Samsun’da Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

06.09.2023
241
Samsun’da Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapuda gerçekleşen hukuka aykırı bir işlem sonucunda mağdur olanlar tarafından açılan tapu iptal davası, mal kaçırma, muris muvazaası ya da borçlunun hileli işlemleri sebebiyle de açılabilir. Samsun’da tapu iptal davası en sık açılan davalardan biridir. Özellikle Kavak, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde yer alan adliyelerde her yıl yüzlerce tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır.

Samsun’da tapu iptal davası açılırken dikkat edilmesi gereken bazı usul ve esas şartları bulunmaktadır. Davacı ancak bu şartları sağladığında davasını kazanabileceğini bilmelidir. Aksi halde davanın mahkemece reddedilmesi söz konusu olur. Bu sebeple dava açılmadan önce bir avukat ile görüşülmesi davanın kazanılması yönünde davacı tarafın elini güçlendirmiş olacaktır.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Samsun’da tapu iptal davası kardeşler arasında da açılabilir. Gerçekten de özellikle mirastan mal kaçırma durumu söz konusu olduğunda kardeşler birbirlerine karşı geçmişe dönük tapu iptal davası açabilecektir. Kardeşler arasında tapu iptal davası görülürken davaya bakmakta olan hakim, taraflarca sunulan belge ve bilgileri birlikte değerlendirerek bir karar verir. Bu sebeple hem davacı tarafın hem de davalı tarafın eğer davayı kazanmak istiyorlarsa ellerindeki tüm belge ve bilgileri mahkemeye sunmaları gerekir.

Kardeşler arasında açılacak olan tapu iptal davasında olumlu sonuç elde etmek isteyen kimselerin bu alanda çalışan bir avukat ile görüşerek dava sürecinde destek almaları onlar için oldukça önem arz etmektedir.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davasında Zamanaşımı

Samsun’da tapu iptal davası açılmak istendiğinde dikkat edilmesi gerekilen hususlardan biri de zamanaşımı süresidir. Kardeşler arasında tapu iptal davasında zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Tapu iptal davasına konu olan hakkın herkese karşı ileri sürülebilen (ayni) bir hak olması sebebiyle bu hakka karşı zamanaşımı süresi işlememektedir. Bu sayede davacı, davaya konu tapu işleminin üzerinden ne kadar süre geçmiş olursa olsun Samsun’da tapu iptal davası açabilir.

Mal Kaçırma Durumunda Tapu İptal Davası Açmak

Tapu iptal davasının farklı hal ve durumlarda açılabileceğini yazının giriş bölümünde ifade etmiştik. Samsun’da tapu iptal davası açılabilecek durumlardan biri de mirastan mal kaçırma durumudur. Gerçekten de özellikle borcu olan kimselerin, alacaklı tarafın icra kanalıyla bu borcu tahsil etmek için satış suretine başvurmasını engellemek adına mal kaçırması söz konusu olur.

Mal kaçırma amacıyla yapılan tapu devirlerine karşı alacaklı tarafından tapu iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu tür bir işlemin varlığından endişe eden alacaklı öncelikle tapu kaydını inceleyerek hileli bir işlem olup olmadığını tespit etmelidir. Hileli bir işlemin varlığı tespit edilirse bu kez mal kaçırma sebebiyle tapu iptal davası açılmalıdır.

Hile Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Açmak

Tapu iptal ve tescil davası açmak için farklı ihtimallerin olabileceğini makale genelinde ifade etmiştik. Bu ihtimallerin hemen hemen hepsinde iptali istenen tapu işlemini yapan kimsenin hileli davranışı bulunmaktadır. Yani aslında Samsun’da tapu iptal davası açan herkesin davalı yanca yapılmış bir hileli işlem iddiası bulunmaktadır.

Hile nedeniyle Samsun’da tapu iptal davası açmak isteyen kimselerin öncelikle hileli davranışın varlığını ispat etmesi gerekir. Bu ispat bir tanık beyanı ile olabileceği gibi yazılı bir delil ile de olabilir. Tüm bu sürecin yürütülmesi bu alanda daha önce çalışmış ve bir tasarrufun iptali davası açmış avukat ile gerçekleştirilirse davanın kazanılma ihtimali de artacaktır. Tapu iptal kararı veren mahkemeden ayrıca bu tapunun davacı taraf adına tescili de talep edilmelidir.

Samsun’da Tapu İptal Davası Açma Masrafları

Samsun’da tapu iptal davası açmak isteyen kimselerin mahkemeler veznesine ödemesi gereken harç ve masraflar da bulunmaktadır. Bu harçların miktarıysa davanın değerine göre değişkenlik gösterecektir. Davanın değerini ise davanın konusunu oluşturan taşınmazın değeri belirler. İptali istenen tapu işlemine konu taşınmaz ne kadar kıymetliyle buna paralel olarak dava açılırken ödenecek harç miktarı da yüksek olacaktır.

Ayrıca dava açılırken tebligat giderleri de peşin olarak ödenir. Taraf sayısına göre değişkenlik gösteren tebligat gider ve masrafları da yüklü bir gider kalemi oluşturmaktadır. Bunun dışında ödenen diğer tapu iptal davası açma masrafları peşin harç, başvurma harcı, vekalet pulu, vekalet suret harcı gibi gider kalemleridir.

Tapu İptal Davası Masraflarını Kim Öder?

Samsun’da tapu iptal davası harç ve masraflarını davacının peşin olarak ödeyeceğini yazımızın giriş bölümünde ifade etmiştik. Dava sonunda ise bu masraflar haksız olan tarafın üzerine bırakılır. Davanın kazanılması durumunda ödenen tüm masraflar davalıya yükletilir ve bu bir mahkeme kararıyla hüküm altına alınır. Davacı taraf bu karar ile birlikte dava açarken ödemiş olduğu ücretleri karşı taraftan alır.

Samsun’da Tapu İptal ve Tescil Davası Avukat Ücreti

Samsun’da tapu iptal ve tescil davası açmak isteyen kimselerin ödemesi gereken avukat ücreti iptali istenen tapu işlemine konu taşınmazın bedeline, davanın gerektirdiği emek ve mesaiye göre değişiklik gösterecektir. Bu tür davaların hem zaman isteyen hem de büyük bir mesai isteyen davalardan olmaları sebebiyle Samsun’da tapu iptal davası avukatı ücreti nispeten diğer davalara göre yüksek olacaktır.

Samsun’da tapu iptal davası avukatı tarafından takip edilen dava ve diğer tapu işlemlerinin vatandaşların bireysel olarak yürütmüş olduğu dava ve sair işlemlere nazaran daha doğru ve daha hızlı yürüyeceği aşikardır. Bu nedenle Samsun’da tapu iptal davası açmak isteyen kimselerin dava süreçlerini bir avukat ile yürütmesi ya da en azından dava açmadan önce bir avukattan danışmanlık alması faydalı olacaktır.

Samsun’da Tapu İptal Davasını Kazananlar Hakkında Yargıtay Kararları

Samsun’da tapu iptal davası açıp bu davayı kazanan kimselerin ne tür Yargıtay kararları ile karşılaştığını aşağıdaki şekilde derledik. Bu kararların bir tanesi Yargıtay Genel Kurulu tarafından verilmişken diğer kararlar Yargıtay’ın tapu iptal ve tescil davalarına bakmakla görevli dairesi 1. Hukuk Dairesi tarafından verilmiştir.

Vekaletnamenin kötüye kullanılması sebebiyle açılan bir tapu iptal davası hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/249 Esas ve 2023/747 Karar sayılı dosyasında vekaletnamenin kötüye kullanıldığını ileri sürerek tapu iptal ve tescil davası açan kimselerin bu iddialarını da ispatlamaları gerektiğini beyan etmiştir. Yargıtay, tapu devir bedeliyle gerçek değer arasında %10’luk bir fark olmasını ise tapu iptal sebebi olarak kabul etmemiştir.

Hileli nedeniyle tapu iptal davası açılması hakkında Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2022/7215 Esas ve 2023/4056 Karar sayılı kararında hile nedeniyle açılacak davanın hile, aldatma veya tehdit halinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresine bağlanması sebebiyle davanın reddine karar vermiştir.

Muhtar senediyle tapu devrine ilişkin açılan tapu iptal davasına Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2022/4143 Esas ve 2023/4066 sayılı kararında muhtar senedinde yer alan imzaların miras bırakana ait olması, tanık beyanlarının da muhtar senediyle tapunun devredilmiş olduğunu işaret etmesi sebepleriyle davanın reddine karar vermiştir.

Kadastro öncesi döneme ilişkin açılan tapu iptal davasında Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2022/8055 Esas ve 2023/3969 Karar sayılı ilamında kadastro işlemlerine karşı 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesinden sonra açılan tapu iptal ve tescil davasına ret kararı vermiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.