Site Rengi

Samsun Hırsızlık Suçu Avukatı

31.03.2021
27
Samsun Hırsızlık Suçu Avukatı

Samsun Hırsızlık Suçu Avukatı, Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesi ve devamı hükümlerinde düzenlenen Hırsızlık Suçu hakkında açılan davalarda müvekkillerini temsil eder. Hırsızlık, yasa maddesinde bir başkasına ait taşınır eşyayı o kişinin rızası olmaksızın almayı ifade eder. Yasadaki tüm suçlar gibi önce basit hali düzenlenmiş daha sonra da nitelikli hallerine yer verilmiştir. Kabaca ifade etmek gerekir ise suçun cezası bir yıldan başlayıp on yıla kadar ulaşabilmektedir. Ceza miktarı aralığının bu denli geniş olması sebebi ile bu suç ile yargılanan kimselerin kendilerini alanında tecrübeli ve daha önce bu tür dosyalarda çalışmış bilgili bir Samsun Ceza Davası Avukatı ile temsil ettirmeleri faydalı olacaktır.

Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halleri

Kanunun 142. Maddesinde sanık aleyhine ceza miktarını arttıracak nitelikli haller öngörülmüştür eğer suçun bu hallerde işlenmesi hali somut olayda mevcut ise hükmedilecek ceza miktarında da artış olacaktır. Bu haller yasa koyucu tarafından somutlaştırılmıştır ancak Yargıtay kuralları ile hem iddiaları hem savunmaları daha da genişletilmiştir. Bu sebeple işlenen suçun nitelikli hal kapsamına girip girmediği konusunda derinlemesine bir inceleme yapılmalıdır.

Görüleceği üzere suçun basit halini ortadan kaldıracak pek çok durum yasada sayılmıştır.

 • Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 • Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 • Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 • Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 • Büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde,
 • Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde,
 • Suçun gece vakti işlenmesi halinde.

Hırsızlık Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Hırsızlık davaları da tıpkı diğer Samsun Ceza Davaları gibi dosyanın durumuna göre, mevcut belge ve bilgiler kapsamında sonuçlanacaktır. Bu da demek oluyor ki dosyada suçun sanık tarafından işlendiğine dair delil durumu yargılamayı yapan Samsun Asliye Ceza Mahkemesi kararını etkileyecektir. Delil durumunun az olması ve atılı suçun sanıkça işlendiğinin ispat edilememesi halinde mahkemece sanığın beraati yönünde karar verilecektir. Bu durumun aksi mevcut ise de sanığın cezalandırılması yoluna gidecektir. Olsa bir cezalandırılma durumunda ise önce İstinaf kanun yoluna başvurulmalı eğer ceza miktarı 5 yılın üzerinde ise de Yargıtay kanun yoluna gidilerek sonuç alınmaya çalışılmalıdır. Bu süreçlerin sonlanması hemen hemen iki yıla olmaktadır.

Samsun Hırsızlık Suçu Avukatı Ücretleri

Mesleki çalışmalarını Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmaya adamış avukatların Müvekkillerinden talep edecekleri ücretler her somut olay özelinde değişkenlik göstermektedir. Yani, Samsun Hırsızlık Suçu Avukatı tarafından alınacak avukatlık ücreti başta suça ilişkin davanın görüldüğü Mahkemeye (Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi) daha sonra da suçun içerisinde barındırdığı ağırlaştırıcı sebepler ile değişkenlik gösterir. Avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen rakamlar da yine yol gösterici olabilecektir ancak her davanın istediği emek miktarı değişkenlik gösterebilir. Zira dosyalar önce ilk derece mahkemesinde görülmekte daha sonra istinafa gitmektedir. Bu da ortaya değişken avukatlık ücretleri çıkarabilir. Bu nedenle doğru bir ücret teklifi alabilmek için avukatınız ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.