Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka

12.02.2023
612
Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka

Samsun Aile Mahkemesi hakimi tarafından boşanma davası devam ederken nafaka ödenmesine karar verilebilir. Bu durum Türk Medeni Kanunu hükümlerinde “tedbir nafakası” olarak ifade edilmiştir. Samsun boşanma davası avukatı tarafından dava dilekçesinde ya da duruşma sırasında talep edilmesi üzerine dava sebebiyle ekonomik durumu sarsılan taraf lehine nafakaya hükmedebilir.

Boşanma davası ile evlilik ilişkisi sona erdiğinde eşler arasında mal varlığının paylaştırılması ve çocuklar için geçim kaynaklarının sağlanması gibi konuların hukuki olarak çözümlenmesi gerekir. Bu süreçte, boşanma davasında eşlerden birinin, diğerine ayrıcalıklı bir şekilde sağlanması gereken mali destek adı verilen nafaka talepleri ortaya çıkabilir. Nafaka, boşanma davası devam ederken nafaka ödenmesinin nedeni eşlerden birinin diğerine mali olarak destek olması gerektiği durumlarda talep edilebilir.

Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka Talebi

Boşanma davası devam ederken nafaka talebi yapmak mümkündür. Türk Medeni Kanununun 169. maddesi uyarınca hakim davanın devamı süresince tarafların ve varsa çocukların bakımı, geçimi için gerekli olan tedbirleri almakla yükümlüdür.

Genel olarak nafaka, boşanma davasından önce veya sonrasında da talep edilebilir ve genellikle boşanma davası sonucunda verilen kararla belirlenir. Nafaka, boşanma davası sürecinde eşler arasındaki mal varlığının paylaşılması ve çocuklar için geçim kaynaklarının sağlanması gibi konuları da içerebilir. Nafaka talebi, boşanma davası açıldıktan sonra hâkim tarafından incelenir ve gerekli görüldüğünde verilir. Nafaka talepleri, boşanma davası sürecinde eşlerin ekonomik durumları, yaşları, sağlık durumları, çocukların yaşları ve ihtiyaçları gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Tedbir Nafakası Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Tedbir nafakası miktarı, her boşanma davası için eşlerin sosyal ve ekonomik durumlarına, müşterek çocuk sayısına göre farklılık gösterebilir. Samsun Aile Mahkemesi hakimi tarafından hükmedilen nafaka miktarı, boşanma davası sonrasında da devam edebilir ve eşlerden birinin durumunda değişiklik olduğunda dava sonunda miktarı artırılabilir.

Boşanma davasının sona ermesi ile tedbir nafakası iştirak nafakasına dönüşür. İştirak nafakası, boşanma davası sonrasında eşlerden birinin işsiz kalması, hastalık gibi nedenlerle mali durumunun bozulması gibi durumlarda da artırılıp azaltılabilir.

Sonuç olarak, boşanma davası devam ederken nafaka talepleri, eşler arasında sosyal ve ekonomik dengenin sağlanması ve çocukların barınma, eğitim ve sağlık giderleri konularının hukuki olarak çözümlenmesi için önemlidir. Önemle belirtmek gerekir ki tedbir nafakası miktarı dava devam ederken artırılıp azaltılabilir.

Boşanma Davası Devam Ederken Tedbir Nafakası Artırılır mı?

Boşanma davası devam ederken ödenen tedbir nafakası artırılabilir. Kanun koyucu Türk Medeni Kanununda nafaka miktarının takdirini hakime bırakmıştır. Hakimler ise bu yetkilerini kullanırken eşlerin somut ve güncel ekonomik durumunu dikkate alırlar. Hal böyle iken giderlerin artması, çocukların büyümesi ya da enflasyon gibi sebepler gerekçe gösterilerek boşanma davası devam ederken nafaka miktarı artırılabilir.

Tedbir nafakası miktarı artırım miktarı, her boşanma davası için farklılık gösterebilir ve eşlerin maaşlarına ya da varsa başka ekonomik gelirlerine göre değişebilir. Hükmedilen nafaka miktarı boşanma davasının sona ermesiyle de değiştirilebilir. Yine davanın sona ermesinden bir süre geçtikten sonra da durumların değişmesi gerekçe gösterilerek nafakanın artırılması ya da azaltılması dava yolu ile hakimden talep edilebilir.

Boşanma Davası Sırasında Avukatın Nafaka Talebi

Boşanma davası devam ederken nafaka talebi yapabilmek için bu süreçte eşlerin hukuki olarak korunması, hukuki bir danışmanlık alması ve boşanma davası hakkında yeterli bilgi sahibi olması gerekir. Bu da genellikle avukat yardımı alınması ile gerçekleşir. Eşlerin boşanma davası sürecinde avukat hizmeti alması sayesinde ileri sürebilecekleri hak ve menfaat talepleri hakkında doğru bilgi almaları sağlanır.

Ayrıca, boşanma davası sürecinde nafaka talepleri hakkında uygulamalar, yerel hukuklar ve yargı kararlarına göre değişebilir. Bu nedenle, boşanma davası sürecinde nafaka talepleri hakkında daha fazla bilgi ve danışmanlık almak isteyen eşler, hukuki danışman veya avukatlarla iletişime geçmelidir. Boşanma davası sürecinde nafaka talepleri hakkında bilgi sahibi olmak ve hukuki olarak korunmak, eşlerin boşanma davası sürecinde daha iyi bir sonuç almalarına yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası Sürerken Tedbir Nafakası Artırım Dilekçesi Örneği

SAMSUN AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO          : 2023/

DAVACI               :

VEKİLİ                 : Av. Fatih ÖZDEMİR

DAVALI               :

KONU                  : Tedbir nafakasının artırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizin 2023/ sayılı dosyası ile taraflar arasında boşanma davası görülmektedir.

Mahkemenizce ara karar tesis edilerek müşterek çocuklar lehine 1.250,00’er TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir. İşbu nafaka tutarı ülkemizdeki enflasyon sebebiyle müşterek çocukların giderlerinin artması, davalı babanın maaşının temmuz zammıyla %30 artış göstermesi ve davacı annenin tayinin farklı bir şehre çıkması sebebiyle müşterek çocukların barınma, eğitim gibi gider kalemlerinde ciddi artışlar meydana gelmesi sebebiyle yetersizdir. Bu tutarın müşterek çocuklar için 1750’şer TL’ye toplam 3500 TL’ye yükseltilmesini talep ederiz.

 

Saygılarımızla,                                                                                                   Davacı Vekili Av. Fatih ÖZDEMİR

05.02.2023, SAMSUN

 

Ziyaretçi Yorumları (1)