Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2023 Güncel Cezalar

31.08.2023
187
Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2023 Güncel Cezalar

Uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 yılında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi önünde yargılaması yapılan ticaret suçu sanıkları tarafından sıklıkla yöneltilen sorulardan biridir. Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu hapis ceza miktarlarının pek çok hususa göre farklılık gösterebileceği ifade edilmektedir. Sanığın kullanıcı mı satıcı mı olduğu, satıldığı iddia edilen uyuşturucu maddenin türü, kaç kişiye satılmış olduğu gibi pek çok husus uyuşturucu cezaları kaç yıl sorusunun yanıtını değiştirebilmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki kamunun uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile etkin bir şekilde mücadele etme politikası uyarınca ceza miktarları ağırdır. Bu sebeple suçlama ile karşılaşan kimsenin bir Samsun Ceza Avukatı ile görüşmesi kendisi için faydalı olacaktır.

TCK Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl Oldu?

Türk Ceza Kanunu’nda “Kamu Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 güncel ceza miktarları hakkında derlenmiş bilgiler aşağıdaki gibidir. Önemle belirtmek gerekir ki ilave cezasızlık sebepleri ve kastı ortadan kaldıran bir durum olması halinde bu cezalara hükmedilmemesi de mümkündür.

Suç Türü 2023 Hapis Cezası
Uyuşturucu Madde Kullanma (TCK 191/1) 2 yıl – 5 yıl
Uyuşturucu Madde Satın Almak (TCK 191/1) 2 yıl – 5 yıl
Uyuşturucu Madde Saklamak (TCK 191/1) 2 yıl – 5 yıl
Uyuşturucu Sağlamak (TCK 190/1-A) 5 yıl – 10 yıl
Uyuşturucu Kullanmayı Öğretmek (TCK 190/1-C) 5 yıl – 10 yıl
Uyuşturucu Kullanımına Özendirmek (TCK 190/2) 5 yıl – 10 yıl
Uyuşturucu Madde Üretmek (TCK 188/1) 20 yıl – 30 yıl
Uyuşturucu Madde Satmak (TCK 188/3) 10 yıl ve üzeri
Uyuşturucu Madde Üretim Maddesini Sağlamak (TCK 188/7) 8 yıl ve üzeri

Uyuşturucu Cezası Paraya Çevrilir mi?

Uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 adli para cezası miktarlarının hesaplanmasında da önemli bir durumdur. Uyuşturucu suçlarının Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde yer alması sebebiyle kanun koyucu tarafından cezaları caydırıcı biçimde düzenlenmiştir. Bu sebeple de uyuşturucu cezaları paraya çevrilmemektedir.

Uyuşturucu cezaları paraya çevrilmemektedir ancak Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa verilen hapis cezasının yanında adli para cezası da verilir. Bu adli para cezalarının gün olarak miktarı yasada belirtilir. Gün ücretleri ise sanığın ekonomik durumuna göre mahkeme başkanı tarafından kararlaştırılır. Uyuşturucu madde para cezası 2023 yılında bir kişi için ödenmesi gereken günlük en düşük miktar 20 TL’dir. 10 bin gün adli para cezası alan bir kimse 200.000 TL adli para cezası ödeyecektir.

Uyuşturucu Satıcısı Kaç Yıl Ceza Alır?

Uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 yılında en çok sorulardan biridir diye belirtmiştik. Bu soru içerisinde de en sık merak edilen husus uyuşturucu satıcısının kaç yıl ceza alacağıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin 3. fıkrasında uyuşturucu satmak suçunun cezası ifade edilmiştir. Kanun koyucunun düzenlemesi aşağıdaki gibidir:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca bu sanığın bir çocuğa uyuşturucu madde satmış olması halinde kendisine verilecek olan ceza en az on beş yıl olacaktır.

Sentetik Uyuşturucu Madde Satmanın Cezası

Yasada belirtilen uyuşturucu madde satmanın basit cezası esrar gibi organik uyuşturucu maddeler içindir. Sentetik kannabinoid olarak ifade edilen uyuşturucu madde türlerinin satmanın cezası ise başka bir maddede düzenlenmiştir. Sentetik kannabinoid olarak kabul edilen uyuşturucu madde türleri aşağıdaki gibidir:

 • Bonzai
 • Jamaika
 • Spice
 • Eroin
 • Kokain
 • Morfin
 • Bazmorfin

Bu tür maddelerin ticaretini yapan ve Samsun Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan sanıklara verilecek ceza miktarı yarı oranında artırılacaktır. Yani uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla on yıl ceza alan sanığın cezası satılan uyuşturucu maddenin bonzai, eroin, kokain ve türevlerinden olması halinde alacak olduğu ceza 15 yıl olarak uygulanacaktır. Bu sebeple bu tür bir suçlamayla yargılanan kişilerin bir avukat ile görüşmesi faydalı olacaktır.

Uyuşturucu Kullanan Hapis Cezası Alır mı?

Yalnız madde ticareti ile yargılananlar değil uyuşturucu kullananlar da uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 için son ceza miktarlarını merak etmektedir. Bu husus 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yanıtlanmıştır. Yasanın 191. maddesinde tanımlanan hususa göre uyuşturucu kullanan, satın alan ya da bulunduran kimselere Samsun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası verilmektedir.

İlk Kez Uyuşturucu Kullanma Cezası

Uyuşturucu madde kullanma suçunun hapis cezası olduğunu “Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2023 Ceza Miktarları” konulu makalemizin bir üst paragrafında izah etmiştik. Ancak eğer Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uygun görülecek olursa şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Savcılık tarafından verilecek erteleme kararı beş yıl süreyle uygulanır. Bu beş yıllık sürenin ilk 1 yıllık bölümünde şüpheli için denetimli serbestlik tedbirleri uygulanmaktadır.

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2023 TCK

Uyuşturucu Madde Denetimli Serbestlik İhlali Cezası

Hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen ve denetimli serbestlik haline tabi tutulan kimselerin denetim süresi zarfında olumsuz hareketlerde bulunması halinde ihlal işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Kanunda yer alan uyuşturucu madde denetimli serbestlik ihlali halleri aşağıdaki gibidir:

 • Uyuşturucu madde tedavisine gitmemek,
 • Uyuşturucu madde kullanmak ya da bulundurmaktan yeniden işlem görmek,

Bu hallerin gerçekleşmesi durumunda kişi hakkında kamu davası açılacaktır.

Uyuşturucu Ceza İndirimleri 2023

Uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 yılında uygulanmakta olan indirim yöntemleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net bir şekilde yanıtlanabilir. Gerçekten de ceza yargılamasında sanık lehine indirim hali yapılacak pek çok unsur bulunabilir. Bu yasal düzenlemeler sayesinde şüpheli ya da sanık aleyhinde verilecek cezanın üçte ikisine kadar indirilmesi mümkün olabilir. Türk Ceza Kanunu uyarınca uyuşturucu madde suçları ceza indirimleri aşağıdaki gibidir:

 • İyi Hal İndirimi: Sanığın duruşma sırasındaki hal ve hareketlerinin tutanağa geçilecek şekilde olumsuzluk arz etmemesi durumunda sanık lehine 1/6 ceza indirimi yapılır.
 • Etkin Pişmanlık İndirimi: Uyuşturucu madde suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkündür.
 • Resmi makamların haberi olmadan önce uyuşturucu madde ticareti suçu ortaklarını ve uyuşturucu maddenin yerini ihbar eden kimse için ceza verilmez.
 • Resmi makamların haberi olduktan sonra uyuşturucu madde ticareti suçu ortakları hakkında bilgi veren kimse için dörtte bir ile yarı oranında ceza indirimi yapılır.
 • Uyuşturucu madde kullanma suçu şüphelisi resmi makamlar haberdar olmadan önce satın aldığı kimseyi söylerse ceza almaz.

Samsun’da Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Samsun ilinde uyuşturucu madde ticareti suçu ile yargılanan kimselerin yargılamaları il ya da ilçe adliyelerinde bulunan Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Emniyet Müdürlüğü tarafından sıklıkla operasyon yapılması sebebiyle şehirde bu suçların yoğunluğu fazladır. Bu sebeple de uyuşturucu satma suçu avukatların uzmanlık alanlarından da biridir. Özellikle uyuşturucu cezaları kaç yıl 2023 yılında ağır ceza avukatlarına en sık sorulan sorulardan biridir.

Uyuşturucu madde ticareti suçu için yasada düzenlenen hem hapis cezasının hem de adli para cezasının yüksek olması sebebiyle sanığın beraat kararı alabilmek için iyi bir savunma yapması zaruridir. Bu sebeple uyuşturucu madde ticareti suçlarıyla ilgilenen bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.