Nafaka İcra Takibi ve Hapis Cezası 2023

Nafaka İcra Takibi ve Hapis Cezası 2023

Birikmiş nafaka icra takibi ve hapis cezası özellikle 2023’te görülen Samsun Aile Mahkemesi boşanma davası hakim kararlarında hükmedilen nafakanın, Samsun Boşanma Davası Avukatı tarafından Samsun İcra Dairesine götürülmesi ile gerçekleşir. Özellikle tedbir nafakalarının birikim şeklinde kararlaştırılması sebebiyle nafaka icra takibi sıklıkla başvurulan bir hukuki yoldur.

Samsun Aile Mahkemesinde yapılan boşanma davası devam ederken nafaka kararı verilebileceği gibi davanın karara çıkması sonucunda da nafakaya hükmedilebilir. Bu iki tür nafaka alacağının icra edilebilirlik durumu ise farklıdır.  Nafaka alacaklısı kimselerin bu alacaklarını icra takibine konu ederken bir avukat ile görüşerek bilgi almaları yararlı olacaktır. Aksi halde yanlış açılan bir icra takibi sebebiyle zarara uğrayabilirler.

Birikmiş Nafaka Borcu Taksitlendirme İmkanı

Nafaka icra takibi Samsun İcra Dairesinde açıldıktan sonra borçlunun borcunu sürelerinde ödememesi durumunda bu kez borcun birikmesi söz konusu olur. Biriken bu borcun taksitle ödenmesi ise mümkündür. Elbette bu taksitlendirme şekli alacaklı tarafından kabul edilmelidir. Aksi halde alacaklının izni olmaz ise birikmiş nafaka borcu taksitlendirme mümkün olmayacaktır.

Devam eden aylara ilişkin nafaka borcunun taksitlendirilmesi ise mümkün değildir. Zira nafaka kural olarak aylık ödenir. Yani ay ay taksitlere bağlanmıştır. Doğal olarak da Türk Medeni Kanununda devam eden ya da birikmiş nafaka borcu taksitlendirme imkanı düzenlenmemiştir.  Borcunu bir taksit planına bağlamak isteyen kimselerin alacaklı ile anlaşmaları şarttır.

Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz

Birikmiş nafaka borcuna itiraz etmek mümkündür. Ancak bu işlem için nafakanın türünün tedbir nafakası olması gerekir. İştirak ve yoksulluk nafaka icra takipleri bir mahkeme ilanına dayanan takiplerdir. Bu sebeple kişi, doğrudan itiraz yoluna başvuramaz.

Ancak ödemiş olduğu nafakanın tekrar icraya konulmuş olduğunu iddia eden kimse bu hususta açılan icra takibinin iptali için Samsun İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilir. Bu davanın ismi ise nafaka icra takibi iptal davasıdır.

Devam Eden Aylara İlişkin Nafaka İcra Takibi

Samsun Aile Mahkemesi tarafından hükmedilen nafaka alacak hakkı, süreklilik arz etmektedir. Bu sebeple tıpkı birikmiş nafaka alacağı olduğu gibi devam eden aylara ilişkin icra takibi yapılması da söz konusu olur.

Devam eden aylara ilişkin nafaka icra takiplerinin birikmiş alacak davalarından bir diğer farkı da ödemekle yükümlü olduğu aylık tutarı ödemeyen borçlunun hapis cezası ile karşılaşmasıdır. Kanun koyucu nafaka borçlusunu ödemekle yükümlü kılmak için böyle bir düzenlemeye gitmiştir. Bu sayede nafaka alacaklısının mağduriyet yaşaması da engellenmek amaçlanmaktadır.

Tedbir Nafakası İcra Takibi (Boşanma Davası)

Samsun Aile Mahkemelerinde görülen bir boşanma davası devam ederken mahkeme hakimi dava süresince taraflardan birinin diğer tarafa aylık bir nafaka ödemesine karar verebilir. Bu tutara tedbir nafakası ismi verilir. Tedbir nafakasının icraya koyulması mümkündür.

Dava devam ederken hakim tarafından eşlerden birinin ya da müşterek çocuk lehine nafaka alacağına hükmedilmiş olabilir. Böyle bir durumda aleyhinde nafakaya hükmedilen, yani borç altına sokulan kimse bu borcu ödemelidir. Aksi halde alacaklı, mahkeme hakimi kararını icra dairesine götürerek icra takibi başlatabilir.

Samsun’da Nafaka İcra Takibi ve Hapis Cezası

Alacaklı lehine nafaka hükmedilen mahkeme ilamını Samsun İcra Dairesine götürerek icra takibi başlatabilir. Borçlunun güncel ve devam eden aylara ilişkin nafaka borcunu yerine getirmemesi yani ödeme yapmaması durumunda alacaklının şikayeti üzerine hapis cezası ile cezalandırılması mümkündür.

Samsun’da nafaka hapis cezası davaları İcra Ceza Mahkemeleri hakimi tarafından karara bağlanmaktadır. Hakim, alacaklının şikayetine bakarak bu aylara ilişkin ödemelerin yapılıp yapılmadığına dair bir inceleme yapar. Eğer borçlu şikayete konu aylar için herhangi bir ödeme yapmamışsa borçlunun 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilebilir.

Birikmiş Nafaka Alacağında Hapis Cezası

Kanun koyucu nafaka borcunun ödenmemesini bir yaptırıma bağlamıştır. Buna göre devam eden nafaka borcunu ödemeyen icra takip borçluları hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ancak bunun için öncelikle Samsun İcra Dairesinde bir ilamlı icra takibi başlatılması gerekir. Takip talebinin kendisine tebliğine rağmen nafaka borcunu ödemeyen borçlu aleyhinde artık şikayet yapılabilir.

Ancak kişi hakkında hapis cezası verilebilmesi için başlatılan icra takibinin iştirak ya da yoksulluk nafakası olması gerekir. Tedbir nafakasını ödemeyen borçlu için herhangi bir hapis cezası öngörülmemiştir.

Nafaka borcu sebebiyle hapis cezası ile karşılaşan kimseler bu kararlara karşı itiraz kanun yoluna başvurabilir. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilecek karar nihai niteliktedir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.