Site Rengi

Samsun Ağır Ceza Avukatı

14.09.2021
27
Samsun Ağır Ceza Avukatı

Samsun Ağır Ceza Avukatı

Samsun Ağır Ceza Avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk büroları çoğunlukla yasada yüksek ceza öngörülen davalar ile ilgilenmektedir. Asliye Ceza Mahkemelerine kıyasla üst sınıra  daha yakın cezalı suçlara bakan bu tür mahkemelerde görev yapan müdafinin de doğal olarak uzmanlık alanının bu alanda olması gerekir. Kişi özgürlüğü ile doğrudan ilgili olan ceza davalarında yapılacak hatalar, daha ziyade müdafi hataları, kişileri telafisi zor durumlara sürükler. Bu tür bir durum ile karşılaşmamak için ise sıklıkla tavsiye edilen, iyi bir Samsun Ceza Avukatı ile çalışılması faydalı olacaktır. Gerçekten de etkili bir yazılı ve sözlü savunma, ceza yargılaması esnasında bir sanık için en gerekli eylemlerden biridir.

Ağır Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Hangi suçların Ağır Ceza sınıfına girdiği ve bu mahkemelerde yargılamasının yapıldığı ceza kanununda ifade edilmiştir. Aslında toplum nezdinde de bu suçların vasıflarının ağır nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Ayrım konusunda bu husus da yardımcı olabilecektir. Aşağıda liste olarak paylaşılan suçlar yalnızca birkaç tanesi olmakla birlikte, bir suçun hangi ceza mahkemesinde görüldüğüne dair kapsamlı ve doğru bir bilgi alabilmek için avukatınız ile görüşmeniz gerekir. Buna göre;

Belirtilen suçların yargılamaları Samsun Ağır Ceza Mahkemelerinde gerçekleşmekte olup savunmalarının etkili ve güçlü olarak gerçekleştirilmeleri gerekir.

Ağır Ceza Duruşması Nasıl Yapılır?

Samsun Ağır Ceza Avukatına göre kovuşturma aşaması soruşturma aşamasının bittiği ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamenin mahkemece kabul edildiği süreçtir. Bu aşamanın ardından bir başkan ve iki üyenin oluşturduğu üç kişilik heyet halinde dava başlar. Genelde bir de savcı duruşma salonunda hazır bulunmaktadır. Dinlenecek tanık sayısı ve değerlendirilecek delil durumuna göre ağır ceza davası ne kadar süreceği ortaya çıkar. Sanığın yaş durumuna göre duruşmanın kapalı ya da açık yapılma durumu değişkenlik gösterir. Eğer duruşma kapalı olacaksa dışarıdan herhangi bir kayıta ve dava ile ilgisi olmayan kimselerin Samsun Ağır Ceza duruşmasına katılmasına izin verilmez. Açık duruşmalarda ise böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Sanık Ağır Ceza Duruşmasına Gelmek Zorunda mı?

Samsun ceza davası görülürken Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesi ayrımı yapılmaksızın sanığın en az bir kez sözlü savunması alınmalıdır. Bu eksiklik giderilmeden duruşmanın görülebilmesi mümkün değildir. Yine mahkeme kararını açıklayacak olduğunda da sanığın mevcut olmasını arayabilir. Yani, ceza yargılamasının ilerleyebilmesi için sanığın duruşmaya katılımı ve mevcudiyeti büyük önem taşımaktadır. Kendisini bir Samsun Ağır Ceza Avukatı ile temsil ettiren sanık da en az bir duruşmaya katılmalıdır. Bu duruşma genellikle ilk duruşma olur. Olası bir ceza kararı çıkma ihtimaline binaen akabinde seyredecek tutuklama durumu olabilir. Bu nedenle ile sanığın karar duruşmasına katılması Samsun Avukat tarafından tavsiye edilen bir durum değildir.

Ağır Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Ağır Ceza davaları için avukat tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Gerçekten de Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen duruma göre işlemiş olduğu suçun cezai yaptırımı beş yıl ve üzeri hapis cezası gerektiren kimseler ile çocuk kimselerin avukat tutması zorunludur. Ağır Ceza Mahkemesinin bakmış olduğu davaların da genellikle beş yıl ve daha üzeri hapis cezası gerektiren davalar olduğu düşünüldüğünde sanığın kendisini avukatla temsil etmesinin gerekli olduğu da görülecektir. Her ne kadar vatandaşlarımız tarafından ilk derece mahkemelerinin yargılamaları ve çıkacak kararlar başlangıçta önemsenmez. Ancak karar çıkıp hapis cezası ile karşılaşılmasının ardından da bir avukatla çalışılması gerektiği düşünülür. Geç kalınmaması adına ilk derece mahkemesi yargılamasında bu adım atılmalıdır.

Yabancı Uyruklular İçin Ağır Ceza Avukatı

Göçmen ve mülteci sayısının fazla olduğu şehirlerden biri de Samsun’dur. Bu sebeple adliyede pek çok ceza davasının sanığı ya da katılanı durumunda da yabancı uyruklu kimseler bulunur. Bu kimseler aleyhinde yürütülecek soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (dava) aşamalarında dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bu hususlardan biri de Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kimseler için her daim tercüman hazır edilmesidir.

Yine Türkçeye tam hakim olmamaları sebebi ile yabancı uyruklular Ceza Avukatının da duruşmada hazır bulunması ve sanığa yardımcı olması büyük önem arz eder. Aksi halde sanığın haklıyken haksız duruma düşme olasılığı vardır. Hem Ağır Ceza hem de Asliye Ceza mahkemelerinde görülen davalar için bu durum geçerlidir.

Samsun Ağır Ceza Avukatları

Samsun Barosu internet sayfası üzerinden de yapılabilecek araştırma doğrultusunda Samsun’daki avukatların listesine ulaşabilmek mümkündür. Ancak ne yazık ki baro internet sayfası üzerinde avukatların baktıkları dava türlerine göre kategorize edilmesi söz konusu değildir. Yani, en iyi ceza avukatlarının isimleri sayfada yer almamaktadır. Bu sebeple kendisine bir ceza davası avukatı tutmak isteyen vatandaşların hizmet alacakları kimseyi de yine kendileri seçmeleri gerekmektedir. Bu hususta daha önce bu tür bir hizmet almış tanış tavsiyeleri ile birlikte Google araştırmaları faydalı olacaktır. Gerçekten de artık müvekkiller, avukatları hakkında Google Maps üzerinden yorumlarda bulunabilmekte hatta avukatlarını puanlayabilmektedirler. Tüm diğer işletmeler gibi savunma mekanizmalarının da böyle bir değerlendirmeye tabi tutulması müvekkiller için gerçekten iyi bir haber.

En İyi Samsun Ağır Ceza Avukatı

En iyi Samsun Ağır Ceza Avukatı ile birlikte çalışmak her vatandaşımızın hakkıdır. Bu hak Anayasamızda da düzenlenmiştir. Ancak ceza davalarına bakan bir müdafinin yetkinliği nasıl ölçülebilir? Böyle bir durum ile karşılaşıldığında vekil ile yapılacak sözlü görüşme, gıyabında araştırma ve vaat ettiği hizmetler potansiyel müvekkilleri için bir yol gösterici niteliğinde olacaktır. İlimizdeki tüm avukatlar faaliyetlerini layığı ile yerine getiriyor olsa da yine de aşağıda sayılan hizmetler noktasında iyi olduğunu düşündüğünüz Samsun Ceza Davası Avukatı ile çalışmak daha yararlı olacaktır.

  • Soruşturma aşamasının etkin bir şekilde takip edilmesi,
  • Tutukluluk halinde ceza evi ziyareti,
  • Duruşmalarda sözlü ve yazılı etkili savunma,
  • İstinaf ve Temyiz aşamalarında güçlü bir dosya takibi.

Samsun Ağır Ceza Avukatı Ücreti

Hizmet sektöründe ücret ve fiyat belirlenirken iki etmen dikkate alınmaktadır. Bu etmenlerden ilki hizmet verenin işine göstermiş olduğu özen ve harcadığı mesaidir. Gerçekten de daha özel nitelikte davalar olan Ağır Ceza Mahkemesi davaları, Asliye Ceza Mahkemesi davalarına kıyasla daha çok ilgi ve alaka gerektirmektedir. Yine bu ilgiyi gösteren avukatın harcadığı zaman ve mesai de bu kapsamda daha fazla olacaktır. İzah edilen sebepler ile birlikte Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de birlikte dikkate alındığında Samsun Ceza Avukatı ücretleri hakkında doğru bir bilgi alabilmek için avukatınız ile doğrudan iletişim kurmak sağlıklı olacaktır. Aksi halde gerçeklikten uzak bilgi alımı ve akabinde aktarımı da olabilir.

Tüm bu sebepler ile Samsun Ağır Ceza Avukatı savcılık aşamasından dava, istinaf ve temyiz aşamalarında müvekkili ile birlikte olmalıdır. Etkili ve güçlü bir savunma ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Bu birlikteliğin sağlanamaması durumunda ise sanık aleyhine istenmeyen durumların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.