Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Davası

06.05.2022
1.762
Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Davası

Yabancı uyruklu eşten boşanma davası, ülkemizdeki göçmen ve mülteci sayılarının giderek artması ile Samsun Aile Mahkemelerinde sıklıkla görülen bir dava haline geldi. Türk vatandaşı ile evli yabancının boşanması ya da iki yabancı uyruklu kimsenin boşanması mümkündür. Türk Medeni Kanunu bu duruma izin vermektedir.

Yabancılarla boşanma işlemleri için sıklıkla kullanılan dava türü evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasıdır. Ancak yasamızda yer alan özel sebeplere zina, akıl hastalığı, terk gibi özel sebeplere dayanarak da yabancı evliliklerde boşanma mümkündür. Dava türünün doğru seçilmesi ve yargılamadaki usul işlemlerinin eksiksiz yapılabilmesi için bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile görüşülerek hareket edilmesi daha iyi olacaktır.

Türk Vatandaşı İle Evli Yabancının Boşanması

Türk vatandaşı ile evli yabancının boşanma davası da aile mahkemesinde görülür. Bu tür davalarda uygulanacak hukuk ise Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma hükümleridir. Yasada yer alan hükümler uyarınca da evlilik birliğinin sona ermesine sebebiyet veren olaylarda kusuru olmayan ya da daha az kusurlu olan eş her zaman boşanma davası açabilir.

Yabancı uyruklu eşten boşanma davası açmak da mümkündür. Bu işlem anlaşmalı boşanma olarak gerçekleşebileceği gibi çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Yargılamanın hızlı bir şekilde sonuçlanması açısından ekseriyetle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması suretiyle yabancılarla boşanma işlemi gerçekleşmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davası ile de evlilik birliğinin Aile Mahkemesi önünde sona ermesi mümkündür.

İki Yabancı Uyruklunun Boşanma Davası

İki yabancı uyruklunun boşanma davası açabilmesi mümkündür. Bu kimselerin hangi ülke vatandaşı olduğu davaya bakan hakimin uygulayacağı hukuku belirlemesi açısından önemlidir. Milletlerarası hukukta uygulanacak hukuk açıkça ifade edilmemiş ise taraflar arasında görülen bu davaya Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Elbette bu tür davalarda her iki eşten birinin Türkçe bilmemesi ile karşılaşılabilir. Bu durumda dava dilekçesi Samsun Aile Mahkemesine verildikten sonra mahkeme hakimi, dava dilekçesinin tercümesinin yaptırılması için davacıya süre vermektedir. Bu sayede yabancı uyruklu eşten boşanma davası usul açısından da hukuka uygun olmaktadır. Bu tür davalarda tanık beyanının çoğunlukla bulunmaması, delil olarak nitelik taşımaması sebebiyle diğer deliller önem arz etmektedir.

Türk Vatandaşı Olmayan Eş Nafaka Alabilir mi?

Türk vatandaşı olmayan eş nafaka alabilir. Taraflar arasında görülmekte olan boşanma davasında uygulanan hukukun Türk Medeni Kanunu olması durumunda tarafın milliyetine bakılmaksızın eğer şartları taşıması durumunda boşanma davasında nafaka alabilmesi mümkündür. Zira bu durumun önüne geçecek bir madde hükmü yasada yer almamaktadır.

Türk vatandaşı olmayan eş süresiz nafaka alabilir. Ancak boşanma davasında nafaka alabilmek için diğer şartları taşıması gerekir. Bilindiği üzere bu nafakalar iki türdür. Yoksulluk ve iştirak nafakası. Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek eş tarafından talep edilir. İştirak nafakası ise tarafların müşterek çocuğu bulunması durumunda söz konusu olan ve velayetin kendisinde olduğu eşçe istenebilecektir. Türk vatandaşı olmayan eşin alacağı nafaka miktarı ise Samsun Aile Mahkemesi hakimi tarafından takdir edilecektir.

Adresi Bilinmeyen Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma

Adresi bilinmeyen yabancı uyruklu eşten boşanma da mümkündür. Özellikle göçmen ve mülteci olarak ülkemizde bulunan yabancı uyrukluların sıklıkla adres değiştirmeleri nedeni ile adreslerinin her zaman bilinmesi beklenmeyebilir. Bu tür durumlarda da dava dilekçesinin ve diğer hususların davalıya tebliği hususunda sorun yaşanmaktadır. Tebligat kanunumuzda yer alan düzenlemeye göre adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu kimselere boşanma davası evrakları ilan yolu ile tebliğ edilir. Yani, dava dilekçesi, ilk duruşma ve karar evrakları gazetede ve sair ilan sayfalarında yayınlanır ve davalıya tebliğ edilmiş olarak kabul edilir. İlanen tebligatın masrafının yüksek olması nedeni ile bu yola başvurmayı planlayan yabancı uyruklu kimselerin adli yardım talebinde bulunması ve bundan yararlanması faydalarına olacaktır.

Yabancıların Samsun’da Boşanma Davası Açması

Yabancıların Samsun’da boşanma davası açmasına izin verilmektedir. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi uygulanacak hukukun tespit edilmesi ve dava dilekçesinin hazırlanması her somut olay özelinde farklılık gösterecektir. Bu nedenle yabancı uyruklu kimselerin bir boşanma davası açmadan önce yabancılar hukukuna konusunda tecrübeli bir avukattan yardım almaları tavsiye olunur. Bu sayede boşanmanın usul ve esas hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesi mümkün olur. Aksi halde uzun yıllar sürecek bir boşanma davası hem davalıyı hem de davacıyı mağdur edecektir. Boşanma davaları yabancılar arasında da olsa Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yolu olarak da bilinen istinaf kanun yolu incelemesine tabidir. Ayrıca burada verilen kararlar da Yargıtay’a yani temyiz kanun yoluna taşınabilir.

Samsun’da Yabancılar Hukuku Davaları

Samsun’da Yabancılar Hukuku davalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Çünkü Türkiye’de en çok yabancının yaşadığı şehirlerden biri Samsun’dur. Bu tür davaların en çok idare mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinde görüldüğünü söylemek mümkündür. İdare mahkemelerinin konusuna giren davalar ekseriyetle sınır dışı ve deport kararlarıdır. Hukuk mahkemelerinde ise boşanma ve alacak hakkı davaları ekseriyetle görülmektedir. Ayrıca ceza mahkemelerinde de hem yargılanan (sanık) hem de mağdur konumunda olan yabancı uyruklu kimselere rastlamak mümkündür. Türk hukuk sistemine aşina olmamaları sebebiyle yabancı uyruklu kimselerin hukuki işlemlerini sağlıklı bir şekilde takip edebilmeleri çok da mümkün olmayacaktır. Elbette bu işlemlerin bir avukat ile takip edilmesi kişi için daha faydalıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.