Samsun’da Vatandaşlık Başvurusu

02.06.2022
775
Samsun’da Vatandaşlık Başvurusu

Samsun’da Vatandaşlık Başvurusu yapmak yabancı uyruklu kişilerin gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda başvurabilecekleri bir yasal yoldur. Türk Vatandaşlığı Başvurusu yapılırken gerekli olan belge ve bilgilerin bilinmesi gerekliliğinin yanında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu da iyice bilinmelidir. Aksi halde kurum tarafından vatandaşlık başvurusunun reddi işlemi söz konusu olabilir. Türk vatandaşlığı kazanma yolları hakkında detaylı bilgiye makalemizin devamında ulaşabilirsiniz.

Samsun’da Türk Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

Türk vatandaşlığı başvuru şartları Samsun ve diğer illerde aynıdır. Şartların yerine getirilip getirilmediği hususu ise seçilen başvuru yöntemine göre değişkenlik gösterecektir. Ancak temel hukuk ilkelerine göre vatandaşlık başvurusu için genel şartlar mevcuttur. Bu şartlar Türk Vatandaşlığı Başvurusu kanuna göre aşağıdaki gibidir:

 1. Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak kişinin 18 yaşını doldurması gerekir,
 2. Türk halkı için tehlike arz eden bir hastalığı olmamalıdır,
 3. Eylemleri ve diğer değerlendirme hususlarına göre Türkiye için tehlike arz etmemelidir,
 4. Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmelidir,
 5. Ekonomik durumu yeterli olmalıdır.

Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Almak

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak Samsun ilinde en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Türkiye’de uygulanan ekonomik teşvikler sayesinde belirli miktarlar dolar yatırımı ya da istihdam yatırımı yapan kimselerin Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilmeleri mümkündür. Bu yöntemle başvuruda bulunmak için devletin aradığı şartlar ise aşağıdaki gibidir. Önemle belirtmek gerekir ki bu şartların tümü aynı anda aranmaz. Seçimlik şartlar olarak değerlendirmeleri mümkündür.

 • 500.000 Dolar değerinde yatırım yapmak ve bu yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi gerekir,
 • 250.000 Dolar değerinde gayrimenkul satın almak ve bu taşınmazı üç yıl süreyle devretmemek,
 • En az 50 çalışan istihdam etmek ve bu istihdamın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Tespit Edilmesi,
 • 500.000 Dolar karşılığı parayı Türk Bankalarında üç yıl süreyle muhafaza etmek,
 • 500.000 Dolar değerinde gayrimenkul yatırım fonu satın almak.

Sayılan hususlara göre alınacak uygunluk belgesi ile Samsun’da Vatandaşlık Başvurusu yapmak mümkündür.

Evlilik İle Türk Vatandaşlığı Almak

Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığı almak ekseriyetle başvurulan bir diğer yöntemdir. Maliyet açısından yatırım yoluna göre daha uygun olması sebebiyle tercih edilmektedir. Gerçekten de bir Türk Vatandaşı ile üç yıl ya da daha uzun süreyle evli olan kimselerin aile birliği yaşantılarının sürmesi ve evlilik birliğine aykırı düşecek bir yaşantılarının olmaması halinde başvuru yapabilirler.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusuna ilişkin denetimler ilgili bakanlıkça yapılmaktadır. Bakanlık görüşünün uygun olması halinde kişinin vatandaşlığa kabul başvurusu olumlu değerlendirilir.

Beş Yıl İkamet Etme ile Türk Vatandaşlığı Başvurusu

5 yıl ikamet etme şartı ile Türk Vatandaşlığı alabilmek mümkündür. Ancak bu halin gerçekleşmesi için kişinin beş yıllık süreç boyunca 12 aydan daha fazla süreyi yurt dışında geçirmemesi gerekir. Bu başvuru yöntemi en genel yöntem olarak kabul edilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapmak İçin Zorunlu Belgeler

 1. Usule uygun olarak doldurulmuş Başvuru Formu,
 2. Başvuru yapan kişiye ait biyometrik fotoğraflar,
 3. Başvuru yapan kişiye ait nüfus belgeleri,
 4. Pasaport,
 5. Evlenme belgesi,
 6. Çalışma izni, gelir belgesi,
 7. Sağlık belgesi,
 8. Yurt dışı giriş çıkış belgeleri,
 9. İkamet izni,
 10. Başvuru masraflarının ödenmesi

Sayılan belgeler başvuru yöntemine göre değişkenlik göstermektedir. Eksik bir belge sebebi ile başvurunun iptali gibi olumsuz bir durumla karşılaşmamak için mevzuat iyi bir şekilde incelenmelidir. Başvuru formuna ulaşmak için devlet kurumları ile irtibata geçilmesi gerekir.

Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürer?

Vatandaşlık başvurusuna ilişkin işlemler başvurunun yöneltildiği kurumun yoğunluğuna göre 1 yıl sürmektedir. Yine başvuruda bulunan kişinin belge ve bilgilerinde bir eksiklik olması durumunda bu sürenin uzaması söz konusu olacaktır. Türk Vatandaşlığı Başvurusunun kısa sürede sonuçlanması için başvuruların usule ve yasaya uygun bir şekilde yapılmasında önem vardır. Başvuruyu birlikte yürüteceğiniz avukat bu süreçlere hakim olarak sizi sürece göre mutlaka bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ücreti

Samsun’da Türk Vatandaşlığı Başvurusu yapma ücreti başvuru vekil ile yapılıyor ise vekalet ücreti ve devlete ödenecek harçlar olmak üzere iki kalemde incelenmelidir. Vekalet ücretinin tutarı için bu alanda çalışan bir Samsun Yabancılar Avukatı ile görüşülmesi gerekir. Devlete ödenmesi gereken başvuru harcı ise Maliye Hazinesine yatırılmalıdır. Güncel tutar da yine kurumdan öğrenilebilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Avukatı Vekaletnamesi

Türk Vatandaşlığı başvurusu için Samsun’da bir avukat yardımı alınmak isteniyorsa avukata noterden vekaletname verilmelidir. Bireyi doğrudan ilgilendiren bir husus olması sebebiyle verilecek vekalette özel bir yetki yer almalıdır. Bu yetkinin kapsamı vatandaşlık başvurusuna imkan tanınması ve kamu kurumlarından talep edilecek bilgi ve belgelerin alınabilmesini kapsamalıdır. Sürecin bir avukat yardımı ile yürütülmesinde usul eksikliği yaşamaması sağlanır. Zira süreci yöneten avukatlar tecrübeleri ve kanuna hakim olmaları sebebiyle olası problemlerin önüne geçebilecektir.

Samsun’da Türk Vatandaşlığı Başvurusu Mahkeme Kararları


Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak (Suriyeli)

Davacı Suriyeli’nin Türk vatandaşı ile evli olduğu, müşterek iki çocukları bulunduğu, bu evliliğe ait ortak meskenleri olduğu, evlilikten doğan sorumluluğun eşler arasında paylaşıldığı, eşlerin birbirlerini anlayacak kadar Türkçe bildiklerinin tespit edildiği, mülakat sonucunda oluşan kanaatin olumlu olarak değerlendirilmesi neticesinde, davacının aranan şartları taşıdığı sonucuna varıldığı, idarece yapılan soruşturma sonucu ise davacının eşinin Ağır Ceza Mahkemesinde “uyuşturucu madde ticareti” suçu isnadıyla yargılandığı ve hapis ile adli para cezasına mahkum edildiği, halen M Tipi Cezaevinde tutukluluk halinin devam ettiğinin tespit edildiği, bu nedenle de davacının vatandaşlık başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmış olup, Türk vatandaşlığına kabul etme konusunun Devletin hükümranlık yetkisine ilişkin olduğu gözetildiğinde, davalı idarece takdir yetkisi çerçevesinde davacı ve eşi hakkındaki kayıtların değerlendirilmesi sonucu tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Reddi

Türk vatandaşlığına alınma talebinin reddine ilişkin işleminin iptali ile manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. Kişinin göçmen olarak Türkiye’ye giriş yapmasına ve Türk vatandaşı ile evlenmesine rağmen çeşitli sebeplerle Türk vatandaşlığına geçemediği belirtilmiştir. Dava konusu işlemin tesisine neden olan başvuru dilekçesinde kişinin Türk vatandaşı ile evlendiği belirtilerek dilekçe ekine evlenme evrakının konulduğu ve Türk vatandaşlığına geçme talebinde bulunulduğunun anlaşılmıştır. Başvuru dilekçesinde açık bir şekilde Türk Vatandaşlığı Kanununun ilgili maddesinden bahsedilmemiş ise de, dilekçe içeriği dikkate alınarak talebin ilgili madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Türk vatandaşı ile evlenen ve vatandaşlığa geçme talebinde bulunan kişinin durumunun Türk Vatandaşlığı Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde değerlendirilerek Türk vatandaşlığına geçip geçemeyeceği hususunda bir işlem tesis edilmesi gerekmekte iken, ilgili madde kapsamında bir başvurusunun bulunmadığından bahisle kişinin talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.