Zinanın İspat Edilmesi

01.03.2021
1.492
Zinanın İspat Edilmesi

Zinanın ispat edilmesi hususu özellikle boşanma davalarında büyük önem arz eder. Zira Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi uyarınca eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Yani, eşlerden biri zina etmiş ise başka bir sebep aranmaksızın Samsun Aile Mahkemesi hakimi tarafından evliliğin sona ermesi (boşanma) kararı verebilecektir. Zina, mutlak boşanma sebebidir. Sebebin gerçekleşmesi halinde bu olayın evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığı artık araştırılmaz, bu halde birlik temelinden sarsılmış sayılır. Böylesine kuvvetli bir boşanma sebebi olan zinanın ispat edilmesi ise bir o kadar zordur. Bu makalemizde zinanın ispat edilmesi için Yargıtay ve Medeni Kanun kapsamında hangi şartların ve delillerin arandığını bulabilirsiniz. Daha kapsamlı bilgi almak ve zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için bir Samsun Boşanma Davası Avukatı ile iletişime geçebilir ve dava açabilirsiniz.

Yargıtay Kararları Işığında Zinanın İspat Edilmesi

Zina sebebiyle boşanmaya karar verebilmek için diğer eşin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğinin kabulünü gerektiren delillerin varlığı gerekir. (2. Hukuk Dairesi 2014/12732 E. , 2014/22944 K.)

Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder. (2. Hukuk Dairesi 2015/21517 E. , 2015/20095 K.)

Evli erkeğin başka bir kadınla aynı evde birlikte yaşaması, zinaya muhakkak nazarıyla bakılmasını gerektiren bir durumdur. Kocanın zinası ispatlanmıştır. (2. Hukuk Dairesi 2014/21641 E. , 2015/6508 K.)

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, özellikle davacı tanıkları beyanları ve dosyaya sunulan doğum belgesi birlikte değerlendirildiğinde davalı erkeğin bir başka kadınla birlikte yaşadığı ve bu kadından bir çocuğunun olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı erkeğin zinası ispatlanmıştır. (2. Hukuk Dairesi 2015/21125 E. , 2016/14826 K.)

Davacı kocanın, eşinin bir başka erkekle zina ettiğini Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/304 esas, 2010/134 karar sayılı dosyasının 15.09.2009 tarihli duruşmasında öğrendiği, zina nedeniyle boşanma davasını 01.04.2010 tarihinde açtığı, bu durumda davanın yasada öngörülen altı aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı anlaşılmaktadır. (2. Hukuk Dairesi 2014/19822 E. , 2014/20613 K.)

Toplanan delillerden, davalının bir başka kadınla imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece de kocanın bir başka kadınla ilişkisinin olduğu, karı koca gibi birlikte yaşadığı sabit kabul edilmiştir. Başka bir ifade ile kocanın zinası ispatlanmıştır. (2. Hukuk Dairesi 2013/5260 E. , 2013/19001 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.