Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Rapor alan işçinin işten çıkarılması durumunda açılabilecek dava türleri nelerdir? Arabulucu başvurusu sonrası işçi kıdem tazminatı davası açabilir mi? İşverenlerin yasal yükümlülükleri ve işçilerin hakları nelerdir? Bu yazıda, rapor alan işçinin işten çıkarılması ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz.

Rapor alan işçinin işten çıkarılması, hem işverenler hem de işçiler için karmaşık bir konudur. İşçilerin sağlık sorunları nedeniyle rapor aldıkları durumlarda işverenlerin işçileri işten çıkarma hakkı var mıdır? İşverenlerin raporlu işçileri işten çıkarması mümkün müdür? İşçilerin raporlu iken işten çıkarılmaları durumunda hakları nelerdir?

Bu yazıda, rapor alan işçinin işten çıkarılması ile ilgili yasal düzenlemeleri, işverenlerin yükümlülüklerini ve işçilerin haklarını ele alacağız.

Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması Nasıl Yapılır?

Rapor alan işçinin işten çıkarılması durumunda, işverenlerin dikkat etmeleri gereken yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, işçilerin sağlık durumlarının korunması ve işverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından önemlidir. İşverenler, raporlu işçileri işten çıkarmadan önce yasal düzenlemelere uygun davranmalıdırlar.

Raporlu işçilerin işten çıkarılması durumunda, işverenlerin işçilerin haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. İşverenler, işçilerin tazminat haklarını korumakla yükümlüdürler.

Rapor Alan İşçiyi İşten Çıkartmak Suç mu?

Rapor alan işçinin işten çıkarılması yasaldır. Ancak, işverenlerin raporlu işçileri işten çıkarırken yasal düzenlemelere uygun davranmaları gerekmektedir. Aksi halde işçinin açacak olduğu işçilik alacakları tazminat davaları sonucunda ortaya çıkacak tazminat alacağı miktarını işçiye ödemekle yükümlü olurlar.

Rapor alan işçiyi işten çıkartmak isteyen işveren bu hususta bir iş davası avukatı ile görüşerek danışmanlık alması faydalı olacaktır. Bu sayede hem işyerinde verimlilik sağlanmış olur hem de ilerde yaşanması muhtemel hukuki problemlerin önüne geçilir.

Rapor Aldığı İçin İşten Çıkartılan İşçinin Hakları

Rapor alan işçinin işten çıkarılması durumunda, işçilerin hakları da bulunmaktadır. İşçiler, işverenlerin yükümlülüklerine ve yasal düzenlemelere uyulmadığı takdirde haklarını korumak için hukuki yollara başvurma hakkına sahiptirler.

İşçiler, raporlu iken işten çıkarılmaları durumunda, tazminat hakları bulunmaktadır. İşverenler, işçilerin tazminat haklarını korumakla yükümlüdürler.

Raporlu iken işten çıkarılan işçiler, işe iade davası açma hakkına sahiptirler. İşçiler, işverenlerin yasal düzenlemelere uygun davranmadığı durumlarda hukuki yollara başvurabilirler.

Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması Durumunda Kıdem Tazminatı Alması

Rapor alan işçinin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Bunun için işçinin bir iş davası avukatı ile görüşmesi faydalı olur. Bu görüşme sonucunda avukat tarafından kıdem tazminatı hesaplaması yapılır. Elde edilen sonuç ile birlikte Samsun Arabuluculuk Bürosu’na başvuru yapılır.

Rapor alan işçinin işten çıkarılması halinde Samsun İş Mahkemelerinde açacak olduğu kıdem tazminatı davası ortalama 1 yıl sürmektedir. Bu sürenin sonunda hakim tarafından işçinin eski işvereninden olan alacak miktarı bir bilirkişiye hesaplattırılır. Hesaplama sonucunda elde edilen tutarın işverenden tahsili ve işçiye verilmesi sağlanır.

İşten Çıkartılan Raporlu İşçinin İhbar Tazminatı Hakkı

İhbar tazminatı 4857 sayılı İş Kanununda işten çıkartılan işçilerin alabileceği bir tazminat tutarı olarak belirtilmiştir. Bu sebeple bir raporlu işçinin işten çıkartılması söz konusu olursa bu işçi, işverenine açacak olduğu tazminat davasıyla ihbar tazminatı da alabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan sık sorulan sorular sayfasında da raporlu işçinin kovulması halinde ihbar tazminatı alabileceği belirtilmiştir.

Rapor Bitiminde İşten Çıkarılma Halinde Ne Yapılmalı?

Uzun süreli rapor alarak işyerinden ayrı kalan işçinin raporunun bittiği tarihte işveren tarafından işten çıkartılması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Özellikle Samsun İş Mahkemelerinde bu tür pek çok uyuşmazlık bulunmaktadır.

Rapor bitiminde işten çıkarılma haliyle karşılaşan işçi eğer bu işten çıkarmanın bir haksız fesih hali olduğunu düşünüyorsa 4857 sayılı İş Kanunu tarafından kendisine tanınan yasal haklarını kullanabilir. Bu haklar doğrultusunda işçinin işvereninden aşağıdaki alacak kalemlerini talep etme hakkı bulunmaktadır:

  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı,
  • Yıllık izin ücreti alacağı,
  • Fazla mesai ücreti alacağı,
  • UBGT ücreti alacağı,
  • Hafta tatili ücreti alacağı

Bu sayılan alacak kalemleri haricinde rapor bitiminde işten çıkarılma halinde işçinin farklı alacakları (prim vs.) varsa onları da işverenden talep etme hakkı bulunmaktadır.

Sürekli Rapor Alan İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Rapor alan işçinin işten çıkarılması ile sürekli rapor alan işçinin işten çıkartılması farklı durumlardır. Birinci durumda işçiden bağımsız bir durum ortaya çıkmaktadır. İkinci durumda ise işçi kendi isteğiyle sürekli rapor almaktadır. Bu sebeple sürekli rapor alan işçinin işten çıkartılması mümkündür. Ancak bu durumda da yine işçi tarafından tazminat davası açılabilir.

Sürekli rapor alan işçilerin işten çıkarılmaları durumunda, işçilerin hakları bulunmaktadır. İşçiler, işverenlerin yasal düzenlemelere uygun davranmadığı takdirde haklarını korumak için hukuki yollara başvurma hakkına sahiptirler. Bu hak arayışları neticesinde bir üst maddede sayılan iş davası tazminatlarının alınması mümkündür.

Rapor alan işçinin işten çıkarılması, hem işverenler hem de işçiler için önemli bir konudur. İşverenlerin raporlu işçileri işten çıkarmadan önce yasal düzenlemelere uygun davranmaları gerekmektedir. İşçilerin raporlu iken işten çıkarılmaları durumunda hakları bulunmaktadır. İşçiler, işverenlerin yükümlülüklerine uyulmadığı takdirde hukuki yollara başvurma hakkına sahiptirler. Bu nedenle, rapor alan işçinin işten çıkarılması ile ilgili yasal düzenlemeleri ve hakları bilmek, hem işverenler hem de işçiler için önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.