Samsun Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

28.04.2022
856
Samsun Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Samsun Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapılırken bir avukat ya da hukukçu ile görüşülmesi yararlı olacaktır. Başvuruların belirli kalıplar ve kabul edilebilirlik ölçütleri ile değerlendirilmesi nedeni ile kuruma doğru ve etkili bir başvuru yapılması zorunludur. Özellikle ihlale konu Anayasal dayanağı olan temel hak ve özgürlüğünün tespit edilmesi ve bu ihlalin kuruma bildirilmesi sürecinde hukuki yardım alınması önemlidir.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru formu doldurulup Samsun Adliyesi üzerinden başvuruya dayanak teşkil eden belgeler ile gönderilerek başvuru yapmak mümkündür. Bireysel başvuruya konu olabilecek haklar; adil yargılanma hakkının iptali, uzun süren yargılamalar, işkence yasağı gibi haklardır. Yine her somut olay özelinde farklı bir hak ihlali söz konusu olabilir. Bu nedenle bir avukat yardımı alınması faydalı olacaktır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi

Samsun Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi Samsun ya da çevre illerde görülmekte olan yargılama ya da ihlallerde tüm olağan kanun yolu haklarının kullanılmasından sonra 30 gündür. Bu sürenin hesaplamasında başvuru dilekçesinin adliyeye ya da doğrudan kuruma teslim edilme tarihi esas alınır. Başvuru formunun Anayasa Mahkemesi’ne ulaşma tarihinin ise bir önemi yoktur.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru süresi olan 30 gün, tüm kanun yollarının bittiğinin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Özellikle tebliğ edilmeyen mahkeme kararları sebebi ile bireysel başvuru süresinin kaçırılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak kişi, mahkeme kararını öğrenme tarihini Anayasa Mahkemesine doğru bir şekilde ifade etmesi durumunda başvurusunun süre yönünden kabul edilebilir olmasını sağlayacaktır.

Anayasa Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır?

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru kurum tarafından yayınlanan formun usule ve yasaya uygun bir şekilde doldurulması ile mümkündür. Form doldurulurken; kişisel bilgilerin doğru olması, yargılama sürecinin doğru bir sıralama ile ifade edilmesi gerekir. Yine başvuru formu ekinde bulunan eklerin bir numara sırasına tabi tutularak açıkça ifade edilmesi gerekir.

Anayasa Mahkemesi başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekilen bir diğer husus da devlet tarafından hangi Anayasal hakkının ihlal edildiğinin ifade edilmesidir. Oluşturulan form Türkiye’de mahkemeler aracılığı ile yurtdışında ise temsilcilikler aracılığı ile mahkemeye gönderilir. Başvurunun doğrudan bir Anayasa Mahkemesi avukatı yardımı ile yapılabilmesi de mümkündür. Bu şekilde yapılan başvurunun kabul edilebilirlik kriterlerini karşılaması çok daha mümkündür.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Avukatı Ücreti

Samsun Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru avukatlık ücreti 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 7.425 TL olarak ifade edilmiştir. Bu ücret somut olay özelliklerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Ücret bilgisini doğru olarak almak için doğrudan bir avukat ile görüşmekte fayda olacaktır. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurusunun başvurulabilecek son yasal yol olarak değerlendirilmesi nedeniyle başvurunun bu alanda tecrübeli bir avukat yardımı ile yapılması yararlı olacaktır.

2022 Yılı Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Mahkeme Masrafları

Anayasa Mahkemesi mahkeme masrafları 2022 yılı için 664,10 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru esnasında başvurma harcı olarak ödenir. Başvuru formu gönderilirken harç parasının da yatırılmış olduğuna dair belgenin de ek olarak ilave edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru reddedilir. Başvuru harcını ödeyebilecek durumda olmayan kimselerin yargılama masraflarını karşılayabilecek durumda olmadıklarına dair bilgi ve belgeleri de forma ekleyerek adli yardım talebinde bulunmaları da mümkündür.

Anayasa Mahkemesi Kararları


Sınırdışı Etme Kararı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Somut olayda başvurucu, ülkesinde 2018 yılında bir üniversitede gerçekleşen olaylara katılması nedeniyle mahkûmiyetine karar verildiğini, bu tür eylemlerin İran İslam Cumhuriyetinin devrilmesi yönünde faaliyette bulunmak olarak kabul edildiğini ve katılan kişilerin idam cezasıyla cezalandırıldığını ileri sürmüş ve iddialarını doğrular nitelikte bazı bilgi ve bilgiler sunmuştur (bkz. §§ 8-9). Nitekim İnsan Hakları İzleme Örgütünün İran’a ilişkin 2015 yılı İnsan Hakları Raporunda, İran hukukuna göre çok sayıda suçun karşılığının ölüm cezası olduğu ve verilen cezaların da infaz edildiği belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerle, bu aşamada başvurucunun ülkesine sınır dışı edilmesi hâlinde “yaşamına” yönelik ciddi bir tehlikeyle karşılaşma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Yabancı Uyruklu Deport Kararı Anayasa Mahkemesine Başvuru

Bireysel başvuru yolunun ikinci niteliği gereği Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilmek için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesi zorunludur. Başvurucunun bireysel başvuru konusu şikâyetini öncelikle ve süresinde yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun olarak iletmesi, bu konuda sahip olduğu bilgi ve delilleri zamanında bu makamlara sunması, bu süreçte dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli özeni göstermiş olması gerekir. Somut olayda başvurucunun sınır dışı işlemine karşı açtığı dava idare mahkemesinde derdesttir. Dolayısıyla başvurucunun hukuk sisteminde mevcut idari ve yargısal yollan tüketmeksizin bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Savcılık Kararına Karşı Anayasa Mahkemesine Başvuru

Somut olayda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının görevsizlik kararı kapsamındaki tüm şüpheliler hakkındaki soruşturmalara ilişkin olarak, Başkanlık Kurulunun kararı ile işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Bu karar kesin olduğundan, başvuru yolları bu kararla tüketilmiştir. Başkanlık Kurulu kararı başvurucuya 30/11/2021 tarihinde bildirilmiş olup, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin 30 günlük başvuru süresi bu tarihte başlamıştır. Buna göre başvurucunun 29/3/2022 tarihinde yapmış olduğu bireysel başvuru, süresi içerisinde yapılmamıştır. Açıklanan nedenlerle, ihlale neden olduğu iddia edilen karara ilişkin olarak 30 gün geçtikten sonra yapılan başvurunun, diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin “süre aşımı” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

Davanın Uzun Sürmesi Anayasa Mahkemesine Başvuru (İş Davası)

Başvurucunun iş kazası sonucu yaralanması nedeniyle açtığı tazminat davasındaki makul olmayan bir süre olan 8 yıl 9 ay 2 günlük yargılama süresi nazara alındığında, başvurucunun yargılama faaliyetinin uzunluğu sebebiyle, yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya takdiren 13.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir. Başvurucu tarafından yapılan ve dosyadaki belgeler uyarınca tespit edilen 198,35 TL harç ve 1.500,00 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 1.698,35 TL yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.