Samsun’da Kira Bedeli Tespiti Davaları

Samsun’da Kira Bedeli Tespiti Davaları

Samsun’da Kira Bedeli Tespiti Davaları konut, işyeri ya da çatısız taşınmaz gibi taşınmaz malvarlıkları ile ilgili hususlarda yaşanan uyuşmazlıklar hakkında açılan bir dava türüdür. Kiracı ve kiraya veren arasında yaşanması muhtemel; kira değer tespiti, kiracının tahliyesi, birikmiş kira borcuna icra takibi gibi hususlarda yapılan yargılama neticesinde icra kabiliyeti olan bir mahkeme ilamı elde edilir. Davacı, uyuşmazlığın konusunu doğru seçmeli, dilekçesini uyuşmazlık niteliğine göre hazırlamalıdır. Aksi halde, kiracı ya da kiraya veren Samsun’da açacağı kira davasında aleyhine bir sonuç da elde edebilir. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak ve hem usule hem yasaya uygun bir dava ya da icra takibi açabilmek için bir Samsun Gayrimenkul Hukuku Avukatı ile görüşmekte fayda vardır.

Samsun Mahkemelerinde Kira Bedeli Tespit Davaları

Kira tespit davası, Samsun Mahkemelerinde açılan (kiracı ya da kiraya veren tarafından açılabilir) kiralanan malvarlığının bedelinin tespit edilmesinin mahkemeden talep edildiği bir dava türüdür. Özellikle COVID-19 salgınıyla mücadele edilen bu dönem ve salgının bitmesinden sonra da ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesi için bu dava sıklıkla açılmaktadır. Samsun’da kira tespit davası aşağıdaki hallerde; Samsun Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

  • Kira bedelinin tespiti davası,
  • Geriye dönük kira tespit davası,
  • Kira artış oranı belirlenmesi,

Görüldüğü üzere geriye dönük olan, vadesi geçmiş kira borçları için de tespit davası açılabilmektedir. Açılan dava ekseriyetle hızlı sonuçlanmakta olup dava masrafları ve avukatlık ücretleri için avukatınızdan bilgi almanız faydalı olacaktır.

Samsun’da ihale ile kiralanan taşınmazlar için de Kira Tespit Davası açılabilmesi mümkündür. Son olarak ilk bölümde belirtilmesi gereken husus da bu dava türünde bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Kira Bedelinin Artış Oranının Tespiti Davası

Uygulamada görülen kira sözleşmelerinde genelde kira artış oranları bellidir. Ancak bazı sözleşmelerde bu durum unutulmuş ya da kasti olarak yazılmamış olabilir. Ya da sözleşmede yer alan kira artış oranı belirli bir sürenin sonunda oldukça yüksel bir rakam ortaya çıkarabilir. Pek tabi bu durumun tersi olarak da taşınmazın bulunduğu konum ve taşınmazın durumuna göre çok düşük bir kira bedeli de olabilir. Böyle bir durumda kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş ise artık Samsun Mahkemelerinde açılacak bir Kira Bedelinin Artış Oranının Tespiti Davası ile kiraya veren ya da bir mağduriyet yaşıyorsa kiracı; hakkının korunmasını talep eder. Hem Borçlar Kanunu hükümleri hem de yerleşik mahkeme uygulaması da bu yöndedir.

Samsun’da yabancı para birimleri (Dolar, Euro vs.) ile belirlenen kira sözleşmelerinin de kira bedellerinin arttırılması ya da azaltılması mümkündür. Bilindiği üzere yabancı para bedelleri üzerinden kurulan kira sözleşmelerinde 5 yıl süre ile artış yapılması mümkün değildir. Ancak bu sürenin sona ermesi ile birlikte Samsun’da Kira Bedeli Tespit Davaları açılabilir.

Birikmiş Kira Alacağı ve Tahliye Davası (Samsun)

Ekseriyetle kiraya veren tarafından açılan birikmiş kira alacağının tahsili ve taşınmazın tahliye edilmesi ile kiracının çıkartılması davasında Samsun İcra Mahkemeleri görevlidir. Kiraya veren; kira borcunu ödemeyen kiracı hakkında kira ödemeyen kiracının tahliyesi davası açarak hakkını mahkeme önünde arar. Samsun’da Kira Bedeli Tespiti Davaları genellikle 1 yıl içerisinde sonuçlanmakta, dava sonunda çıkan tahliye kararı icra kanalıyla kiracının çıkartılmasını sağlamaktadır. Borcunu zamanında ödemeyen kiracı ile kiraya veren arasında bir yazılı kira sözleşmesi olmasa dahi tahliye işlemi mümkündür. Yine dava yoluna gidilmeden İhtarname sureti ile de kiracıyı çıkarmak mümkün olacaktır. Detaylı bilgi almak ve tüm yargılama masraflarını öğrenmek için avukatınız ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.