Samsun’da Sınır Dışı Kararının İptali Davası

07.02.2022
529
Samsun’da Sınır Dışı Kararının İptali Davası

Sınır dışı kararının iptali davası Samsun İdare Mahkemelerinde görülen bir idari dava türüdür. Ekseriyetle Samsun İlkadım ve Atakum ilçelerinde yaşayan yabancı uyruklu kimselerin karşılaştığı sınır dışı kararı farklı sebepler ile verilebilmektedir. Bu sebeple doğrudan dava açmak yerine öncelikle kararın dayanağının ne olduğu araştırılmalıdır. Ancak bu sayede doğrulu ve çözüm sağlayacak bir sınır dışı kararı itiraz davası açılabilecektir.

Sınır dışı kararı kişinin terör örgütleri ile irtibatlı olduğu yönünde istihbarat bulunması, tahdit kodları, kamu güvenliği açısından tehlike arz etmesi ya da Türkiye’ye giriş ve ülkede bulunma şeklinde bir hata bulunan kimselere verilebilir. Nedeninin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için bir Samsun Yabancılar Hukuku Davaları Avukatı ile görüşülmesi gerekir.

Sınır Dışı Kararı İptal Davası Açma Süresi

Samsun’da yaşayan bir yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi durumunda bu kararın kendisine ya da avukatına tebliğ edilmesi gerekir. Kararın usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi durumunda ise yedi (7) gün içerisinde iptal davası açılması gerekir. Eğer yasada açıkça belirlenen bu süre içerisinde dava açılmaz ise dava doğrudan reddedilir. Dava açma süresi içerisinde ve dava devam ederken yabancının sınır dışı edilmesinin yasak olduğu düşünüldüğünde idare mahkemesinin de davayı hızlıca çözüme kavuşturacağı kaçınılmazdır. Gerçekten de dava açıldıktan sonra mahkeme 15 gün içerisinde dosyayı karara çıkarır. Verilen bu karar kesin hüküm ifade etmekte olup aleyhine yalnızca Anayasa Mahkemesine başvuru yapılabilir.

Samsun’da Sınır Dışı Kararı İptal Davası Açmak

Samsun ve çevre illerde yaşayan kimseler aleyhinde verilen sınır dışı etme kararlarına karşı dava açılabilir. Bu davaların bir avukat yardımı ile açılması çok daha faydalı olacaktır. Bu sayede mahkeme işleyişini ve dili tam olarak bilmeyen yabancıların mahkeme önünde eşit olması sağlanır. Dava açılırken kişinin sınır dışı edilmesi kararının hukuka ve yasaya aykırı olduğu sebepleri ile birlikte açıklanmalıdır. Yine kişinin Türkiye için bir tehdit olmadığı da delilleri ile birlikte kapsamlı bir biçimde ifade edilmelidir. Ayrıca bir idari gözetim kararı itirazı hazırlanması da söz konusu olabilir. Zira hakkında sınır dışı etme kararı verilen kimselerin sıklıkla karşılaştığı yaptırımlardan biri de idari gözetim kararıdır.

Sınır Dışı Kararının İptali Dava Dilekçesi

Sınır dışı kararının iptali dava dilekçesi Samsun İdare Mahkemesi’ne verilmelidir. Dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlara makalenin bütününde yer vermiştik. Ancak örnek bir dilekçe paylaşmak doğru olmayacaktır. Zira her olay kendi içerisinde farklı hususlar barındırabilir. Bu sebeple de dava dilekçesinde yer alan hususlar değişkenlik gösterir. Hal böyle iken sınır dışı kararının iptali dava dilekçesi örneği bir avukattan yardım alınarak hazırlanmalıdır. Aksi halde ortaya istenmeyen sonuçların çıkmasına sebep olunabilir.

Deport kaldırma davası dilekçesi içerisinde kişinin ülkeye yasal yollardan girmiş olduğu belirtilmesinde yarar vardır. Ayrıca sınır dışı kararına sebep olan olgunun gerçekleşmediği yönündeki iddiaların somut olgularla birlikte desteklenerek ispat edilmesi de gereklidir.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Anayasa Mahkemesine Başvuru

Samsun İdare Mahkemesi sınır dışı etme davası için ret kararı verecek olursa bu karara itiraz merci Anayasa Mahkemesidir. Çünkü idare mahkemesinin sınır dışı kararına itiraz davası kararları kesin olarak verilir. Türk Hukukunda kesin kararlara karşı ancak Anayasa Mahkemesi’ne başvuru söz konusudur. Yargı makamının bu tür başvuruları çok kısa bir süre içerisinde karara bağlaması sebebiyle başvuru kapsamlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılırken hak ihlallerinin neler olduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne dayandırılmalıdır. Bu dayandırmaların somut olgularla desteklenmesi gerekir. Aksi halde yabancı uyruklunun başvurusunun reddi söz konusu olabilir. Bu sebeple başvuru yapılırken bir avukattan hukuki destek alınması yararlı olacaktır.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi Kararları


Sınır Dışı Etme Kararı İtirazı Avukat Yardımı

Başvurucu hakkında tesis edilen sınır dışı işleminin hukuka aykırılığının yargı makamlarınca tespit edilmesinden bağımsız olarak başvurucunun sınır dışı edilmesi hâlinde maruz kalacağı kötü muamele iddialarının idari ve yargı makamlarınca titizlikle hiçbir aşamada araştırılmadığı gözlemlenmiştir. Başvurucunun idari gözetim altına alındıktan sonra fiilen sınır dışı edilene kadar avukat yardımından etkili biçimde yararlandığına yönelik bir olgu başvuru dosyasına yansımamıştır. (06.01.2021)

Sınır Dışı Etme İtiraz Davası Görülürken Yabancı Sınır Dışı Edilemez

Dolayısıyla başvurucunun idare mahkemesine açtığı davanın sonucunu beklerken sınır dışı edilme riskini ortadan kaldıran, yasal bir güvenceye sahip olmaması nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiği, ihlalin ise mevzuatta yapılan değişiklik sonrası oluşan yeni durumdan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. (09.07.2019)

Türkiye’de Öğrenci Olan Yabancının Sınır Dışı Edilmesi

Somut olayda başvurucu hakkında G-82 (millî güvenliğimiz aleyhine faaliyet) tahdit kaydının bulunduğu ve anılan kayıt nedeni ile sınır dışı edildiği görülmüştür. Bu noktadan hareketle başvurucunun ulusal güvenliği koruma gibi bir meşru amaç doğrultusunda sınır dışı edildiği anlaşıldığından söz konusu işlem başvurucunun eğitim hakkına yönelik bir müdahale olarak kabul edilmemiştir. (18.01.2022)

Kamu Güvenliğini Tehlikeye Sokma Sebebiyle Sınır Dışı Etme Kararı

Yargılama sürecinde başvurucu sürekli olarak hangi gerekçelerle kamu güvenliğini tehlikeye attığının belirsiz olduğunu ifade ederek yurda giriş yasağı işleminin iptalini talep etmiştir. İdare Mahkemesi kararında, idarenin soyut şekilde ileri sürdüğü millî güvenlik argümanını olduğu gibi kabul ederek sadece şeklî bir denetim yapmıştır. İdare Mahkemesi kararında, yurda giriş yasağı kararı alınmasına neden olan isnatlar ile bunlar üzerine yapılmış olan işlemlere ilişkin hiçbir ayrıntıya yer verilmemiş ve kamu güvenliği açısından nasıl bir tehdit oluştuğuna dair bir değerlendirme yapılmamıştır. (25.01.2022)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.