Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2023 Robotu

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2023 Robotu

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2023 Yılı

Yıllık izin ücreti hesaplama 2023 yılı içerisinde de aynı tablo ve ölçütler kullanılarak yapılmaktadır. Bu yıllık izin ücreti hesaplaması yapılırken ölçüt ve değişken olarak kabul edilen hususlar ise işçinin çalışma yerindeki kıdemi, brüt ücreti ve kullanmadığı yıllık izin gün sayısıdır. Bu veriler ile Samsun İş Mahkemelerinde hesaplama yapılmaktadır.

 

Yıllık izin ücreti hesaplama formülü 2023 yılında da vergisel kesintiler de barındırmaktadır. Elde edilen veriden damga vergisi ve gelir vergisi kesilmektedir. Bu tutarları içerisinde barındıran ödemeye brüt yıllık izin ücreti alacağı ödemesi, bu tutarlar hariç, ödendikten sonra elde kalan miktara ise net yıllık izin ücreti ödemesi ismi verilmektedir. 

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2023 Robotu

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Hesaplama Robotu

İşe başlayış tarihini seçiniz.
İşten ayrılış tarihini seçiniz.
Doğum tarihinizi giriniz.
Son aldığınız brüt maaşınızı TL cinsinden giriniz.
Aylık brüt maaşa ek olarak yol, yemek vs., ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Yıllık ikramiye ücreti aldıysanız TL cinsinden giriniz.
Gelir vergisi matrahını giriniz.
Kullandığınız yıllık izinlerin sayısını belirtiniz.
Hesaplama sonucu:
 • HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET (Brüt): TL
 • ÇALIŞMA SÜRESİ: gün İşten ayrılma tarihi dahil edilmiştir
 • AYRILIŞ TARİHİNDEKİ YAŞ:
 • AYRILIŞ TARİHİNDEKİ KIDEM:
 • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI: gün
 • KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI: gün
 • GÜNLÜK KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (BRÜT): TL
 • KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (BRÜT): TL
 • - Gelir Vergisi Kesintisi (%): TL
 • - Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): TL
 • - SGK Kesintisi (%15): TL
 • KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (NET): TL
 • DİKKAT:

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama İş Kanunu Maddesi

Yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılacağı 4857 sayılı İş Kanunun 53. maddesinde izah edilmektedir. Madde metninin giriş bölümüne yıllık izin hakkı kazanmak için işyerinde en az bir yıllık kıdem sahibi olunması gerektiği ifade edilmektedir. Yine işçinin yıllık izin kullanma hakkından vazgeçemeyeceği de madde içerisinde yer almaktadır.

Bu açıklamaların ardından ise çalışanların kıdem sürelerine göre yıllık izin haklarının ne kadar olduğu ifade edilmiştir. İş akdi sona erdiği tarihten itibaren aşağıdaki tablodaki yıllık ücretli izin haklarının kullanılmadığı günlerin ücret ödemesi yapılmalıdır.

 

Kıdem Süresi

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

1 yıl – 5 yıl

14 gün

5 yıl – 15 yıl

20 gün

15 yıl üstü

26 gün

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Formülü

Yıllık izin ücreti hesaplama 2023 formülü değişmemiştir. Samsun İş Davası Avukatları tarafından hala eski tarihli formül kullanılmaya devam edilmektedir. Formül 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 57. maddeleri arasında izah edilmiştir.

 

Yıllık izin ücreti hesaplama formülü kullanılmayan yıllık izin gün sayısı ile günlük brüt ücretin çarpılmasıdır. Ancak brüt ücretin giydirilmemiş brüt ücret olması gerekir. Bir örnekle izah etmek gerekirse 2023 asgari ücreti brütü günlük 333,6 TL’dir. İş akdi sona erdiği tarih itibari ile 20 gün kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı bulunan bir işçinin yıllık izin ücreti alacağının tutarı 333,6 x 20 = 6,672 TL’dir. Ancak bu tutar içerisinden damga vergisi ve gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Net ve Brüt Hesaplama

Yıllık izin ücreti net e brüt hesaplaması yapılabilmesi için 2023 yılı güncel vergi kesintisi oranları hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Bu oranların çok sık değişmemesi sebebi ile akılda tutulması mümkün olmaktadır. Oranlar ve örnek hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir.

Yıllık izin ücreti damga vergisi kesintisi 2023 yılında binde 7,59’dur. Gelir vergisi kesintisi ise yüzde 15’tir. Yani 10.000 TL yıllık ücretli izin hakkı alacağı bulunan kimsenin 75,9 TL damga vergisi ve 1.500 TL gelir vergisi ödemesi gerekir. Brüt alacak hakkı 10.000 TL iken net alacak hakkı 8.424,10 TL olacaktır. Bu formül sayesinde net ve brüt hesaplaması Samsun İş Mahkemesi avukatları ve bilirkişileri tarafından rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Yıllık İzin Ücreti Samsun İş Mahkemesi Davası

Yıllık izin ücreti alacağı için Samsun İş Mahkemesine dava açılabilir. Davanın alanında bilgili bir Samsun İş Davası Avukatı ile birlikte açılmasında işçi adına yarar bulunmaktadır. Aksi halde özellikle arabulucu başvurusunda eksik bir husus yapılması bu sebeple de davanın usul hatasından reddedilmesi söz konusu olabilmektedir.

 

Samsun İş Davası Avukatı tarafından yıllık ücretli izin alacağı için açılan davada işçiye yıllık izin kullandırıldığına dair ispat yükü davalı işyerinde olacaktır. İşveren bir yıl ve daha fazla kıdemi bulunan çalışana tüm yıllık izin haklarının kullandırılmış olduğunu ispat edemezse davayı kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple işyerinde kullandırılan yıllık izinlerin çalışan alınacak imza ile gerçekleştirilmesi işveren adına faydalı olacaktır.

Yıllık İzin Ücreti Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Yıllık izin ücreti hesaplama 2023 zamanaşımı süresi on yıl olarak kabul edilmektedir. Çalışan işyerinden çıkış yaptığı tarihten itibaren on yıllık süre boyunca yıllık izin ücreti için işverene karşı dava açabilir. Zamanaşımı süresinin yüksek olması sebebi ile bugün Samsun İş Mahkemelerinde yıllık ücretli izin hakkı için açılmış pek çok dava bulunmaktadır.

 

Yıllık Ücretli İzin Alacağı zamanaşımı süresi kanunda doğrudan tanımlanmamıştır. Ancak Yargıtay’ın iş davalarına bakmakla görevli dairesi olan 9. Hukuk Dairesi tarafından bu hususta bir aydınlatma yapılmıştır. Bu aydınlatma sayesinde hem Samsun İş Davası Avukatları hem de bilirkişileri tarafından yapılan 2023 yıllık izin ücreti hesaplamaları doğru ve hak kaybına sebep olayacak bir şekilde gerçekleşmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yıllık izin ücreti faiz hesaplaması yapılırken hangi usul ve esaslara dikkat edilmesi gerektiği hem 4857 sayılı İş Kanununda hem de yerleşik Samsun İş Mahkemeleri uygulamalarında sabit bir hal almıştır. Samsun İş Davası avukatları tarafından yapılacak olan icra takipleri ya da takip açılmadan doğrudan tahsil işlemlerinde bu faiz oranları kullanılarak hesaplama yapılmaktadır.

 

Yıllık izin ücreti faiz hesaplaması başlangıç tarihi davanın Samsun İş Mahkemelerinde açıldığı tarih olacaktır. Bitiş tarihi ise tahsilatın yapılacağı tarihtir. Arada geçen süre için yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2023 yılı için %9 olmaktadır. Bir örnekle hesaplama yapmak gerekir ise 10.000 TL net yıllık izin ücreti alacağı hakkı bulunan işçinin 2 yıllık faiz alacağı 1.800 TL olacaktır.

14 Günlük (1 Yıl) Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar 2023?

14 günlük yıllık izin ücreti alacak hakkı hesaplaması yapılırken işçinin almış olduğu giydirilmemiş brüt günlük ücret bilinmelidir. 14 günlük yıllık izin ücreti hesaplama 2023 yılında kullanılan asgari ücretin günlük brüt ücreti 333,6 TL olarak kabul edilmektedir. Bu tutar üzerinden yapılan hesaplama ile 14 günlük yıllık izin ücreti ne kadar sorusunun cevabı verilmektedir.

 

14 günlük yıllık izin ücreti 2023 yılı hesaplaması şu şekildedir. 333,6 * 14 = 4.670,40 TL olmaktadır. Elbette bu tutar içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. İşçinin aldığı ücretin daha farklı olması halinde yapılacak hesaplama da maaş, brüt ücret, kıdem gibi yeni ölçütlere göre değişkenlik gösterecektir.

İşten Ayrılırken Yıllık İzin Parası Alınır mı?

İşten ayrılırken yıllık izin parası alınır. 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde izah edilen hususa göre işyeri nezdinde kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı bulunan çalışan işten ayrılırken yıllık izin parası alabilir. Alacağı ücretin tutarı ve hesaplaması ise Yıllık izin ücreti hesaplama 2023 formülü üzerinden yapılmaktadır.

 

Samsun İş Mahkemeleri tarafından bilirkişi marifeti ile yaptırılan yıllık izin ücreti hesaplamasını internet sayfamızda yer alan hesaplama robotu ile yaptırmanız mümkündür. Bu sayede henüz dava açmadan hatta işten dahi ayrılmadan önce kaç lira yıllık izin parası alacağınız olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Hesapla brüt olarak yapılmaktadır. Bu tutar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisine ilişkin miktarların mahsup edildikten sonra elde edilecek net yıllık izin ücreti alacağı hesaplanmış olacaktır. Hesaplamanın doğru bir şekilde yapılabilmesi için bir avukat yardımı alınması da söz konusu olabilir.

Ziyaretçi Yorumları (3)
 1. Ahmet dedi ki:

  Merhaba,

  Hesaplama aracını kullandığımda 20 günlük iznim var gibi hesapladı. Ancak şuan içeride 75 günlük bir iznim var. Yıllık izinlerde alabileceğimiz paranın yada günün bir üst limiti mi? Yoksa kullanmadığım 75 günlük iznimin tamamını alabilir miyim.

 2. Av. Fatih ÖZDEMİR dedi ki:

  Merhaba, evet 75 günlük yıllık izninizin tamamını alabilirsiniz.