Süresiz Nafaka ve Kaldırılması

14.07.2020
1.329
Süresiz Nafaka ve Kaldırılması

Süresiz nafaka, boşanma davasının sona ermesinin ardından ortaya çıkan ve özellikle nafaka ödemekle yükümlü olan eşlerin şikayetçi olduğu bir olgudur. Medeni Kanunun Aile Hükümlerinde yer alan yardım nafakası boşanılan eşe sürekli olarak ödenmeye yaklaşık 30 yıl önce başlandı. O dönemin şartlarında ekseriyetle kadınların çalışmadığı, iş bulamadığı bir ortam vardı. Bu nedenle hem uygulayıcı hem de yasa koyucu mağdur olan eşi korumak için böyle bir adım atmıştı. Ancak günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşamlarını idame ettirebilmek için iş bulmaları kolaylaşmış durumda. Bu nedenle hayat boyu nafaka ödeme sıklıkla tartışma konusu oluyor. Nafakanın kaldırılması için bir Samsun Boşanma Avukatı ile görüşülmesi faydalı olacaktır.

Süresiz Nafaka Nedir?

Medeni Kanun’un Aile Hukuku maddelerinde yer alan ve kendine Yardım Nafakası başlığında tanım bulan hayat boyu nafaka yani süresiz nafaka; boşanma davasında bir eşin diğerine yaşamı boyunca ödeme yapmasını ifade eder. Bu ödeme tek seferde olabileceği gibi her ay da yapılabilir. Süresiz nafaka uygulaması çocuk nafakalarında yani İştirak Nafakası için söz konusu değildir. Zira çocuğa ödenen nafaka ya 18 yaşında ya da eğitim hayatı bittiğinde kesilir.

Nafaka ödemek istemeyen eşin bu talebini bir dava yolu ile dile getirmesi gerekmektedir. Boşanma davası sonucunda hükmedilen kararda yer almasına karşın kendisine nafaka ödenmeyen eş ise bu durumu bir Nafaka İcra Takibi ile hukuki olarak çözüme kavuşturabilir.

Süresiz Nafaka Nasıl Kaldırılır?

Hayat boyu nafaka ödenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığı durumlarda; nafaka yükümlüsü eş bu durumu hukukun önüne taşıyarak boşanma davasında hakimin kurduğu kararın kaldırılmasını talep edebilir. Bu noktada nafaka ödenen eşin bir işe girmesi, sözlenmesi, nişanlanması ya da kendisine bir miras kalması gibi ekonomik olarak yardıma muhtaç halden çıkabileceği durumlarda nafakanın kaldırılması söz konusu olur.

Yine eşlerin kısa bir süre için evli kalmaları durumunda diğer eşe tüm yaşantısı boyunca değil de daha kısa bir süre için nafaka ödenmesi de uygulamada kendine yavaş yavaş yer bulmaktadır. Örnek vermek gerekirse 2 yıl evli kalan çiftin boşanması durumunda hükmedilecek nafaka süresi yine 2 yıl süreyle olabilir.

Süresiz Nafaka İptal Davası

2020 yılında açılacak bir Nafakanın İptali davası için öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Belki de en önemli olan yani temel taşı olarak ifade edebileceğimiz dava dilekçesinin bir avukat gözetiminde en azından görüşü alınarak hazırlanması davacı tarafın lehine olacaktır. Nafaka Davası avukatlık ücretleri 2020 avukatlık asgari ücret tarifesinde 5.000 TL olarak gösterilmiştir. Ancak fiyat hukuki uyuşmazlığın boyutuna göre de değişkenlik gösterebilir.

Nafakanın kaldırılması davası Aile Mahkemelerinde açılır. Tek hakimle görev yapan bu mahkemelerde açılan nafakanın kaldırılması davası kısa sürede sonuçlanabilir. Ancak bunun sağlanabilmesi için somut delillerin dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmuş olması elzemdir. Dava sonucu alınacak kararla artık boşanılan eşe nafaka ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkmış olacaktır.

Hayat Boyu Nafaka Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Nafaka davalarında sıklıkla merak edilen hususlardan biri de diğer eşe ödenecek nafakanın nasıl hesaplandığıdır. Uygulamada sıklıkla benzer tutarda nafaka ücretleri ile karşılaşıyor olsak da aslında hesaplama için pek çok farklı değişkenin bir arada ele alınması gereklidir. Örneğin nafaka ödeyecek eşin maddi durumu, eşlerin yaşları, çalışabilme durumları, yaşadıkları şehir vs. etmenleri hayat boyu ödenecek nafaka miktarının tayin edilmesinde rol oynar.

Nafaka Davalarına bakan aile mahkemelerinde sıklıkla 400 TL, 750 TL gibi eşlerin mali durumlarına göre değişen miktarlara hükmedilir. Daha sonra eşlerden biri tarafından açılacak nafaka arttırma ya da nafaka azaltma davaları ile bu miktarın yine bir mahkeme kararıyla değiştirilebilmesi de mümkündür.

Süresiz Nafaka Hakkında Yargıtay Kararları


Kısa Süren Evlilikte Nafaka Ödeme Süresi

Davaya konu olaylarda erkeğin(nafaka yükümlüsü) tam kusurlu olduğu ve kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabit bulundu. Dairece yoksulluk nafakasına da karar verilmesi doğru olduğu ancak tarafların yaşları ve fiili evlilik süresinin az olduğu gözetildiğinde yoksulluk nafakasının süresiz olarak hüküm altına alınması doğru bulunmadı. Daire neticede yoksulluk nafakasına ilişkin kararının kaldırılmasına, TMK’nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de gözetilerek TMK’nın 176/1. maddesi gereğince davalı-davacı kadın yararına aylık 350 TL’den 2 yıllık toplam 8.400 TL toplu yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi. (İST. BAM. 11. HD 2017/2622 E. 2018/1201 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.