Samsun Miras Davası Avukatlık Ücreti

25.02.2023
642
Samsun Miras Davası Avukatlık Ücreti

Samsun miras davası avukatlık ücreti 2023 yılı için geçerli olan asgari ücret tarifesi ile yeniden belirlenmiştir. Yeni bir miras davası açmak isteyen kimseler için geçerli olan bu miras davası avukat ücreti somut olay özelindeki koşullara göre değişkenlik gösterecektir. Bu sebeple davada avukatlık ücreti hakkında en doğru bilgiyi almak için avukatınız ile görüşmeniz daha faydalı olacaktır.

Miras davası, muristen kalan taşınır ve taşınmaz mal varlıkları için ikame edilen davaların bütününe verilen isimdir. Tapu iptal ve tescil, ortaklığın giderilmesi, denkleştirme davası gibi farklı davaların tümü miras davası olarak kabul edilmektedir. Her davanın ayrı dava şartları mevcuttur. Bir hak kaybına uğramak istemeyen kimse davasını bu şartlara uygun olarak açmalıdır.

Samsun Miras Davası Avukatlık Ücreti 2023 Yılında ne oldu?

Samsun miras davası avukatlık ücreti de tıpkı diğer ücret ve maaş miktarları gibi enflasyon sebebi ile artış göstermiştir. Devlet tarafından açıklanan yeniden değerleme oranının %122 olması sebebi ile miras davası harç ve masraflarının %122 oranında artması söz konusu olmuştur. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda ödenen dava masrafları 2023 yılında ciddi bir şekilde artmıştır.

Samsun miras davası avukat ücreti 2023 yılında 9.100 TL’den başlamaktadır. Bu ücret avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan en düşük tutar olup açılacak miras davasının şartları, davadaki taraf sayısı gibi değişkenlere göre daha yüksek bir ücret de ortaya çıkabilir. Bu sebeple Samsun miras davası avukatlık ücreti hakkında doğru bilgi almak için avukatınız ile görüşebilirsiniz.

Miras Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Miras davasında avukat ücretini hangi tarafın ödeyeceği açılacak ya da daha önce açılmış olan davanın türüne göre değişkenlik gösterecektir. Bir ortaklığın giderilmesi davası söz konusu ise ücret tüm ortaklar tarafından ödenir. Bir saklı pay denkleştirme davası açılmış ise kusurlu olan taraflara avukatlık ücreti ödetilir.

Mirastan mal kaçırma davalarında avukatlık ücretini davayı kaybeden taraf öder. Eğer davalıların mirastan mal kaçırma gayesi ile hareket ettiği mahkeme huzurunda ispat edilir ise avukatlık ücretini onlar öder. Davacının davayı kaybetmesi halinde ise miras davası avukatı ücreti onun tarafından ödenir. Bu sebeple davayı kazanmak için iyi ve alanında bilgili bir avukatla çalışmak taraflar adına faydalı olacaktır.

Miras Davasında Avukat Tutmak Gerekir mi?

Ülkemizde son dönemde taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin bir hayli arttığı görülmektedir. Bu da miras davaları davacı adına sağlayacağı kazanımın büyük olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple de miras davalarında avukat tutmak faydalı olacaktır. Zira davanın kazanılması için doğru ve etkin bir biçimde açılması gerekir.

Samsun miras davası avukatlık ücreti sağlanacak olan hukuki yarar ile kıyaslandığında oldukça caziptir. Zira hukuk davalarının alt kollarından olan miras davaları farklı dava şartları içermektedir. Davanın Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi hakimince doğrudan usul sebeplerinden dolayı reddedilmemesi için bu şartlara uygun bir biçimde dava açılması gerekir. Bu durum da ancak bir Samsun miras davası avukatı yardımı ile olacaktır.

Samsun Miras Avukatları Listesi

Samsun miras avukatları listesi doğrudan asılı olarak bulunmamaktadır. Ancak Samsun Barosu Levhası üzerinden yapılacak sorgulama sonucunda avukat bilgilerine ulaşmak mümkündür. Baro levhasında sorgulama yapabilmek için Samsun miras avukatı ad soyad bilgisi ya da sicil numarası bilgisine sahip olunması gerekir. Bu tür bilgilere sahip olmayan kimselerin levha üzerinde yapacak oldukları sorgulamalar başarılı sonuçlar vermeyecektir.

Samsun miras avukatı tavsiyesi ile hareket edilmek isteniyorsa kişilerin etrafında daha önce bu tür alanlarda bir avukat ile çalışmış kimselerden tavsiye istemesi faydalı olacaktır.  Geçmişte başka birine karşı Samsun miras davası avukatlık ücreti konusunda anlaşılan bir avukatın iyi bir hizmet vermiş olması onun güvenilir olduğu konusunda inanç oluşturabilir.

Samsun Miras Davası Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras davaları birden fazla türde olabilmektedir. Bu davaların ismi genelde davanın konusuna göre değişkenlik göstermektedir. En çok bilinen miras davası türü tapu iptal ve tescil davası olmaktadır. Ancak diğer türler de mevcuttur. Sık rastlanan miras davası türleri aşağıdaki gibidir:

 • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) davası,
 • Paylı mülkiyetlerde Ortaklığın Giderilmesi davası,
 • Borca batık Mirasın Reddi davası,
 • Tapu İptal Ve Tescil davası,
 • Muris muvazaası sebebiyle Mirastan Mal Kaçırma davası,
 • Vasiyetnamenin İptali davası,
 • Mirasın Paylaşılması davası,
 • Ecrimisil davası,
 • Önalım davası,
 • Kamulaştırma davası

Yine somut uyuşmazlıkta farklı bir durum söz konusu olması halinde miras hukukuna ilişkin başka bir dava türünün de Samsun Adliyelerinde açılması söz konusu olabilir. Bir dava açmadan önce türünü belirlemek önemlidir. Bu sebeple dava hususunda bir Samsun Miras Davası Avukatı ile görüşülmesi tarafların lehine olacaktır.

Bir Miras Davası Avukatının Görevleri Nelerdir?

Samsun miras davası avukatlık ücreti ödenerek anlaşılan avukat, Türk Medeni Kanunun 495 – 682 maddeleri arasında sıralanan miras hukuku hükümlerine hâkim olmalıdır. Bu sayede müvekkillerinin ve danışanlarının içerisinde bulunduğu durumu iyi bir şekilde analiz edecektir. Böylelikle de yaşanması muhtemel hak kayıpları ortaya çıkmadan engellenecektir.

Samsun miras davası avukatları için yapılan görev tanımlarından biri de murisin mal varlığı hususunda tapu ve sair devlet dairelerinden gerekli bilgi ve evrakların temin edilmesidir. Ancak bunun için avukata çıkarılacak vekâletnamenin Samsun Tapu Müdürlüğü ve diğer kurumlardan evrak alma konusunda yetki içermesi gerekir. Aksi bu halde kurum ve kuruluşlardan evrak temininde problem yaşanması söz konusu olacaktır.

Samsun Miras Davalarında Avukat Ne Kadar Alır?

2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile düzenlenen ücretler arasında Samsun miras davası avukatlık ücreti de yer almaktadır. Bu ücret her yıl yeniden yayınlanan tarifelerle belirlenmektedir. Bu yıl farklı bir Baro Tarafından belirlenen miras davalarında avukatlık ücreti ise aşağıdaki gibidir:

 • Mirasçılık belgesinin alınması avukatlık ücreti 10.500 TL
 • Ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 25.000 TL
 • Tapu İptal ve Tescil davası avukatlık ücreti 44.000 TL
 • Mirastan mal kaçırma davası avukatlık ücreti 44.000 TL

Bu ücretlere ilave olarak bir de miras davası mahkeme masrafları da ödenmektedir. Miras davalarında dava harçları nispi yani dava değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Bu sebeple dava ücretinin ne kadar olacağını peşin olarak söylemek mümkün değildir.

Ziyaretçi Yorumları (1)