Samsun’da İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Samsun’da İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Samsun’da isim değiştirme davası açmak için avukat ile ve avukatsız dava açılış yöntemlerini bu makalemizde okuyabilirsiniz. İsim değiştirme davası açmak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu makalede, Samsun’da isim değiştirme davası açmak isteyenlerin yapması gerekenleri adım adım açıklayacağız.

İsim Değiştirme Davası Nedir?

İsim değiştirme davası, kişilerin isimlerini resmi olarak değiştirmelerini sağlayan bir davayı ifade eder. Bu dava sonucunda davacının isim değişikliği mahkeme kararı ile gerçekleştirilir ve kişinin resmi belgelerindeki (kimlik, ehliyet, pasaport vs.) ismi değiştirir. Bunun içinse Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yazılan gerekçeli kararın karar kesinleştikten sonra Samsun Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

Samsun’da isim değiştirme davası açmak yerine E-Devlet üzerinden isim değişikliği yapılabileceği düşünülse de bu doğru bir düşünce değildir. Zira sistem üzerinden yalnızca bekarlık soyadı ekletme gibi basit işlemler yapmaya izin verilmektedir. Daha karışık ve mahkeme kararı gerektiren isim değiştirme, soyadı değiştirme gibi işlemler ancak dava açma yoluyla adliyeden gerçekleştirilir.

İsim Değiştirme Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

İsim değişikliğinin hangi durumlarda yapılabileceği ya da isim değiştirme şartları Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. maddesinde izah edilmiştir. Dava yoluna başvurmak isteyen kimselerin bu koşulları sağlaması durumunda davaları ilk duruşmada kabul edilmektedir. Elbette tüm bu durumun isim değiştirme dava dilekçesinde doğru bir şekilde mahkemeye izah edilmesi gerekir.

İsim Değiştirme Şartları

İsim değişikliği yapmak için kanunda aranan şartlar davayı doğru mahkemede açmak olarak gösterilmiştir. Ama bu isim değiştirme davasının kabul edilmesi için doğrudan yeterli değildir. Kullanmış olduğu ismi mahkeme kararı ile değiştirmek isteyen kişilerin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

  1. İsim değiştirme davasına konu ismin alay konusu olması gerekir.
  2. İsim değişikliği davasını açan kişinin sosyal çevresinde farklı bir isimli bilinmesi
  3. Davaya konu ismin nahoş bir anlamı olması gerekir.
  4. Davacı taraf erkekse ismin kadınsı bir anlamı olması gerekir.
  5. Davacının yurt dışında yaşaması durumunda ismi sebebiyle olumsuzluklara maruz kalması gerekir.

Ayrıca her somut olay beraberinde farklı sebepler getirebilir. Bu nedenle dava açmadan önce bir avukatla görüşerek bilgi alınmasında fayda olacaktır.

Samsun’da İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Samsun’da isim değiştirme davası açmak isteyen kişilerin davalarını görevli ve yetkili mahkemede açmaları önem arz etmektedir. Zira dava hakkında görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verilmesi durumunda davacı tarafın ciddi bir şekilde mağdur olması söz konusudur. Bu süreç ayrıca davanın bitme süresini de uzatacaktır.

İsim değiştirme davası için yetkili ve görevli mahkeme Nüfus Hizmetleri Kanununda belirtilmiştir. Buna göre kişinin ikametinin olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi bu davalara bakar. Bu nedenle Samsun’da isim değiştirme davası Samsun Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır. Eğer davacının ikameti bir ilçede ise bu kez yetkili mahkeme o ilçenin adliyesi olacaktır. Bu hususun davanın sonuçlanma zamanı üzerinde doğrudan etkisi vardır.

İsim Değiştirme Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar

Samsun’da isim değiştirme davası açmak için gerekli belgeler şunlardır:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sağlık raporu (cinsiyet değiştirme durumunda)
  • İkametgah belgesi
  • Vekaletname (Davanın avukatla açılması durumunda)

Bu belgelerin haricinde tanık isimleri de mahkemeye bildirilmelidir. Bu tanıkların mahkemeye bildirilmemesi durumunda davacı iddiasını ispat edemeyebilir. Bu da davanın reddedilmesi sebebini doğurabilir. Bu tür bir olumsuzlukla karşılaşmamak için bir avukat ile görüşerek isim değişikliği konusunda bilgi alınması faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme Davası Süreci Nasıl İşler?

Samsun’da isim değiştirme davası süreci, mahkemeye verilecek bir dava dilekçesi ile başlar. Davanın bir avukat yardımı ile açılması durumunda dilekçe avukat tarafından mahkemeye verilir. Samsun Asliye Hukuk Mahkemesince dava dilekçesinin kabul edilmesiyle de dava süreci başlamış olur. Dava sürecinin başlamasıyla birlikte artık mahkemenin bir duruşma günü tayin etmesi beklenir.

Mahkeme bir tensip zaptı hazırlayarak duruşma tarihi belirler. Bu durum UYAP Vatandaş ekranında “Tensip Zaptı Hazırlandı” olarak görünür. Duruşmada, davanın gerekçeleri ve delilleri tartışılır. Davacının isim değiştirme talebi haklı görülürse, mahkeme yeni isim ve soyadını kabul eder. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte, yeni kimlik belgeleri için başvuruda bulunulabilir. Yeni kimlik belgeleri, nüfus müdürlüğü tarafından verilir.

Samsun’da İsim Değiştirme Davası Avukat Ücreti

İsim değiştirme davaları genellikle hızlı sonuçlanan davalar olarak bilinir. Ancak, davanın sonucu değişkenlik gösterebilir ve kişinin talebi kabul edilmeyebilir. Bu nedenle, dava dilekçesi hazırlanırken ve dava sürecinde avukatın desteği alınması tavsiye edilir. İsim değişikliği için Samsun’da uygulanan avukatlık ücreti Baro tarafından yayınlanan tavsiye niteliğinde ücret tarifesinde yer almaktadır.

Dava Türü 2023 Avukatlık Ücreti
Nüfus kayıtlarında isim düzeltme, değiştirme, yaş düzeltme 26.000 TL

Samsun’da isim değiştirme davası açmak için öncelikle nüfus müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir düşüncesi doğru değildir. Zira doğrudan dava açma yoluyla da işlem yapılabilir. Gerçekten de nüfus müdürlüğü kendisine yapılan isim değişikliği başvurularını mahkeme kararı gerektiği gerekçesiyle reddetmektedir.

İsim değiştirme dava dilekçesi, Samsun Adliyesi’ne sunulmalıdır. Dava dilekçesi, isim değiştirme talebini içermelidir ve bu talebin gerekçesi de belirtilmelidir. Ayrıca, yeni isim ve soyadı belirtilmelidir. Dava dilekçesinde ayrıca, kişinin kimlik bilgileri, adresi ve avukatı varsa avukatın bilgileri de yer almalıdır. Dava dilekçesi, Samsun Adliyesi’ne sunulduktan sonra, dava süreci başlar.

İsim değiştirme davaları, kişinin kendisine veya çocuğuna verilen adın yanlış yazılması, yanlış telaffuz edilmesi veya kişinin cinsiyet değiştirmesi gibi durumlarda açılabilir. Ayrıca, kişinin ailesindeki bir üyenin soyadını taşıması, evlilik sonucu soyadını değiştirmesi veya başka bir nedenle isim değiştirme talebinin olması durumunda da dava açılabilir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları (1)