Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlama Gelir?

16.02.2023
541
Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlama Gelir?

Tensip zaptı hazırlandı ifadesi Samsun Hukuk Mahkemelerinde yeni bir dava açan ya da kendilerine karşı bir dava açılan kimselerin karşılaştığı bir bildirim türüdür. Yeni dava açıldıktan sonra karşılaşılan bu bildirim, mahkemenin açılan davayı görmeye, dava için hazırlık yapmaya başladığını ifade eder. Peki, tensip zaptı hazırlandı ifadesi ile karşılaşan biri ne yapmalıdır?

Tensip zaptı, Samsun Hukuk Mahkemeleri tarafından davanın hangi şekilde ilerleyeceğinin belirtildiği evraktır. Mahkeme yargılama için hangi delillerin gerekli olduğunu, bu delillerin nereden temin edileceğini, ya da alınması gereken bir tedbir varsa bu tedbirlere ilişkin kararını tensip zaptında ifade eder. Yargılamanın en önemli öğelerinden olan tensip zaptı bir avukata inceletilmelidir.

Tensip Zaptı Ne Demektir?

Tensip zaptı, dava açıldıktan sonra ilk duruşmaya kadar geçen süre içerisinde değerlendirilmesi gerekilen tüm hususların ele alındığı evraktır. Samsun Mahkemeleri hakimi tarafından hazırlanmaktadır. İmza altına alındıktan sonra ilgililere tebliğ olduğu gibi ayrıca dava dosyasından da tensip zaptının bir örneğini görmek mümkündür.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usul Kanununda doğrudan “tensip zaptı ne demek” sorusu cevaplandığı bir madde bulunmaz. Ancak hem artık sabit uygulama kazanmış yazılı olmayan hukuk kuralları gereği hem de yargılamanın bir yol haritasının çıkartılmasının faydalı oluşundan dolayı mahkemeler tarafından hazırlanır. Boşanma davası, iş davası, arsa davası, ortaklığın giderilmesi davası ve alacak davası gibi pek çok dava türünde tensip zaptı hazırlandı ifadesi ile karşılaşmak mümkündür.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ilk duruşma tarihi de davaya bakmakla görevli mahkeme tarafından belirlenir. Bu durum Samsun İş Mahkemeleri ve basit yargılama usulüne tabi olan diğer dava türleri için de geçerlidir. Geriye kalan davalarda öncelikle dilekçeler aşamasının ve delillerin sunulmasının tamamlanması gerekir. Ardından bir tensip zaptı daha hazırlanarak taraflara duruşma tarihi bildirilir.

Tensip zaptı hazırlandı ifadesinden sonra duruşma tarihinin belirli olmasıyla artık sözlü yargılama bölümü başlayacaktır. Taraflar iddia ve savunmalarını mahkeme hakimi önünde ifade ederler. Hakim, yine tarafların sunmuş olduğu delillerin tümünü de bu ifadelerle birlikte değerlendirerek bir karar verir.

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ilk duruşma tarihi genellikle iki ay içerisinde olmaktadır.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tensip zaptı hazırlandı bilgisini mahkeme kaleminden, ya da hakimden edinen bir kişinin aklına ilk gelmesi gereken husus mahkemenin davaya bakmaya başladığı olmalıdır. Artık hakim dava dosyasını incelemeye başlamıştır. Zaptın bir örneği mahkeme kaleminden talep edilecek olursa davanın seyrinin nasıl olacağı da okuyucu tarafından anlaşılacaktır.

Tensip zaptı hazırlandı ifadesi genellikle UYAP Vatandaş ekranında karşımıza çıkmaktadır.

Tensip zaptı hazırlandı bilgisi E-Devlet UYAP Vatandaş uygulamasında görünüyorsa dosya içerisine girilerek tensip zaptını görüntülemek de mümkündür. Bu sayede Samsun Adliyesine gitmeye gerek olmadan yargılamanın yol haritasını incelemek mümkün olacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki tensip zaptının bir avukata gösterilerek kendisinden hukuki danışmanlık alınması hem davacı ya da davalının stresini azaltır hem de yargılamanın lehe seyretmesini sağlar.

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlama Gelir?

Samsun Aile Mahkemelerinde görülen boşanma davasında tensip zaptı hazırlandı ifadesi görülüyorsa hakim tarafından dosyanın açıldığı anlaşılmalıdır. Boşanma davalarında tensip zaptı ile mahkeme tarafından genellikle aşağıdaki işlemlerin yapılması söz konusu olur:

  • Sosyal inceleme raporunun (SİR) alınması,
  • Tarafların ekonomik durumlarının araştırılması,
  • Tedbir nafakası talebi varsa değerlendirilmesi,
  • Dava boşanma davası avukatı ile açılmış ise vekil kaydının yapılması.

İş Davasında Tensip Zaptında Ne Yazar?

Samsun İş Mahkemelerinde görülmekte olan davalarda mahkemece hazırlanan tensip zaptı ile işçilik alacakları için açılan davanın yol haritası hazırlanır. Mahkeme tarafından düzenlenen bu evrak ile hangi delillerin nereden toplanacağı izah edilir. İş davaları basit yargılama usulüne tabi olmalarından dolayı genellikle tensip zaptı hazırlanmasıyla dava duruşma günü de belirlenmiş olur.

İcrada Tensip Zaptı Ne Demektir?

İcra dosyaları da birer hukuki eylem türüdür. Tıpkı davalara bakan mahkemeler gibi icra takiplerini yöneten dairelerin de tensip zaptı hazırlama yetkisi mevcuttur. İcrada tensip zaptı hazırlanması genellikle alacaklı ya da icra avukatı tarafından talep edilen eyleme karşı bir icra müdürü kararını içermektedir. Bu nedenle icrada hazırlanan tensip zaptları önem arz eder.

Sonuç olarak tensip zaptı hazırlandı ifadesi ile karşılaşan davacı ya da davalı tarafın mahkemenin bu eylemini ihmal etmemesi gerekir. Zira tensip zaptları açılan davaların önem arz eden unsurlarından bir tanesidir. Deyim yerindeyse bir davanın yol haritası hazırlanan ilk tensip zaptında belirlenir.

 

 

 

Ziyaretçi Yorumları (1)