Samsun İzale-i Şuyu Davası Avukatı

28.07.2021
1.163
Samsun İzale-i Şuyu Davası Avukatı

Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı, Sulh Hukuk mahkemelerinde görülen ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarına bakmakla görevlidir. Avukat, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini koruma gayesi ile hareket etmekle yükümlüdür. Bu da ortaklığın giderilmesi davalarında duruşmaya katılma, satış aşamasında bulunma hatta ihalede teklif ileri sürmeyi kapsar.

Samsun İzale-i Şuyu Davası sayısı bakımından Karadeniz Bölgesinin en yoğun şehirlerinden biridir. Samsun Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen ortaklığın giderilmesi davaları ekseriyetle miras mallarına ilişkindir. Miras ilişkilerinden edinilen malın (ev, tarla, arsa, araç vs.) mirasçılar arasında pay edilememesi sebebiyle bu paylaştırma mahkeme hakimine bırakılır. Hakim de ekseriyetle satış suretiyle ortaklığın giderilmesi kararı verir. Miras davaları hakkında detaylı bilgi almak için diğer makalelerimize göz atabilirsiniz.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Davası, Samsun ilinde ya da ilçelerinde bulunan ve iki ya da daha fazla paydaşın mülkiyetinde olan mal varlıklarında ortaklığın giderilmesi için açılan bir dava türüdür. Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından hukuk mahkemeleri ön bürosuna verilecek bir dilekçe ile dava açılır.

Ortaklığın giderilmesi durumu genellikle satış suretiyle gerçekleşir. Hakim ön inceleme aşamasında paydaşlara tebligat yapılarak, satış işleminin tesis edilmesi için gerekli olan bilgi ve evrakların tedarik edilmesini ister. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından satış için bir ihale tarihi belirlenir. Kararlaştırılan satış usulüne göre mal varlığının paraya çevrilmesi sağlanır.

İzale-i Şuyu Davasında Hissedarın Alış Önceliği

Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından açılan bir ortaklığın giderilmesi davasında hissedarın alış önceliği bulunmaz. Bu husus “Ön Alım Hakkı” ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu sebeple de halk arasında hatta avukatlar arasında bile yanlış bir bilgi bulunmaktadır. Ancak bu durum tüm ortakların rıza göstermesinin ardından verilecek bir mahkeme kararı ile gerçekleşebilir.

Tüm ortakların rıza göstermesi halinde izale-i şuyu davasında hissedarın alış önceliği sağlanabilir. Ama bu uygulamada sık rastlanan bir durum değildir. Zira hissedarların aynı kararda buluştuğuna pek sık rastlanmaz. İzale-i Şuyu Davasında hissedarların sahip oldukları haklar aşağıdaki gibidir:

  • İzale-i şuyu davasında hissedar teminat sunmaz: Eğer hissedarın pay oranı davaya konu mal varlığının %20’sinden daha fazlaysa hissedarın pay sunmasına gerek yoktur.
  • İzale-i şuyu davasında hissedarın alış önceliği sağlanabilir: Tüm ortakların rıza gösterip bu rızalarını da mahkemeye sunmaları halinde ihaleye katılan hissedarın alış önceliği bulunabilir.
  • İzale-i şuyu davasında ortaklar arasında satış yapılabilir: Ortaklığın giderilmesi davasında eğer tüm ortakların rıza gösterirse ortaklar arasında satış yapmak mümkündür.

Samsun İzale-i Şuyu Davası Masrafları (2023 Harç Miktarları)

2023 yılı içerisinde Samsun Sulh Hukuk Mahkemelerinde bir İzale-i Şuyu Davası açmak isteyen vatandaşın ödemek zorunda olduğu dava harç ve masrafları %122 oranında artış göstermiştir. Bu tutar 2022 yılında Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından veznelere ödenen tutar üzerinden gerçekleşen artış miktarıdır.

İzale-i Şuyu Davası için ödenen mahkeme masrafları 2023 yılında bir önceki yıla göre %122 oranında artmıştır. Bu oran yeniden değerleme oranı ile belirlenmiştir.

İzale-i Şuyu Davası masrafları 2023 yılında başvurma harcı, peşin harç, gider avansı ve satışa ilişkin masraflardan oluşmaktadır. Bu tutarlardan satış masrafları dışarısında kalan tutarlar dava açılırken ödenir. Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2023 yılı için aşağıdaki gibidir:

Dava Masrafı

2023 Yılı Ücreti

Ne Zaman Ödenir?

Başvurma Harcı

179,90 TL

Dava açılırken

Peşin Harç

179,90 TL

Dava açılırken

Gider Avansı

500,00 TL

Dava Açılırken

Bilirkişi, Keşif Ücretleri

2.000,00 TL

Dava Esnasında

Satış Avansı

6.000,00 TL

Satış Aşamasında

İzale-i Şuyu Davalarında KDV, Harç ve Vergi Masrafları

İzale-i Şuyu davasına konu mal varlığının ihalesinin tamamlanmasının ardından satış bedeli üzerinden bir takım vergiler ve harçlar ödenir. Bu harçlar damga vergisi, tellaliye ücreti, avans ücreti, KDV gibi tutarlardır. İzale-i şuyu davalarında kdv, harç ve vergi masrafları 2023 yılı için geçerli olan oranları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir:

Harç ve Vergi Türü

2023 Yılı Ücreti

KDV

%1 – %18 (Ticari satışlarda)

Damga Vergisi

‰5,69

Tellaliye Harcı

%1

Yukarıda gösterilen ortaklığın giderilmesi davası vergi türlerinden damga vergisi alıcı tarafından tellaliye harcı ise satıcı tarafından ödenir. Katma değer vergisi ise alıcı tarafından ödenir. Bedellerin hesaplaması ihale bedelleri üzerinden yapılmaktadır.

Samsun’da İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Samsun Sulh Hukuk Mahkemelerinde ortaklığın giderilmesi davası açılması için Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından Hukuk Mahkemeleri ön bürosuna bir dilekçe verilir. Dava dilekçesinde davacı ve davalı taraflara ait bilgilere yer verilir. Dilekçede yer alması gereken bir diğer önemli husus da ortaklığın giderilmesi davasına konu olan hisseli mal varlığıdır.

Samsun Adliyesinde bir ortaklığın giderilmesi davası açtıktan sonra  paydaşlardan biri ya da bir kaçı vefat eder ise dava açıldıktan sonra bu kimselerin veraset ilamının alınması için başvuru yapılarak yeni paydaşlar olan mirasçılar tespit edilmeli ve onlar  da ortaklığın giderilmesi davasına dahil edilmelidir. İçerisinde ihale ve satış işlemlerini barındırması sebebiyle özenli takip edilmesi gereken davalardan olan Ortaklığın Giderilmesi Davasının hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması için Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı ile yürütülmesi faydalı olacaktır.

Samsun’da Açılan Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Samsun Adliyesinde açılan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasında görevli ve yetkili mahkeme Samsun Sulh Hukuk mahkemeleridir. Ortaklığın giderilmesi davası için yetki kuralları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uygulanmaktadır. Eğer davaya konu olan bir taşınmaz ise yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Taşınır mal varlıklarına (araba, eşya) ilişkin ortaklığın giderilmesi davaları için de yine kanunda yer alan yetkili yerde Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Samsun Mahkemelerinde İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası olarak da bilinen İzaley-i Şuyu süreci iki aşamadan oluşur. İlk aşama davanın açılması ve mahkemenin ortaklığın giderilmesine karar verdiği sürece kadar olan aşamadır. Bu aşama genellikle altı ay sürmektedir. İkinci aşama ise ihale sureti ile satış aşamasıdır. Bu aşama ise satışa hazırlık, değer belirleme, ilan ve ihale gününün yapılması süreçleri ile yaklaşık olarak altı ay sürmektedir.

Özet olarak ifade etmek gerekirse Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde ortaklığın giderilmesi davasının sonlanacağını söylemek mümkündür. Elbette bu süre olağan seyrinde işleyen yargılamalar için geçerli olmakla birlikte mahkemenin iş yükü gerekçesiyle uzayabilir.

Samsun İzale-i Şuyu Davası Avukatı Vekalet Ücreti

Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından Sulh Hukuk mahkemesinde açılacak davanın vekalet ücreti hususu avukatla görüşülmelidir. Zira ortaklığın giderilmesi davasının görüldüğü adliye, davaya konu mal varlığının değeri, davanın gerektirdiği emek ve mesai gibi hususlar ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücretini etkilemektedir.

Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı vekalet ücreti tutarından ayrıca mahkeme tarafından talep edilen harçlar, posta masrafları, bilirkişi ücretleri gibi gider kalemleri dava açılırken davacı tarafça karşılanır. Ancak davanın sona ermesi ve satış sureti ile ortaklığın giderilmesi durumunda bu mahkeme masrafları hissedarlara hisseleri oranında pay edilerek alınan tutar davacıya iade edilir. Yani, davacı davasını açarken yapmış olduğu masrafları dava sonunda diğer paydaşlardan tahsil edecektir.

İzale-i Şuyu Davasında Avukat Vekalet Ücretini Hangi Taraf Öder?

Samsun Adliyelerinde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında avukata ödenecek ücret davacı ya da davalı tarafından ödenir. Bu tutar avukatın dava için harcayacak olduğu emek ve mesainin karşılığıdır. Bu sebeple dava için dilekçe yazmak, beyanda bulunmak, duruşmaya katılmak gibi eylemler yapılmadan önce ödenmesi gerekir.

Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı ücreti 2023 yılı Baro Tavsiye Ücret Tarifesi üzerinde 28.000 TL olarak ifade edilmiştir. Bu tutar en düşük ücret olarak belirtilmiş olup ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücretinin dava değeri mal varlıklarının %10’u olarak tahsil edilmesi tavsiye olunmuştur.

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Engellenir? (Süre Uzatmak)

İzale-i Şuyu Davasına konu olan taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarının satılmasını istemeyen hissedarlar tarafından ortaklığın giderilmesi davasının engellenmesi istenmektedir. Özellikle pay çoğunluğuna sahip hissedarlar tarafından bu yöntemler merak edilmektedir. Her ne kadar iyi niyetli bir eylem olarak görünmese de bu işlemi yapabilmek için bazı hukuki imkanlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Muhdesat iddiasında bulunmak,
  • Taraflara usule uygun tebligat yapılmadığını ileri sürmek,
  • Elbirliği ile mülkiyeti paylı mülkiyete çevirmek

Bu sayılanların haricinde her dava özelinde farklı bir izale-i şuyu davası engelleme yani süre uzatma imkanı bulunabilir. Bu husus hakkında detaylı bilgi almak için alanında tecrübeli bir Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı ile görüşmek faydalı olacaktır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Muhdesat Nedir?

Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından Sulh Hukuk mahkemelerinde bir taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılması durumunda muhdesat iddiası gündeme gelebilir. Muhdesat, taşınmaz üzerinde yer alan ev, ağaç, odunluk, kömürlük gibi bağımsız mülkiyetleri olmayan ancak taşınmaza değer katan unsurlara verilen isimdir.

Muhdesat, kendi bağımsız olarak mülkiyete konu olmamasına rağmen üzerinde bulunduğu taşınmaza değer katan unsurlara verilen isimdir. Arazi üzerindeki araçlar, ev ya da odunluk birer muhdesattır.

Ortaklığın giderilmesi davasında muhdesatın aidiyeti iddiasında bulunan taraf araziye değer katan bu varlıkların kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir. Bu iddiası davanın diğer taraflarınca kabul edilmeyecek olursa kendisi ya da Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından bir dava açması gerekir. Bu dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası adını alır.

Elbirliğiyle Mülkiyeti Paylı Mülkiyete Çevirmek

Elbirliğiyle mülkiyet genellikle miras mallarında karşımıza çıkmaktadır. Muristen mirasçılara intikal eden bankadaki para, taşınır ya da taşınmaz mal varlıkları elbirliği ile mülkiyete tabidir. Bu da tüm paydaşların bir araya gelmeden mal varlığı üzerinde bir tasarrufta bulunamamasına sebep olur.

Miras mallarında elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi mümkündür. Bunun için yine Samsun Adliyesinde bir dava açılır. Dava sonucunda mahkeme hakimi tarafından paydaşlar arasındaki ortaklığın türü değiştirilir. Ortaklığın paylı mülkiyete çevrilmesi sonucunda miras bırakanın bankadaki parasının alınması mümkün olur.

İzale-i Şuyu Davası çok ortaklı gayrimenkullerdeki ortaklıkların ortadan kaldırılması için görülür. Kişilere miras ya da sonradan satın alım yolu ile intikal eden arazi, ev gibi taşınmaz mallarda ortaklığın ortadan kalkması için dava açmak isteyen kimse, davalı olarak diğer tüm hissedarları da davaya dahil etmek zorundadır. Aksi halde geçerli bir Ortaklığın Giderilmesi Davası açıldığından söz edilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu sebeple dava açılırken en önemli olan husus tüm hissedarların doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Daha sonraysa Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı tarafından hazırlanan dava dilekçesiyle ilgili mahkemeye teslim edilmedir. Dilekçenin iyi bir şekilde hazırlanması ve yetkili, görevli mahkemeye sunulması önem arz eder. Bu nedenle davanın alanında tecrübeli bir Samsun İzale-i Şuyu Davası avukatı ile açılması faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.