Samsun İdare Davası Açmak

02.04.2020
2.134
Samsun İdare Davası Açmak

Samsun idare davası sayısı bakımından hayli avukat ilerdedir. Zira şehirde pek çok kamu kurumu bulunmaktadır. Hem memurlar hem de vatandaşlar bir avukat yardımı ile bu davaları açabilmektedir. İdarenin fiillerinden kaynaklanan ve vatandaşın veya bir tüzel kişinin zararına sonuç doğuran ya da doğurması muhtemel zararların engellenmesini ve giderilmesini sağlayan hukuk dalına İdare Hukuku denir. İdare Hukuku kendi kanunları ile düzenlenir. Kapsamı oldukça geniştir. Zira neredeyse her kurumun kendi işleyişini anlatan bir mevzuatı bulunmaktadır. Bu mevzuatların her biri birbirinden farklıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sürelerdir. İdare Mahkemeleri süreleri kesindir. Yani süreyi kaçıran kişi ve kurumlar daha sonra dava açamamaktadır. Yasal süreleri kaçırıp böyle hak kayıpları ile karşılaşmamak ve mağdur olmamak adına bir İdare Mahkemelerinde açılacak davalarda bir Samsun idare dava açarken avukat hukuki bir yardım almanız tavsiye olunur.

İdare Davası Türleri

Hukukumuzda İdare Hukukunda dava türleri iki çeşittir. Tam Yargı davaları ve İptal davalarıdır. Kişi ve kurumların idare ile yaşadığı uyuşmazlıklar bu kapsamda çözüme kavuşturulacaktır. Tam Yargı davaları daha çok ortaya çıkan bir zararın tazmini amacı ile açılmak iken İptal davalarının amacı idarenin bir işleminin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yönüyle Tam Yargı davaları Özel Hukuktaki tazminat davaları ile benzetilebilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da İdare Hukukundaki davaların bazılarında önce ilgili makama başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Yani kişi / kurum idari dava açmadan önce işlemi ya da eylemi tesis eden kuruma başvurmalıdır. Kurumdan ret cevabı geldiğinde ya da kanunda belirtilen yasal süre içerisinde herhangi bir cevap gelmediği takdirde dava açılabilir.

Özel Hukukun aksine İdari Yargılamada görülen diğer bir farklılık da incelemenin çoğunlukla evrak üzerinden yapılmasıdır. Mahkeme hakimi tarafları dinlemekten ziyade önündeki dilekçe ve deliller üzerinden bir inceleme yapacaktır. Bu inceleme doğrultusunda da bir karara ulaşılır. Ancak bu durum kendisini ifade edemeyen ve yargılamaya tesir edecek delilleri usulüne uygun bir biçimde toplayamayan taraf için mağduriyet ve hak kayıpları oluşturabilir. Bu sebeple kişi ve kuruların İdare Hukuku kaynaklı davalarındaki süreci profesyonelce yönetmesi ve yargılamayı yapacak hakimi ikna edebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yazımızın giriş kısmında da bahsettiğimiz gibi bu süreçte bir Samsun idare dava avukatı ndan hukuki yardım alınması gerekmektedir. İdareye karşı açılan bir başka dava türü olan İmar Uygulamasının İptali Davası hakkında bilgi almak için tıklayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları (1)