Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Tanık Beyanı 2023

29.05.2023
542
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Tanık Beyanı 2023

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı 2023 tarihli Samsun Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararlarında önemli bir yer kaplamaktadır. Dosyada soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma aşamasındaysa sanık olarak yer alan kimse aleyhinde tanık ifadesi olup olmadığı yargılamada mühim bir husustur. Bu tür bir suçlamaya maruz kalan kimsenin bir avukat ile görüşmesi faydalı olacaktır.

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı savcılık makamı tarafından atılan suçun ispatında dikkate alınır. Özellikle yargılanan kişinin uyuşturucu sattığına ilişkin tanık beyanı bulunması durumunda hazırlanacak uyuşturucu madde ticareti suçu avukat savunması daha kapsamlı olmalıdır. Elbette tanık beyanı tek başına bir kimsenin uyuşturucu madde ticareti suçundan ceza alması için yeterli delil değildir.

Sadece Tanık Beyanı İle Mahkumiyet Verilir mi?

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı mahkumiyet kararı verilmesi için tek başına yeterli değildir. Bu hususta daha önce kurulan Yargıtay kararları da mevcuttur. Ancak sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde satma suçunun teknik takip, parmak izi, hassas terazi gibi sair deliller ile desteklenmesi durumunda mahkumiyet kararı verilebilir.

Elbette diğer durumlar gibi sadece tanık beyanıyla mahkumiyet verilememesinin de istisnai halleri bulunmaktadır. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için tanık beyanının Yargıtay kararlarında aranan diğer tüm şartları da içermesi gerekir. Bu şarlar kanunda

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Tanık Delili ve Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

Sadece tanık beyanı ile uyuşturucu madde suçundan mahkumiyet kararı verilmesi için bu beyanın sanığın üzerine atılı eylemi tüm hususlarıyla aydınlatması gerekir. Bu aydınlatma hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde olmalıdır. Aksi halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca davaya bakan ağır ceza mahkemesi tarafından sanık lehine beraat kararı verilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Tanığın Mahkemede İfade Değiştirmesi

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanığın mahkemede ifade değiştirmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Tanıklar, karakol ifadelerini baskı altında ve polis yönlendirmesiyle verdiklerini ileri sürerek  Samsun Ağır Ceza Mahkemesi önünde verdikleri ifadeleri değiştirmektedir. Ancak bu durum mahkeme hakimi tarafından doğrudan kabul edilmeyebilir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı değişikliği kabul edilebilmesi için mahkeme tarafından bir takım hususlar aranmaktadır:

  • Tanığın mahkemede ifade değiştirme sebebi açıklanmalıdır,
  • Tanığın yeni ifadesinin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açık olması gerekir,
  • Tanığın karakol ifadesiyle mahkemedeki ifadesi çelişmemelidir.

Bu şartların sağlanamaması durumunda uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık ifade değişikliği Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilemeyebilir. Bu da tanığın ilk ifadesine değer verilerek sanığın cezalandırılmasına yol açabilir.

Tanığın Karakolda İfade Değiştirmesi

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı karakolda da değiştirilebilir. Henüz soruşturma aşamasında olan yani bir ceza davası açılmamış olan dosyalarda bu durumla karşılaşmak mümkündür. Tanık, ifadesini değiştirmek istediğinde ifade verdiği karakola başvurmalıdır. Polis memurları tanığın ifadesini tekrar almakla yükümlüdür. Elbette bu durum dosyaya bakan savcının da bilgisi dahilinde yapılacaktır.

Tanığın karakolda ifade değiştirmesi durumunda en çok karşılaşılan durumlardan biri tanığa neden ifade değiştirdiğinin sorulmasıdır. Bu sebeple beyanını değiştirecek tanığın bu sorunun cevabını da net bir şekilde vermesi gerekir. Aksi halde tanığın ifade değiştirmesi sanık için olumlu bir sonuç doğurmayabilir.

Tanık İfade Değiştirme Cezası 2023 Yılında Ne Kadar?

Polis önünde verdiği ifadenin hatalı olduğunu düşünen tanık bu ifadesini mahkeme önünde değiştirebilir. Tanıklara ifade değişikliği yaptıkları için bir ceza verilmez. Bu sebeple tanık ifade değiştirme cezası 2023 yılında yoktur. Ancak tanık ifade değişikliğinin mahkeme huzurunda kabul edilmesi için yukarıda yer alan şartları sağlaması da gerekir.

Tanık ifade değiştirme cezası bulunmadığını üst paragrafta ifade ettik. Bu sebeple karakolda vermiş olduğu ifadeyi değiştirmek isteyen tanığın önünde yasal bir engel yoktur. Gerçekten de Samsun Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık delili nitelik olarak zamanla farklılık gösterebilir. Bu sebeple uyuşturucu suçlarında avukat savunması hazırlanırken tanık delili iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.

Uyuşturucu Davasında Tanık Olmak Zorunlu mu?

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı 2023 yılında yapılan yargılamalarda önemli bir yer edinmektedir. Davalarda bazen uyuşturucu madde satın aldığını söyleyen kimseler aldıkları kişinin ismini verebilmektedir. Bu da onların ilerleyen süreçte uyuşturucu davasında tanık olması sonucunu doğurabilir.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında tanık olarak ifadesine başvurulan kimsenin dosyanın davaya döndüğü zaman da tekrar tanıklığına başvurulabilir. Tanığın duruşmalara katılması ise zorunludur. Zira ceza davalarında mahkemenin gayesi somut gerçeği ortaya çıkarmak ve sanığın suçu işleyip işlemediğini ortaya çıkarmaktır. Bu husus da ancak delillerin toplanması ile mümkündür. Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı 2023 yılında en çok dikkate alınan delillerdendir. Hal böyle iken mahkeme hakimi de tanıkların duruşmaya katılmasını istemektedir.

Uyuşturucu Davasında Avukat Tutmak

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı 2023 esaslı dosyalarda önem arz ettiğini makalemizin üst bölümünde ifade etmiştik. Gerçekten de aleyhe tanık beyanlarının bulunması sanığın yüksek miktarda süreli hapis cezası almasına sebep olabilir. Bu durumla karşılaşan kişinin bir ceza avukatı ile çalışması da yararlı olacaktır.

Uyuşturucu davasında avukat tanık beyanı da dahil olmak üzere dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek devam eden davanın müvekkilinin lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu da ancak uyuşturucu madde ticareti yargılamalarına hakim olmak ile sağlanabilir. Özellikle Samsun Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu davaları cezalarının 8 yıldan başlaması sebebiyle avukatının iyi bir savunma yapması sanık için oldukça önemlidir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Tanık Beyanı Yargıtay Kararları


Telefon Görüşme Kaydı Yoksa Beraat Verilir

Fiziki takipte sanık ile tanığın buluştukları, aralarında bir şeyler alıp verdikleri görülememesine karşın uyuşturucu madde alışverişi olduğu değerlendirilerek olay yerinden ayrılan tanığın polisler tarafından takip edildiği, polisler tarafından durdurulan tanığın kendi rızası ile net ağırlığı 4,41 gram esrar maddesini polislere teslim ettiği, tanığın mahkeme aşamasında döndüğü kollukta avukatsız alınan beyanında; suç tarihinde ele geçen maddeleri sanıktan satın aldığını ifade ederek fotoğraf teşhisi yaptığı, yakalandığı tarihte, üzerinde uyuşturucu madde ele geçmeyen ve tanıkla herhangi bir telefon görüşmesi tespit edilemeyen sanığın, 04.02.2014 tarihinde tanığa uyuşturucu madde satmak suretiyle atılı uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediğine dair uyuşturucu madde ticareti suçunda tanık beyanı dışında mahkeme aşamasında döndüğü kollukta alınan avukatsız soyut beyanı dışında, mahkûmiyetine yeter, şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gözetilmeden, atılı suçtan beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.