Verbis Kayıt Zorunluluğu

02.11.2020
1.514
Verbis Kayıt Zorunluluğu

Verbis kayıt zorunluluğu Kasım ayı itibari ile de devam etmektedir. Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi yıllık çalışan sayısı 50 ya da daha fazla olan Samsun firmaları, Ordu firmaları, Çorum firmaları Veri Sorumluları Bilgi Sistemine kayıt olmakla yükümlüdür. Yine yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon lira ve üzeri olan firmaların da Verbis Kayıt işlemi yaptırma zorunluluğu vardır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Verbis son kayıt tarihi olarak 30 Eylül işaret edilmişti. Ancak bu süreye tekrar bir esneklik tanındı. Verbis kaydı yaptırmayan firmalara uygulanacak cezanın maddi boyutunun ciddi bir külfet getiriyor olduğu düşünüldüğünde bir Samsun KVKK Danışmanı ile görüşülerek işlemlerin hukuki boyutunun tamamlanması faydalı olacaktır.

Verbis Son Kayıt Tarihi

30 Eylül 2020 tarihine kadar sicile kaydını gerçekleştirmeyen firmalara kurul tarafından yeni bir yazı gönderileceği kararlaştırıldı. 01.10.2020 tarihinde kurulca açıklanan bu durumda genel bir son süre ilan edilmedi. Ancak KVKK verbis son kayıt süresi, yasal kayıt zorunluluğu her firmaya gönderilen yazı ile tebliğ tarihinden başlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kendisine yazılı bir ihtar gönderilen tüzel kişiliklerin kendilerine tanınan süre içerisinde uyum süreçlerini tamamlamamaları halinde ciddi bir cezai yaptırım ile karşılaşacaklarını söylemek mümkün. Kurulun 2020/760 karar sayılı açıklamasında detaya yer verilmemesine rağmen hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri ışığında böyle bir çıkarım yapılmaktadır.

KVK Kurumu Verbis Kayıt Zorunluluğu Bildirimi

Kurumun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 karar sayılı kararı ile açıkladığı ve henüz yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara “son kayıt tarihi bildirimi” yapılacağına ilişkin duyurusunun hangi şekilde olacağı ve hangi kanaldan yapılacağı ise açıklanmadı. Fakat devlet kurumlarının tüzel kişilikler ile yaptığı yazışmaların hem KEP sistemi üzerinden hem de posta yolu ile yapıldığı göz önüne alındığında verbis kayıt zorunluluğu olan Samsun, Ordu ve Çorum firmalarının bu iletişim kanallarını sıklıkla kontrol etmeleri olası bir ihmal sonucu ortaya çıkabilecek cezanın da önüne geçilmesini sağlayacaktır.  Taraflarına bildirilen süreleri içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar hakkında 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında bir para cezasına çarptırılacağı göz önüne alındığında Samsun Verbis kayıt zorunluluğu dikkate alınması ve yapılması gereken bir işlemdir.

Samsun’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci ve VERBİS

Avrupa Birliği uyum süreci çalışmaları kapsamında 2016 yılından bu yana çalışmaları yapılan ve 2020 tarihi itibari ile artık resmen uygulamaya geçen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci, hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin korunması amacıyla uygulanmaktadır. Gerçekten de uyum sürecinde yapılmakta olan işlemler dikkate alındığında uygulamanın amacı anlaşılmaktadır. Söz konusu işlemler aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması
  • VERBİS kaydının yapılması
  • Sözleşmelerin KVK Kanununa Uyarlanması
  • Personel Özlük Dosyalarının Sürece Uygun Hale Getirilmesi
  • Müşteri ve Tedarikçiler ile Yapılan İşlemlerin Sürece Uyarlanması
  • İşyeri Uygulamalarının Denetlenmesi
  • İlgili Personele 6 Saat Eğitim Verilmesi

Tüm bu eylemlerin ancak bir hukukçu ile sağlanabileceği dikkate alındığında KVKK Uyum süreci için kimliği belirsiz bir danışmanlık firmasından ziyade bir hukukçu ile anlaşılması şüphesiz daha faydalı olacaktır.

VERBİS kayıt işlemleri hala devam etmektedir, bu sebeple VERBİS yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları halihazırda VERBİS kaydı ve bildirimi yapmaya devam edebilirler veya başlamış oldukları bildirimi tamamlayabilirler.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.