Öğretim Üyesi Atama İptal Davası

15.04.2022
2.981
Öğretim Üyesi Atama İptal Davası

Öğretim Üyesi Atama İptal Davası Samsun İdare Mahkemesi’nin görev alanına giren bir uyuşmazlık türüdür. Gerekli şartları taşımasına karşın yardımcı doçentlik, doçentlik ya da profesör kadrolarını alamayan kimseler bu davayı açabilmektedir. Elbette bu durum sadece idarenin talebi haksız ve hukuka aykırı olarak reddetmesi durumunda söz konusu olacaktır.

Uygulamada genellikle üniversiteler tarafından açılan ilanlarda yer alan şartları taşımasına karşın üniversiteler tarafından kabul edilmeyen başvurulara karşı kadro verilmemesi davası açılabilir. Sanılanın aksine yargı makamlarının bu tür davalarda tavrı davacı ile davalı arasındaki eşitliği sağlayabilme gayesindedir. Gerçekten de davalı üniversitenin karar verme makamı olması sebebiyle davacı öğretim üyesine karşı güçlü olması sebebiyle idare mahkemelerinin vatandaşın yanında taraf aldığı kabul edilebilir. Davanın bir avukat yardımı ile ikame edilmesi uygun olacaktır.

Öğretim Üyesi Atama İptal Davası Açmak

Üniversitelerce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına ilişkin atama iptal davaları son yıllarda artış göstermektedir. Özellikle Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin davacı lehine verdiği emsal kararlar ile dava açmanın yararlı olduğu kabul edilmektedir. Ancak dava yoluna başvuracak kimsenin üniversite kararının yanlış olduğu hususunda elinde bilgi ve belgeler bulunmalıdır. Bu bilgi ve belgelerin neler olabileceği konusunda net bir husus olmasa da emsal yargı kararlarında aşağıdaki hususlar kabul edilmiştir. Elbette somut olaylarda sayılan durumların çoğaltılması mümkündür.

  • Kadro ilanında aranan şartları taşıyan kişinin kadro alamaması,
  • Değerlendirme kurulunun hatalı kurulmuş olması,
  • Daha düşük puanlı kimselerin kadroyu alması,
  • Mülakat ya da yazılı sınavda hileli durumların söz konusu olması.

Öğretim Üyesi Atamasında Jüri Raporunun İptali Davası

Öğretim görevlisi atama iptal davası konu başvurular için üniversitelerin kabul kriterlerinden biri de jüri raporlarıdır. Jüri raporunun objektif ve tarafsız bir şekilde hazırlanması gerekir. Bu hususta pek çok mahkeme kararı bulunmaktadır. Son olarak Anaysa Mahkemesinin 30 Mart 2022 tarihli kararı ile bu durumu açıkça ortaya koymuştur.

Öğretim üyesi atanması jüri raporu konulu Anayasa Mahkemesi kararında akademik kadroya alınmada önemli olduğundan bahsedilmiştir. Diğer değerlendirmelerinde herhangi bir problem olmayan başvurucunun yalnızca jüri raporu sebebiyle başvurusunun reddedilmesi işlemi iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararında idarenin silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiğini ifade etmiştir. Bu durumun sebebi olarak da idarenin bir parçası olan jürinin raporu düzenlemesi kabul edilmiş ve yeterli görülmüştür.

Öğretim Üyesi Atama İptal Davası Emsal Mahkeme Kararları


Öğretim Üyesi Atamasında Olumsuz Jüri Raporu

Yardımcı doçent kadrosuna atanmanın uygun bulunmaması işlemine karşı açılan davada idarenin bir parçası olan jüri tarafından düzenlenen raporun belirleyici olarak hükme esas alınması nedeniyle silahların eşitliği ile çelişmeli yargılama ilkeleri ihlal edilmiştir. (30.03.2022)

Kadroya Farklı Bir Bölümden Doktor Atanması

Dava, Üniversite Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Bölümü Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, Bölüm’e ilgili doktorun atanmasına ilişkin yazıyla bildirilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır. İlan edilen kadroya başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisinin adayın başvurduğu Fotoğraf Bölümü dışındaki bölümlerden seçilen öğretim üyelerinden oluşturulduğu görüldüğünden, mevzuata aykırı olarak oluşturulan bilim jürisince adayların çalışmalarının değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Üniversite Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Bölümü için ilan edilen bir adet yardımcı doçent kadrosuna başka bir doktor atanmasının daha uygun olacağı yolundaki jüri raporlarına istinaden ilgili doktorun anılan kadroya atanmasına yönelik Rektörlük işleminde hukuka uyarlık aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Anılan işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda verilecek kararın, atamasının iptali istenilen kişinin menfaatini etkileyeceğinden, davanın ihbarı için geçerli koşulların oluştuğu anlaşılmış olup davanın ilgiliye ihbarı yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekmektedir. (Danıştay 8. Dairesi 2014/2700 E 2019/5934 K)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.