Site Rengi

Kaçakçılık Suçu ve Cezası

12.10.2020
43
Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Samsun Kaçakçılık Suçu ve Gümrük Cezası Avukatı 5607 sayılı kanunda düzenlenen suçlar kapsamında yapılan yargılamada Samsun Mahkemelerindeki dava ve işleri takip eder. Ekseriyetle gümrük giriş çıkışında vergilendirmesi yapılmamış olan eşya suçun konusunu oluşturur. Vergilendirilmenin yapılmaması sebebi ile kamu zarar uğrar. Bu nedenle de Başsavcılık tarafından kamu davası açılır. Açılan davaya Samsun Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü katılan sıfatı ile iştirak eder.

Kaçakçılık Suçu oluşabilmesi için davaya konu eşyanın yurt dışı ile bağlantılı olması gerekir. Bu bağlantının ithalat ya da ihracat şeklinde olması farklılık göstermez. Türkiye sınırlarındaki bir malın hareketi ise suçun oluşumuna sebebiyet vermez. Savcılığın açacağı davalarda bir Samsun Ceza Avukatı ile görüşülmesi şüpheli ya da sanığın lehine olacaktır.

Kaçakçılık Suçu Nedir? (5607 Sayılı Kanun)

Kaçakçılık Suçu, 5607 sayılı kanunda tanımlanmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre: eşya, gümrük işlemleri olmaksızın ülkeye sokulmuş ise suç meydana gelmiş olur. Suçun oluşumunda eşyanın gümrük kapısından ya da sınırdan kaçak olarak geçmesinin bir farkı yokken; gümrük kapısından geçmeyen eşya için sanığa verilecek cezanın miktarı daha fazla olmaktadır. Kaçakçılığın konusunu oluşturan eşyanın tanımı ise kanunda doğrudan yapılmamıştır. Yani, her türlü eşya 5607 Sayılı yasanın 3. Maddesinde bahsedilen suçun konusunu oluşturabilir. Uygulamada en çok görülen türler ise sigara kaçakçılığı, elektronik alet kaçakçılığı (telefon, bilgisayar ve sair) ve uyuşturucu madde kaçakçılıklarıdır. İhraç edilmesi kanunla yasaklanmış olan uyuşturucu madde ve sair eşyanın kaçakçılıkla ülke içine sokulması daha ağır cezayı gerektiren hallerden biridir.

Kaçakçılık suçu şikayete bağlı değildir. Yani kamu davası kendiliğinden açılabilir. Yine suçta zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi

Ceza kanununda düzenlenen etkin pişmanlık kurumu kaçakçılık suçları için de söz konusudur. Suçun işlenmesinin ardından işlenen suçtan pişman olduğunu beyan eden sanık hakkında uygulanır. Kaçakçılıkta ortaya çıkış şekli ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarında göre değişkenlik gösterir. Sanık; suça konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar tutarını ödeyecek olursa;

  • Davranışın soruşturma aşamasında gerçekleşmiş olması halinde yarı yarıya,
  • Davranışın kovuşturma aşamasında gerçekleşmesi olması halinde üçte bir oranında ceza indirimi gerçekleşir.

Sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarında ise kaçak eşyanın saklanıldığı yeri kamu güçlerinden ve kolluk kuvvetlerinden önce bildiren kişi hakkında ceza verilmeyebilir. Ancak istisna durumlar mevcuttur ve bu haller her olay özelinde değerlendirilmesi gerekir.

Kaçakçılık Suçları Hakkında Yargıtay Kararları


Sigara Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Dava konusu sigaraların kaçak olarak yurda sokulduğu anlaşıldığından, suç tarihinde yürürlükte bulunan 6545 sayılı Yasanın ilgili maddesiyle değişik 5607 sayılı Yasanın ilgili son madde fıkrasında belirtilen “… Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması halinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.” amir hükmü dikkate alınarak sanık hakkında 5607 sayılı Yasanın ilgili cümle delaletiyle anılan Yasanın ilgili madde ve fıkraları gereğince uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden hüküm tesisi, yasaya aykırı, o yer Cumhuriyet Savcısı, sanığın ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (2816-34844)

Kaçakçılık Suçunda Müsadere (Elkoyma)

Nakil aracının sanık tarafından araç kiralama şirketine kiralandığı, kiralandığına ilişkin dosya içerisinde araç kiralama sözleşmesinin bulunduğu ve malen sorumlunun iyi niyetli olmadığına dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığı gözetilmeden; yazılı gerekçe ile gerekçesi ile, nakil aracının iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi, Sigaraların gümrük kaçağı olduğuna ve KEMT varakasındaki değere ilişkin sanığın itirazı bulunmadığı hâlde keşif yapılarak gümrüklenmiş değerinde belirlenmeden, sigara kaçakçılığı suçuna sebep olmadığı halde yargılama giderinin sanığa yükletilmesi, bozmayı gerektirmiştir. (4190-9260)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.