Sahte Fatura Düzenleme Suçu ve Cezası

16.02.2023
559
Sahte Fatura Düzenleme Suçu ve Cezası

Sahte fatura düzenleme suçu ve cezası 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Bu suç, vergi kayıtlarını manipüle etmek için sahte fatura düzenlemek veya sahte fatura kullanmak suretiyle işlenir. Vergi kaçakçılığına sebep olan bu suç, Türk yasalarına göre suçtur ve ciddi cezaları vardır. Bu makalede, sahte fatura düzenleme suçu ve cezası hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Sahte fatura düzenleme suçu ve sahte fatura kullanmanın vergi ceza davası yargılaması Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Suç için öngörülen ceza miktarları ise 2022 yılında yapılan kanun değişikliği ile %50 oranında arttırılmıştır. Bu sebeple sahte fatura düzenleme suçu ile yargılanan bir kimsenin alanında bilgili bir Samsun Avukatı ile görüşmesi yararına olacaktır.

Sahte Fatura Düzenleme Suçu Nedir?

Sahte fatura düzenleme suçu, sahte fatura düzenleyen veya kullanan kişilerin vergi kaçakçılığı yapmaları anlamına gelir. Bu suç, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk maddesinin b fıkrasına göre; “Vergi dairelerinin kayıtlarına veya belgelerine yanıltıcı bilgi veya beyanda bulunmak suretiyle vergi kaçakçılığı yapanlar, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Sahte fatura düzenleme suçu Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir.

Sahte fatura düzenleme suçu için yapılan amaç tanımında suçu işleyen kişinin komisyon almak gayesiyle bu suçu işleyeceği ifade edilir. Bu nedenle sahte fatura düzenlemek suçuyla yargılanan bir kimsenin eylemden bir kar elde etmemesi durumunda atılı suçun meydana geldiğinden bahsedilmeyecektir.

Sahte Fatura Kullanmak Suçu ve Cezası

Sahte fatura kullanmak suçu, sahte fatura düzenlemek kadar ciddi bir suçtur. Bu suç, sahte fatura kullanarak vergi kaçakçılığı yapmak anlamına gelir. Tıpkı sahte fatura düzenleme suçu gibi Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Suçun konusunu düzenlenen sahte fatura ve faturaları ödenen vergi miktarını düşürmek için kullanmak oluşturur.

Sahte fatura kullanma suçunun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Ceza miktarının tayininde sanığın eylemleri, yargılama aşamasındaki davranışları etkili olur. Ayrıca etkin pişmanlık ve cezada indirim yapılması sebeplerinin mevcut olması halinde uygulanacak ceza miktarının azalması da söz konusudur. Bu sebeple sahte fatura kullanma suçu ile yargılanan bir kimsenin avukat yardımı alması oldukça faydasına olacak bir durumdur.

Sahte Fatura Düzenleme Suçu ve Cezası Nedir?

Sahte fatura düzenleme suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak kabul edilir ve ciddi cezaları vardır. Bu suçu işleyenler, 3 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilirler. Ayrıca, verilen ceza, suçun işlenme şekline, niteliğine, maddi değerine ve suçu işleyen kişinin suç örgütü içinde yer alıp almadığına bağlı olarak artırılabilir.

Sahte fatura kullanmak suçu ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle, özellikle 2022 yılında yapılan yasa değişikliğinden sonra sahte fatura düzenleme ve sahte fatura kullanma suçlarının birbirine eşdeğer suçlar olduğu kabul edilir.

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Türü Cezası
Sahte Fatura Düzenleme 3 – 8 yıl hapis cezası
Sahte Fatura Kullanmak 3 – 8 yıl hapis cezası

Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Etkin Pişmanlık

Sahte fatura düzenlemek suçu ve sahte fatura kullanma suçu için etkin pişmanlık söz konusudur. Etkin pişmanlık, işlenen suçun sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlere verilen isimdir. Bu tür vergi kaçakçılığı suçları için de etkin pişmanlık vergi dairesine yapılacak ödemeleri ifade etmektedir. Sahte fatura düzenleme suçunda etkin pişmanlıktan faydalanmak için aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  • Katılan kurumun zararını ödenmelidir,
  • Tarh edilen vergi ve gecikme faizi ödenmelidir,
  • Gecikme zammı ödenmelidir
  • Vergi ziyai kabahati gerekçesiyle kesilen ceza ve ferileri ödenmelidir

Bu eylemlerin soruşturma aşamasında gerçekleştirilmesi durumunda verilecek cezanın yarısı, kovuşturma aşamasında gerçekleştirilmesi durumunda ise sanığa verilecek cezanın üçte biri indirilir. Ceza miktarlarının yüksek olması nedeniyle sahte fatura kullanma suçunda etkin pişmanlıktan faydalanılması tavsiye olunur.

Sahte Fatura Düzenleme Suçu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Sahte Fatura Düzenleme Suçu Nedir?

Cevap: Sahte fatura düzenleme suçu, vergi kayıtlarını manipüle etmek için sahte fatura düzenlemek veya sahte fatura kullanmak suretiyle işlenir.

Soru 2: Sahte fatura düzenlemek suçu ile ilgili cezalar nelerdir?

Cevap: Sahte fatura düzenleme suçu işleyenler, 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

Soru 3: Sahte fatura kullanmak suçu nedir?

Cevap: Sahte fatura kullanmak suçu, sahte faturaları kullanarak vergi kayıtlarını manipüle etmek suretiyle işlenir.

Soru 4: Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçları arasındaki fark nedir?

Cevap: Sahte fatura düzenlemek suçu, sahte fatura kullanmak suçu ile ceza miktarı bakımından aynıdır.

Sahte fatura kullanma ve düzenleme suçu, vergi kayıtlarını manipüle etmek için sahte fatura kullanmak ya da düzenlemek suretiyle işlenir. Bu suç, ciddi cezalar ile cezalandırılır ve aynı zamanda maddi sonuçlara da yol açabilir. İşletmelerin sahte fatura düzenlemekten kaçınmak için vergi kayıtlarını doğru ve titiz bir şekilde tutmaları, vergi beyannamelerini doğru bir şekilde hazırlamaları ve belgeleme ve kayıt tutma sistemlerini doğru kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca, vergi kaçakçılığı ile mücadele konusunda işbirliği yapmak ve vergi yasalarına uygun davranmak, sahte fatura düzenleme suçu ile mücadelede önemli bir adımdır.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.