Vekaletname

Anasayfa » Vekaletname

Av. Fatih ÖZDEMİR

Adres: Karadeniz Mah. Aziziye Cad. 16/1 İlkadım/SAMSUN

  • Vekaletname çıkarmak için ofisimizle iletişime geçin.
  • Vekaletname çıkartırken; “Arabuluculuk, Ahzu Kabz, Sulh ve İbra, Davadan ve temyizden feragat, Feragati davayı kabul veya ret, Teminat yatırmaya ve geri alma, Adli sicil kaydı çıkarma, Teminat yatırma ve geri alma, Mirasçılık belgesi düzenletme ve noter aracılığı ile çıkartma” yetkileri de verilmelidir.
  • Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için vekâlet çıkartılırken yanınızda en az 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınız bulunmalı ve notere mutlaka boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için vekâlet verileceği söylenmelidir.
  • Şirket için vekaletname çıkartılacağı durumlarda, şirket imza sirküleri ve şirket yetki belgesi ile notere müracaat edilmelidir. Ayrıca, “Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten”  şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkartmak zorunda kalmazsınız.
  • 18 yaşından küçük çocuklar için verilecek vekaletnamelerde, anne ve baba evli ise her ikisi birlikte küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartacaklardır. Anne ve baba evli olmasına rağmen, velayet herhangi birisine verilmiş ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır. Anne ve baba boşanmış ise velayet kimde ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır.