Vergi Dairesi İzaha Davet Süreci

11.09.2023
149
Vergi Dairesi İzaha Davet Süreci

Vergi Dairesi İzaha Davet süreci mükelleflere, Samsun Vergi Dairesi tarafından davetiye gönderilmesi ile başlayan süreçtir. Bir kimsenin Samsun vergi dairesi tarafından izaha davet edilmesi ortada bir sorun olduğu anlamına gelmemekle birlikte Vergi Dairesi İzaha Davet süreci iyi bir şekilde yürütülmesi gereken aksi halde mükellef için pek çok olumsuzluk doğurabilecek bir süreçtir.

Vergi Usul Kanunu 370 ve devamı maddelerinde düzenlenen Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yollarında İzaha Davet özellikle mükellef aleyhinde bir adli ya da para cezası düzenlenmesini de engelleyebilir. Bu sebeple bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından izaha davet edilen mükellefin daha önce bu alanda çalışmış bir avukat ile süreci yürütmesi faydalı olacaktır.

İzaha Davet Nedir?

Vergi Dairesi İzaha Davet hususu VUK 370’inci maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda yer alan tanımın teknik tabirler içermesi ve dolayısıyla anlaşılmaz olması sebebiyle Vergi Dairesi İzaha Davet hususu tarafımızca bu şekilde tanımlanmıştır.

İzaha davet, mükelleflerin vergiye uyum sağlamalarını teşvik amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. Vergi idaresi, yapılan ön tespitlerde hakkında vergi ziyaına neden olduğuna dair belirtiler olan mükellefleri izaha, yani ön tespitlerdeki iddialara ilişkin açıklama yapmaya davet edebilir. Bu davete riayet edilmesi mükellef açısından oldukça önemlidir.

Mükellefler tarafından yapılan izah sonucunda vergi ziyaına sebebiyet verilmediğini idarenin anlaması durumunda mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

Vergi Dairesi İzaha Davet Şartları

Vergi dairesi izaha davet şartları Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde belirtilmiştir. Bu şartların sağlanmaması halinde geçerli bir izaha davetten bahsedilmiş olunmaz. Yasada belirtilen şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Vergi incelemesine başlanmamış veya takdir komisyonuna sevk yapılmamış olması,
  • Mükellefin vergi ziyaına neden olduğuna ilişkin vergi idaresince yapılan ön tespitlerle belirlenmiş emarelerin (belirtilerin) bulunmuş olması,
  • Vergi ziyaına sebep olan ön tespitler hakkında daha önce herhangi bir ihbar yapılmamış olunması,

Bu şartların sağlanması durumunda vergi dairesi izaha davet edilen mükellefin 15 gün içerisinde Samsun Vergi Dairesi ya da kendi bağlı bulunduğu vergi dairesine izahta bulunması gerekir. Bu sayede geçerli bir süreç gerçekleşmiş de olunacaktır.

İzaha Davet Ön Tespit Tutanağı Nedir?

Bir üst paragrafta vergi dairesi izaha davet şartlarına değinmiştik. Bu şartlardan biri de izaha davet ön tespit tutanağı hazırlanmasıdır. İzaha davet ön tespit tutanağı mükellefin vergi zıyaına neden olduğuna dair vergi dairesi tarafından yapılan ön tespitlerin yer aldığı evraktır.

Vergi dairesi izaha davet ön tespit tutanağı içerisinde mükellefin kusurlu, hatalı yani vergi ziyaına neden olan davranışları yer alır. Bu tutanağın kendisine tebliğ edilmesinin ardından mükellef, bu hususlarda bir savunma hazırlar. Savunmasını vergi dairesine sözlü olarak sunarken ayrıca yazılı olarak beraberinde getirmiş olduğu delil niteliğindeki belge ve bilgileri de aynı anda vergi dairesine teslim eder.

İzaha Davet Yazısına Cevap Dilekçesi

Mükellef öncelikle, size gönderilen vergi dairesi izaha davet yazısını dikkatlice incelemelidir. Bu yazıda talep edilen bilgileri veya açıklamaları anlamak için zaman ayrılmalıdır. Eğer mümkünse bu alanda daha önce çalışmış bir vergi davası avukatı ile görüşülmelidir. Ardından izaha davet yazısına cevap verirken, istenen bilgileri veya belgeleri toplamalısınız. Bu belgeleri eksiksiz ve düzenli bir şekilde yazıyı size gönderen vergi dairesine sunmalısınız. İzaha davet yazısına cevap dilekçesi, resmi bir belge olduğundan, dikkatli ve resmi bir dil kullanmalısınız. İfade edilen bilgilerin doğru ve net olması çok önemlidir. Cevap dilekçenizi zamanında göndermek çok önemlidir. Genellikle bir süre sınırlaması vardır ve bu süreye uymak gerekir. Aksi halde geçerli bir cevap dilekçesinin varlığından bahsetmek de mümkün olmayacaktır.

İzaha Davetin Sonuçları Nelerdir?

Vergi dairesi izaha davet sürecinin sonuçlarını iki bölüme ayırmak gerekir. Bu bölümler mükellefin vergi ziyaına neden olması ve olmaması olarak ayrılır. Her iki durumun da sonucu birbirinden farklı olduğu için dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekir.

Mükellefin vergi ziyaına sebep olduğunun anlaşılması halinde hiç verilmemiş vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyannamelerinin tamamlanması, ödeme süresi geçmiş vergilerin gecikme zammıyla birlikte ödenmesi durumunda vergi ziyaı cezası %20 oranında kalacaktır.

Mükellefin vergi ziyaına sebep olmaması durumunda husus vergi dairesi memuru tarafından bir tutanak altına alınacaktır. Tutanağın tamamlanmasının akabinde dosya kapanır. Herhangi bir şekilde vergi dairesi takdir komisyonuna sevk de söz konusu olmaz.

Kaçakçılık Cezası ve İzaha Davet

Vergi dairesi tarafından yapılan tespitler sonucunda kaçakçılık cezası kapsamına giren fiillerde bulunan şahsın vergi dairesi izaha davet usulünden faydalanması söz konusu olmaz. Ancak sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak durumunda olan kimselerin izaha davet edilmesi mümkündür. Kanun koyucu tarafından kaçakçılık kapsamına alınan durumlar yalnızca kaçak mal ve ürün satışına dair işlemlerden ibarettir. Kaçak ve sahte fatura ve sair benzer olarak düzenlenmiş belge kullanan mükelleflerin bu kapsamda değerlendirilmesi ve izaha davet edilmesi mümkündür.  Ancak bu noktada da bir parasal sınır söz konusudur. Bu parasal sınır miktarı son olarak her bir belge için 70.000 TL ve toplam olarak da tüm mal ve hizmetlere oranla %5’i aşmaması olarak belirlenmiştir.

VUK 370 İzaha Davet Sürecinin Kapsamı

Vergi Usul Kanunu 370’inci maddesine göre; ön tespitin niteliği, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkardığı 475 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile izaha davetin kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:

  • Tapu daireleri ve bankalardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucu ulaşılan bulgular,
  • Form Ba ve Form Bs’lerde yer alan bilgilerin karşılaştırılması neticesinde elde edilen bilgiler,
  • Yapılan risk analizlerine dayalı olarak,
  • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması,

Yukarıda sayılan durumlarda Samsun Vergi Dairesi tarafından tespit yapılması ve akabinde bir ön tespit tutanağı düzenlenmesi durumunda vergi dairesi izaha davet süreci de başlamış olacaktır.

İzaha Davet Sürecinde Avukat Yardımı

Vergi dairesi izaha davet sürecinde mükellefin vergi ziyaına sebep olduğunun tespit edilmesi halinde ciddi yaptırımların ortaya çıkacağını makalemizin giriş bölümünde ifade ettik. İşte bu tür menfi sonuçlar ile karşılaşmamak adına kendisine izaha davet ön tespit tutanağı tespit edilen mükellefin bu alanda çalışmış, tecrübeli bir avukattan yardım alması önemlidir.

Samsun Vergi Davaları Avukatları ile görüşerek izaha davet sürecinin yürütülmesi mükellefin karşılaşabileceği riskleri azaltmasının yanında izaha davet sürecinin sona ermesi akabinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların dava yoluna taşınmasında da faydalı olacaktır. Samsun Vergi Mahkemeleri önünde görülecek bu tür davalarda, özellikle davaların maddi boyutlarının yüksek olması sebebiyle bir avukat yardımı almak faydalı olacaktır.

Vergi dairesi izaha davet sürecinde avukat yardımı alan kimselerin ayrıca kendi muhasebecilerinden de destek almaları yararlı olacaktır. Ancak nihayetinde kuruma sunulacak belge ve bilgilerin son olarak avukatın kontrolünden geçmesi önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.