Site Rengi

Kreşe Giden Çocuk için Nafaka

25.04.2020
123
Kreşe Giden Çocuk için Nafaka

Davacı, ortak çocuk Yiğit ‘in kreşe gittiğini, masrafların arttığını ileri sürerek aylık 250.00.- TL iştirak nafakasının 500.00.- TL ye yükseltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, cevap vermemiştir.

Mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dava, iştirak nafakasının artırılması talebine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu’nun 327/…. maddesinde; çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderlerin anne ve baba tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı yasanın, 328. maddesi hükmü gereğince; ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.(TMK. nun 329/…. maddesi) Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de gözönünde bulundurulur. (TMK. nun 330/…. maddesi) TMK.’nın 331.maddesine göre; durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.  Tüm bu maddeler doğrultusunda, mahkemece, iştirak nafakası artırım oranı belirlenirken; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, çocuğun yaşı, eğitimi ve ihtiyaçları gözönünde bulundurulmalıdır. Somut olayda; tarafların 09/01/2014 tarihinde kesinleşen karar ile anlaşmalı olarak boşandıkları , çocuk için aylık 250.00.- TL iştirak nafakasına hükmedildiği,eldeki davanın 30/06/2015 tarihinde açıldığı , davacı annenin evde ütü yaparak ayda 750.00.-/ 900.00.- TL arası gelir elde ettiği, aylık 350.00.- TL kira ödediği , iki aracı olduğu , davalı babanın serbest çalıştığı , anne yanında kaldığı , önceki evliliğinden 1997 doğumlu bir çocuğu daha olduğu, ortak çocuk Yiğit’in 05/01/2012 tarihinde doğduğu, anaokulunda eğitim gördüğü, okula 2015 – 2016 döneminde 300.00.- TL aidat,110.00.- TL servis ödemesi yapıldığı ,tanıkların da davalının spot eşya üzerine işyerinin olduğunu , kazancını göstermediğini , sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan şık mekanlara gittiğini gördüklerini belirttikleri anlaşılmaktadır. Mahkemece davalı hakkında yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasının yetersiz olduğu, davalının serbest çalışmasından elde ettiği gelirin belirlenmediği , spot eşya üzerine bir işyerinin bulunup bulunmadığının tespit edilmediği , hayatını nasıl kazandığının , elde ettiği gelirinin ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak araştırılmadığı, eksik incelemeye dayalı olarak hüküm kurulduğu görülmüştür. O halde, mahkemece; davalının elde ettiği tüm gelir miktarı ayrıntılı şekilde saptanarak, davalı babanın tespit edilen geliri ile orantılı olacak şekilde TMK.nun ….maddesindeki hakkaniyet ilkesine göre uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, HUMK’nun 440/III-… maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.