Uzaklaştırma Kararı ve İtiraz

26.10.2020
12.344
Uzaklaştırma Kararı ve İtiraz

Uzaklaştırma kararı Samsun Aile Mahkemelerinden şiddet mağduru tarafça bir uzaklaştırma kararı dilekçesi ile istenebilecek bir önleyici koruma tedbiridir. İstanbul Sözleşmesi’nin bir yansıması olarak görülen 6284 sayılı yasa uyarınca talep edilen evden uzaklaştırma ve diğer önleyici tedbirler için talepte bulunan kimse tarafından talep edilen ve alınan karara şiddet uyguladığı iddia edilen kimse tarafından uyulmaması halinde cezai yaptırımlar uygulanacağı yasada yer almaktadır.

Evden uzaklaştırma kararı isteyen mağdurun ekseriyetle kadın taraf olduğu görülse de söz konusu tedbir erkek tarafça da talep edilebilir. Uygulanan şiddetin ise fiziksel şiddet olması zorunlu olmayıp psikolojik, sözlü ya da sosyal şiddet de koruma kararı verilebilmesi için yeterli olacaktır.

Uzaklaştırma Kararı ve Boşanma Davasına Etkisi

Uzaklaştırma kararının boşanma davasına etkisi doğrudan olmamaktadır. Ancak açılmış bir boşanma davası mevcut ise mağdurun bir önleyici tedbir çıkarabilmesi daha kolay olacaktır. Bu noktada tedbiri duruşma esnasında sözlü olarak talep etmekten ziyade ayrı bir dilekçe ile geçerli ve sağlam nedenlere dayandırarak talep etmek daha yerinde olacaktır. Zira duruşmada talep edilen koruma tedbirleri için hâkimler soyut beyanla sınırlı kaldığı gerekçesi ile ret kararı verebilmektedir. Bunun dışında uzaklaştırma ya da diğer koruyucu tedbirlerin verilmesinin boşanma davasında doğrudan bir etkinliği olmamaktadır. Ancak verilen evden uzaklaştırma kararının ihlal edilmesi durumunda hakimde boşanma kararının verilmesi gerektiğine dair bir kanaat oluşması da haliyle artık mümkün olacaktır.

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması

Karar alındıktan sonra kararı veren Aile Mahkemesi’ne ya da sair bir karar merciine verilecek dilekçe ile kararın uzatılması talep edilebilir. Uzatım dilekçesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tedbirin devam ettirilmesinin zorunluluk arz etmesinin kanıtlanması noktasında olacaktır. Örneğin şiddet uyguladığı iddia edilen kimsenin mevcut, somut eylemleri ya da eylemde bulunma tehlikesi mahkeme ibraz edilerek kararın uzatılması sağlanır. Uzatma kararı da tıpkı ilk karar gibi gerekli hallerde polis ya da sair kolluk gücü tarafından taraflara doğrudan tebliğ edilerek sonuçları da izah edilir. Uzatım kararı reddedilen mağdur tarafından 7 günlük süre içerisinde itiraz yoluna başvurulabilir. Yine aleyhinde koruma tedbirine hükmedilen de karara karşı itiraz edebilir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz (Haksız Yere Uzaklaştırma)

Aleyhinde koruma tedbirine hükmedilen kimse tarafından ya da mahkemeden istediği evden uzaklaştırma tedbiri kabul edilmeyen kimse tarafından yasada belirtilen 7 günlük süre içerisinde itiraz edilebilir. Eğer kararı bir Aile Mahkemesi vermiş ise sayıca bir sonraki Samsun Aile Mahkemesine itirazda bulunulur. İtiraz dilekçesinde uzaklaştırmanın haksız yere verildiğinin şiddet uyguladığı iddia edilen kimse tarafından ispat edilmesi gerekmektedir.

Mağdur olduğunu iddia eden de vereceği dilekçede uzaklaştırma talebinin reddedilmesinin neden haksız olduğu yönündeki beyanlarını ve bu beyanlara dayanak teşkil edecek delilleri mahkemeye ibraz eder. İtiraz neticesinde üst mahkemenin verecek olduğu karar kesindir. Ancak yeni bir dilekçe ile tekrar ilgili Mahkemeye başvuruda bulunmak da mümkündür.

Evden Uzaklaştırma Kararına Uymama (Kararın İhlali)

Samsun Aile Mahkemesi ya da ilgili bir merci tarafından verilmiş olan kararın ihlal edilmesi beraberinde bazı yasal sorumlulukları getirmiştir. Buna göre evden uzaklaştırma kararı baştan olmak üzere aleyhinde mahkemece hükmedilen önleyici tedbirlere uygun davranmayan şiddet uyguladığı iddia edilen kimse hakkında:

  • Kararı ilk kez ihlal etmesi durumunda üç günden on güne kadar hapis cezasına hükmedilir.
  • Kararı ikinci kez ya da daha fazla şekilde ihlal eden kimse hakkında on beş gün ile otuz gün arasında hapis cezasına hükmedilir.

Kişinin tedbir kararına uymadığına ilişkin şikayet mağdur tarafından yapılabilir. İlgili işlemler yapılarak ihlal eden kimse hakkında uygulanan hapis cezasının türü zorlama hapsidir.” Ertelenmesi ya da denetime tabi tutulması söz konusu olmayıp doğrudan ceza evinde geçirilir.

Ziyaretçi Yorumları (1)
  1. Mahir dedi ki:

    Eski eşim sürekli uzaklaştırma çıkartıyor benimle kendisi konuşup msj ları mahkemeye verdi ve 3 gün cezaevine girdim ve aylardır kendisi başka memlekete taşındığı halde uzaklaştırma çıkartıyor ne yapabilirim