Uyuşturucu Suçları Avukat Savunması İçin 7 Temel Nokta

04.02.2023
615
Uyuşturucu Suçları Avukat Savunması İçin 7 Temel Nokta

Uyuşturucu ticareti suçu işlediği için Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkların uyuşturucu suçları avukat savunması için en çok başvurulan 7 önemli savunma noktasını bu makalede derledik. Bu derleme Yargıtay kararları ve emsal davalar esas alınarak hazırlanmıştır. Elbette daha farklı olaylar ve daha farklı savunma metotları da mevcut olabilir. Bu sebeple yalnızca ön bilgi amacıyla hazırlanmış bu yazıyı cezası ağır olan uyuşturucu suçları davalarında savunmanız için esas almanızı tavsiye etmiyoruz. Her somut olay kendi özelinde farklı bir savunmayı gerektiriyor olabilir. En doğru uyuşturucu avukat savunması için alanında tecrübeli ve daha önce bu tür davalarda çalışmış avukatlar ile iletişime geçerek hukuki yardımlarına başvurun. Bu sizin için daha yararlı olacaktır.

Arama ve Elkoyma Kararına Avukat İtiraz Edebilir

Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlar genellikle savcılık tarafından talep edilip Samsun Sulh Ceza Hakimliğince onaylanan arama ve el koyma kararları ile gerçekleşir. Ancak bu kararlar her zaman Ceza Muhakemesi Usul Kanununda yer alan kurallar çerçevesinde alınmaz. Böyle bir durumda arama ve el koyma işlemi sonucunda uyuşturucu madde, esrar gibi maddeler ele geçirilmiş olsa dahi bunlar delil olarak kabul edilmez. Dosya kapsamında aleyhine bir delil bulunmayan sanık ise yapılan yargılama neticesinde beraat edecektir. Arama ve el koyma ya da soruşturma aşamasında yapılan diğer usul işlemlerinin kanuna uygun olup olmadığı ise ancak bir uyuşturucu suçları avukatı tarafından doğru bir biçimde tespit edilebilir.

Sanığın Uyuşturucu Madde Test Sonucu

Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu konulu ceza davalarında avukat savunmasının temel noktalarından biri de eğer uyuşturucu madde ele geçirilmiş ise bu maddenin sanık tarafından kullanmak amaçlı bulundurulduğudur. Sanığın uyuşturucu madde kullanıcı olup olmadığı ise yakalanma anında yapılan idrar ya da kan testi sonucunda ortaya çıkacaktır. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa uyuşturucu avukatı savunması sanığın ele geçirilen maddeleri kendisinin kullandığı yönünde olacaktır. Elbette bu durum için yalnızca test sonucu yeterli değildir. Ancak bu sonuçlar sanık savunmasını güçlendiren listedeki diğer unsurlar gibi şeylerden biridir.

Uyuşturucu Madde Paketlemeye İlişkin Deliller

Uyuşturucu madde ticareti için de tıpkı diğer alım satım faaliyetleri gibi ürünün satışa hazır halde olması gerektiği kabul edilmektedir. Hazır hale gelmenin bir unsuru ise paketlenmiş olmaktır. Yani, Samsun Emniyeti tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen maddelerin paketli olmaması halinde uyuşturucu davası avukatı tarafından yapılacak savunmada sanığın satıcı olmadığı savunması yapılabilir. Dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerin de bu durumu destekler nitelikte olması halinde sanığın eyleminin değişmesi hatta beraat etmesi söz konusu olabilir. Bu sebeple ele geçirilen suç unsurlarının paketlenmiş ya da paketlenmeye hazır halde bulunup bulunmadığının da avukatın savunmasında bir önemi vardır.

Uyuşturucu Madde Ticaretine İlişkin Tanık Beyanları

Ticaretin temel ilkelerinden biri ortada bir alıcının bulunmasıdır. Bu durum Türk Ceza Kanununda tanımlanan uyuşturucu madde satma suçu için de geçerlidir. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi avukatı tarafından yapılan savunmanın güçlü olmasını sağlayan unsurlardan biri sanığın ticaret suçunu işlediğine dair bir tanık beyanının bulunmamasıdır. Herhangi biri sanıktan uyuşturucu madde satın aldığını beyan etmemiş ise bu kez sanığın suçlu olduğu ispat edilemeyecektir. Bu nedenle tanık aleyhe tanık beyanı bulunmaması önem arz eder. Ancak tanık beyanlarının daha sonra değişmesi durumunda uyuşturucu suçları avukat savunması için durum lehe olmayacaktır.

Hassas Terazi Uyuşturucu Avukatı Savunması İçin Önemlidir

Listenin üçüncü maddesinde uyuşturucu maddenin satışa hazır hale gelmesi, paketlenmesi durumlarından bahsetmiştik. Yargıtay tarafından bu hazır hale getirme işleminin genellikle hassas terazi marifeti ile yapıldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle hassas terazi uyuşturucu madde suçları için oldukça önemli bir detaydır. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hassas terazi bulunmaması durumunda uyuşturucu suçları avukat savunması bu hususu da temel alabilir. Bu sayede savunma yerleşik Yargıtay içtihatları doğrultusunda daha nitelikli bir hale gelecektir.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Miktarı ve Kişisel Kullanım Sınırı

Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan uyuşturucu suçları avukat savunması için önemli bir diğer nokta ise arama ve el koyma sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarıdır. Madde miktarına göre sanığın bulundurduğu iddia edilen uyuşturucu maddenin ticaret için mi yoksa kişisel kullanım için mi olduğu tespit edilir. Elbette tüm madde türleri için bu savunmaya başvurmak mümkün değildir. Daha ziyade kenevir ekimi, esrar bulundurma gibi durumlarda ele geçirilen madde miktarının önemi vardır. Sanık savunmasında bu durumu maddeyi kişisel kullanımı için elinde bulunduğunu kullanabilir.

Sanık Hakkında Yapılan İhbarın Niteliği

Uyuşturucu ticareti için başlatılan soruşturmanın dayanağı genellikle ihbar olarak belirtilmektedir. Bu durum daha ziyade narkotik şube tarafından hazırlanan kolluk fezlekesinde yer alır. Eğer sanık aleyhinde somut bir ihbar bulunmuyorsa uyuşturucu suçları avukat savunması yargılamanın soyut ihbara dayalı olduğu üzerine kurulabilir. Bu sayede sanığın cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda ispat edilecektir. Eğer dosya kapsamında sanığın cezalandırılması için delik olarak kabul edilebilecek başka bir bilgi ve belge bulunmaması halinde hakim, sanığın beraat etmesine karar verebilecektir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları (1)