Samsun Ceza Avukatı

01.05.2020
1.817
Samsun Ceza Avukatı

Hukukun geniş yelpazesi içinde ceza davalarıyla ilgilenen bir ceza avukatı, ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukat türüdür. Samsun ceza avukatları, şehirde ceza davası alanında uzmanlaşmış kişilerdir.

Hukuk, insanların sosyal yaşamda bir arada olmasını ve çatışmaları çözmeyi sağlayan bir kurumdur. Bu nedenle, hukuk sistemimizdeki kuralları ve yasaları bilmek önemlidir. Ancak, her zaman herkesin yasaları anlaması mümkün olmayabilir. Bu durumda, hukuki konularda uzmanlaşmış bir ceza avukatının yardımı gerekebilir.

Samsun Ceza Avukatları, şehide ofisi olup ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. Ceza hukuku, suç işleyenlerin cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunmasıyla ilgili bir hukuk dalıdır. Ceza avukatları, savunma avukatı veya suç mağduru avukatı olarak çalışabilirler.

Samsun Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Samsun Ceza Avukatı, şehirde faaliyette bulunup ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlara verilen sıfattır. Ceza hukuku, suçlu olanların yargılanması ve cezalandırılması ile ilgili bir hukuk dalıdır. Ceza avukatları, suç şüphesiyle yargılananların savunmasında veya suç mağduru olanların haklarını korumak için çalışabilirler.

Samsun Adliyesi içerisinde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalara bakarlar. Yine bir Samsun Ceza Avukatı bulunduğu şehirden farklı bir şehirdeki ceza davasına vekalet sunması da mümkündür. Bu sebeple avukatların faaliyet yerlerinin sınırlanması söz konusu değildir.  

Samsun Ceza Avukatı Ücretleri

Samsun Ağır Ceza Avukatları Hangi Suçlara Bakar?

Samsun Adliyesi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemelerinde hangi davaların görülebileceği 5235 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, 10 yıl ve daha fazla hapis cezası ya da müebbet hapis cezasını gerektiren suçların yargılamaları ağır ceza mahkemelerinde yapılır. Yine anayasal düzene karşı olan terör suçlarının yargılaması da bu mahkemelerde yapılır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaların haricinde kalan davalar genel yetki kuralları çerçevesinde Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.

Samsun Ceza Avukatı tarafından savunması ağır ceza mahkemesinde yapılması gereken diğer suçlar da yasada tanımlanmıştır. Bu suçların haricinde kalan suçların yargılaması Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılır. Samsun Ağır Ceza Avukatları tarafından bakılan suçlar bunlardır:

  1. Yağma Suçu ve Cezası,
  2. Kasten Adam Öldürme Suçu,
  3. Nitelikli Dolandırıcılık Suçu,
  4. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu,
  5. Ağırlaşmış Yaralama Suçları

2023 Samsun Ceza Avukatı Ücretleri

Samsun Ceza Avukatı ücreti, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemeleri arasında farklılık göstermektedir. Ayrıca Samsun Savcılığınca yürütülen soruşturmada avukatlık ücreti de bu iki ücret kaleminden daha düşük olacaktır. Bu nedenle ücret ve fiyatlandırma konusunda bilgi almak için avukatınız ile görüşmeniz yararlı olacaktır.

Avukatlık ücretleri her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle savunmanızı teslim etmek istediğiniz avukattan ücret öğrenmeden önce kendisine olayı her detayı ile izah etmeniz gerekir. Ancak bu şekilde doğru bir ücret konuşularak anlaşma sağlanır. Bu sebeple makalemize Samsun Ağır Ceza Avukatı ücreti hakkında bir bilgi eklemekten imtina etmekteyiz. Detaylı bilgi alabilmek için savunmanızı yapması için tercih ettiğiniz avukat ile görüşmeniz gerekir.

Samsun Ceza Davası için sanık aleyhine gider kalemlerinden biri de yargılama giderleri olmaktadır. Bu ücretler sanığın ceza alması durumunda geçerli olup beraat eden sanıkların bu ücreti ödemesine gerek yoktur. 2023 yılı itibariyle ağır ceza mahkemesi dava masrafları aşağıdaki gibidir:

Samsun Ceza Mahkemesi Masrafı

2023 Yılı Ücreti

Posta Gideri

37,00 TL

Tebligat Gideri

67,00 TL

Karşı Taraf Avukatlık Ücreti

17.400,00 TL

Sarf Gideri

1.200 TL

Samsun Ceza Avukatları Başka Şehirde Duruşmaya Katılabilir Mi?

Ülkemizde avukatların yalnızca kayıtlı oldukları Baronun bulunduğu şehirde ofis açmasına izin verilmektedir. Yani bir Samsun Ceza Avukatı ancak Samsun ilinde ofis açabilir. Ama bu durum farklı bir şehirde bulunan ceza davasında sanığın müdafiliğini üstlenmesine engel olmaz. Bu sebeple de avukatın dilediği her şehirde duruşmaya katılma, müvekkilini temsil etme hakkı vardır.

Bir avukatın, ofisinin olduğu şehirden farklı bir şehirde duruşmaya katılması mümkündür.

Kişinin ceza avukatı olarak anlaştığı ve vekâletname çıkardığı avukat; eğer vekâletnamede herhangi bir sınırlama yoksa farklı bir ceza davasında da aynı kişiyi temsil edebilir. Eğer vekâletnamede süre ya da dava alanında bir kısıtlama mevcutsa aynı vekâletnamenin kullanılması mümkün değildir. Bu durumda Samsun Noterliğinden ceza davası avukatları adına yeni bir vekaletname çıkartılması gerekir.

Samsun Adliyesi Temyiz Avukatı

Samsun Adliyesinde bulunan ceza mahkemeleri (Ağır Ceza – Asliye Ceza) tarafından ilk derece yargılamaları yapılan ceza dosyaları temyiz denetimine tabidir. Temyiz kelimesi Ceza Muhakemesi Usul Kanununda ceza davasının Yargıtay Başkanlığına götürülmesi anlamında kullanılır. Üst mahkeme kararı esas ve şekil bakımından denetler.

Temyiz kanun yolu yasamızda olağan kanun yolu olarak vatandaşın başvuruda bulunabileceği son imkandır. Bu sebeple temyiz yani Yargıtay başvuru dilekçesi hazırlanırken bir Samsun Ceza Avukatı ile görüşmek yararlı olacaktır. İlk derece mahkemesinde yapılan yargılamada bir avukattan hukuki destek alınmış olmasa bile temyiz aşamasında bu yardımın alınması önem arz eder. Bu sayede sanığın aldığı cezanın üst mahkeme tarafından yapılan hukuki denetim neticesinde ortadan kaldırılması sağlanabilir.

Ceza Avukatının Görevi Nedir?

Samsun Ceza Avukatı, yargılama esnasında tehlikede kişi özgürlüğü ve güvenliğini en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışan yargı unsurudur. Savunma Makamı olarak tasvir edilen ve müdafisi olduğu sanık için en iyi sonucu elde etme gayesinde olan avukat, yargılamaya konu olan olayın tüm sürecini detaylı bir şekilde inceleyerek lehe durumları ortaya çıkarır. Bu sayede tüm okların üzerine döndüğü sanık için bir çıkış kapısı aranır.

Aslında tüm bu sürecin yönetilmesinde asıl olan ve netice elde etmeye yardımcı olacak olan iyi bir araştırma gücüdür. Bu sağlanabildiğinde yasanın elverdiği ölçüde öncelikle beraat kararı mümkün değilse de lehe olabilecek en iyi sonuç elde edilebilir. Samsun avukatları güncel düzenlemeleri de takip etmektedir.

Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapan bir avukatın en önemli görevi; müvekkilinin isnat edilen suçlardan beraat etmesini sağlamaktır.

Bu düzenlemelerden en sonuncusu Yeni İnfaz Yasası olarak gösterilebilir. 2020 Nisan ayında meclisten geçen düzenleme ile işlediği bir suçtan dolayı mahkûm olup da cezaevinde bulunan kimseler için Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverme şartlarında değişime gidilmiştir. Kişinin işlediği suça göre bu yeni düzenlemeden yararlanabilmesi farklı şartlara bağlanılmıştır. İnfaz yasasını doğru bir şekilde anlamak için bir Samsun Ceza Avukatı ile görüşmek faydalı olabilir.

Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde Avukat Tutmak Gerekir mi?

Ceza yargılaması kimi suçlarda Asliye Ceza Mahkemelerinde kimi suçlarda ise Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Bu durum sanığa isnat edilen suçun niteliğine göre değişmektedir. Yargılama neticesinde verilen karar eğer kanunda öngörülen nitelikleri taşımaktaysa Samsun Ceza Avukatı tarafından bir istinaf dilekçesi yazılarak karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşınabilir.

Bu makamın verdiği karar da sanık lehine değilse bu kez Yargıtay başvuru dilekçesi yani temyiz dilekçesi yazılarak Yüksek Mahkemede kararın bir kez daha incelenmesi amaçlanır. Tabi tüm bu işlemlerin Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Aksi halde istenilen netice alınamayacaktır. Süreçlerin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi için bir avukat ile çalışılması daha önce hizmet alanlarca tavsiye olunur.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Avukatın Önemi

Kanun koyucu bazı suçların yargılamasının Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmasını öngörmüştür. Bir başkan ve iki üyenin oluşturduğu Ağır Ceza heyetine savunma makamı olarak bir Samsun Ceza Avukatı iddia makamı olarak da bir Cumhuriyet Savcısı eşlik eder. Söz konusu makamda yargılananların cezaları istisna suçlar hariç müebbet hapis cezasına ya da 10 yıl ve daha üzeri hapis cezalarına mahkûm edilenlerdir.

Bunun dışında; yağma (gasp) suçu, kasten adam öldürme suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, taksirle öldürme suçu, irtikap suçu, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarının yargılaması da Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacaktır. Öngörülen cezaların alt sınırının yüksek olması nedeni ile yargılama sırasında bir Samsun Ceza Avukatı ile birlikte çalışılması yararlı olur.

Ceza Davasında Avukatın Temyiz Süresini Kaçırması

Ceza davaları, hukuki süreçlerin en önemli ve hassas alanlarından biridir. Bu nedenle, bu davaların takibi için avukatların önemi oldukça büyüktür. Ceza davalarında avukat, müvekkilinin haklarını ve savunmasını en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür.

Ancak bazı durumlarda, avukatların ceza davalarında yaptığı hatalar, müvekkilinin ceza almasına neden olabilir. Bunlardan biri de avukatın temyiz süresini kaçırmasıdır. Temyiz, mahkemenin vermiş olduğu kararın daha üst bir mahkemeye (temyiz mahkemesi) götürülmesi işlemidir. Samsun Ceza Avukatı tarafından temyiz süresinin kaçırılması durumunda ceza kararının kesinleşmesi söz konusu olur.

Ceza kararının kesinleşmesi ise artık infaz edilmesi gerektiğini ifade eder. Sanık hapis cezası ya da para cezası almışsa bu cezalar uygulanır.

Ziyaretçi Yorumları (3)