Vasiyetname Düzenleme ve Çeşitleri

12.05.2020
1.291
Vasiyetname Düzenleme ve Çeşitleri

Vasiyetname, bir kimsenin istek ve arzularını; ölümünden sonra gerçekleşme kaydı ile aleni bir şekilde beyan etmesidir.  Vasiyet edenin istek ve arzuları kendi sahip olduğu bir malın başka birine bırakılması şeklinde olabileceği gibi bir hakkın yerine getirilmesi şeklinde de olabilir. Medeni Kanunumuzda düzenlenen hükümler çerçevesinde bu makalemizde ele aldığımız Vasiyetname kavramı Miras Hukuku ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle makalemizde ve TMK’de yer almayan noktalar hakkında bilgi sahibi olunmak istendiğinde Miras Hukuku hükümlerine göz atılabilir.

Vasiyet sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı olarak da hazırlanabilir. Şüphesiz ki yazılı vasiyetname sözlüye kıyasla daha güçlü ve ispat edilebilirdir. Yine yazılı vasiyetname bir avukat tarafından noter huzurunda hazırlandığında bozulmayan vasiyetname gibi olacaktır.

Vasiyetname Çeşitleri

Makalemizin bu ölümünde hem TMK’de hem de İslam Hukukunda görülen vasiyet çeşitleri düzenlemelerine değineceğiz. Pek çok noktada birbirine benzeyen bu düzenlemelerin ölenin son arzusunu onun istediği şekle en yakın biçimde yerine getirmek üzerine olduğu görülmektedir. Ancak hem yasaya hem de İslam’a en uygun vasiyet hazırlama için bir avukatla görüşülmesi uygun olacaktır.

Sözlü ve El Yazılı Vasiyetler

Bir kimsenin içerisinde bulunduğu hal nedeni ile yazılı bir şekilde vasiyet düzenleme imkanı bulunmadığında sözlü vasiyet bırakılabileceği kanun koyucu tarafından açıklanmıştır. Genellikle ölüm döşeğinde olan kimseler tarafından bu yola başvurulur. Ölüme bağlı tasarrufun sözlü olarak aktarıldığı kimse imkân bulduğu anda bu tasarrufları yazıya dökmelidir. Eğer kişi sözlü olarak işlem yapmasına rağmen daha sonra yazılı yapabilecek hale gelirse önceki sözlü vasiyetname iptali 1 aylık süre içerisinde gerçekleşir.

El Yazılı Vasiyetname sözlüye kıyasla hukuk önünde daha etkilidir. Zira düzenleyicisi tarafından kendi el yazısı ile kaleme alınmış ve yine kendi el yazısı ile imzalanmış olmalıdır. Yazılı deliller, sözlü delillere göre daha güçlü kabul edilmektedir. Ancak düzenlenme şekli muhafazası resmi bir makam önünde gerçekleşmediğinden resmi vasiyet düzenleme işlemine göre iptal edilebilirliği daha kolaydır.

Bozulmayan Vasiyetname (Resmi Vasiyetname)

Sıklıkla bir avukatın danışmanlığı ile hazırlanan; bir resmi memur önünde ve iki tanıkla birlikte yapılan resmi vasiyet hukukumuzdaki bozulma ihtimali en düşük olan ölüme bağlı tasarruf işlemidir. Kanunda bahsedilen memur kavramı bir noter ya da bir hakim olarak kabul edilir. Uygulamada sıklıkla noter nezaretinde gerçekleştirilir. Resmi vasiyetin bir avukat gözetiminde hazırlanması tarafı daha sonra aleyhine gerçekleşebilecek hukuki işlemlere karşı da koruma altına almaktadır. En basit örnekle avukat vasiyet yazana bir sağlık raporu almasını önermesi daha sonra ileri sürülebilecek akıl hastalığı etkisinin de doğrudan önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Eğer bir vasiyetname düzenlemek istiyorsanız +90 541 336 61 06 numarasından Samsun Avukat ofisimize ulaşarak destek alabilirsiniz.

İslami Vasiyetname

Eski tarihlerden bu yana İslam Hukukunda vasiyet kavramı bulunmaktadır. Bu kavramın içi din bilimciler tarafından bir malı birine bağışlamak ya da çocuklar arasındaki ilişkiyi düzenlemek şeklinde doldurulmuştur. Her iki düzenleme de din kuralları çerçevesinde meşru olarak kabul edilir. Ayrıca TMK hükümleri ile de bağdaşırlar. Yine İslam Peygamberinin de inananları, bir vasiyet düzenlemeye teşvik edici sözlerde bulunduğu din kaynaklarında yer almaktadır. İslami vasiyetname şartları ölüme bağlı tasarrufta bulunana ve lehine ölüme tasarrufta bulunulana göre iki kaleme ayrılmaktadır. Ayrıca bırakılan malın da helal ve değerli olması da aranmaktadır. Özetlenecek olursa bir kimsenin mallarına ve evlatları arasındaki ilişlilere ölümünden önce düzenlemesi kurallara riayet edilmesi halinde İslam dinine uygun olarak kabul edilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.