6 Soruda Etkin Pişmanlık Nedir?

06.02.2023
625
6 Soruda Etkin Pişmanlık Nedir?

1. Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin pişmanlık nedir sorusunun cevabı TCK’nın uyuşturucu, fetö gibi farklı suçlarında ayrı ayrı kanun maddeleri ile açıklanmıştır. Türk Ceza Kanununda etkin pişmanlık nedir sorusunun yanıtı, suçlu bir kişinin suçunun sonucunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışması olarak tanımlanır. Bu, suçun yapılmasından sonra suçlu tarafından gösterilen pişmanlığın ve suçun sonuçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan adımları içerir. Etkin pişmanlık, cezai sorumluluğun azaltılmasına veya cezadan muafiyet sağlanmasına yol açabilir.

Şüpheli ya da sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması için farklı eylemler aranmaktadır. Örneğin maddi suçlarda etkin pişmanlıktan bahsedebilmek için mağdurun zararının giderilmesi gerekir. Bu sebeple şüpheli ya da sanığın etkin pişmanlık kurumundan faydalanmadan önce bir ceza davası avukatı ile görüşmesi faydalı olacaktır.

2. Etkin Pişmanlık Fetö Üyeliği Suçlarında Uygulanır mı?

Etkin pişmanlık fetö üyeliği ve suç işleme amacıyla kurulan örgüte yardım suçları için de sıklıkla uygulanmaktadır. Şüpheli ya da sanık TCK 221. madde hükümlerinde yer alan eylemleri gerçekleştirmesi durumunda bu imkândan faydalanmaktadır. Madde metninde yer alan etkin pişmanlıktan faydalanma halleri aşağıdaki gibidir:

 • Gönüllü olarak fetö mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi verilmesi halinde kişi hakkında cezaya hükmedilmez.
 • Gönüllü olarak örgütün yapısı ve faaliyetleri ve işlenen suçlar hakkında bilgi verilmesi halinde kişiye verilecek ceza dörtte üçe kadar indirilebilir.

Ceza miktarında ciddi bir indirim yapılması sebebi ile etkin pişmanlık fetö üyeliği ya da yardım suçları ile yargılanan kimselerin sıklıkla başvurduğu bir yoldur. Ancak etkin pişmanlık nedir ve bu hükümlerinden faydalanan kimsenin üyelik suçlamasını kabul etmiş olur. Bu nedenle özellikle kamu çalışanları ve devlet memurlarının fetö üyeliği etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi durumunda memurluklarının zayi olması söz konusu olur.

3. Etkin Pişmanlık Uyuşturucu Suçlarında Uygulanır mı?

Etkin pişmanlık uyuşturucu suçları için de geçerlidir. Ancak, uyuşturucu suçlarında etkin pişmanlık uygulaması daha sıkı denetimlere tabidir. Türk Ceza Kanunun 192. maddesinde yer alan hususlara göre etkin pişmanlık uyuşturucu suçlarında uygulanması için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması aranmaktadır:

 • Polis ya da savcılığın haberi olmadan önce uyuşturucu maddelerin saklandığı, üretildiği yerin haber verilmesi halinde kişi hakkında hapis cezası verilmez.
 • Uyuşturucu maddenin kimden ve nasıl aldığının haber verilmesi durumunda kişi hakkında ceza verilmez.
 • Gönüllü olarak diğer suç ortaklarının yakalanmasına katkı sağlanması halinde hapis cezasında yarı oranında indirim yapılır.
 • Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan kimsenin tedavi görmeyi kabul etmiş olması halinde kişiye ceza verilmez.

TCK 192 hükümleri ile birlikte, etkin pişmanlık nedir sorusunun yanıtı ve ona ilişkin hususlar her somut durumda ayrı olarak değerlendirilir ve etkin pişmanlık durumunun cezai sorumluluğu azaltmasına veya cezadan muafiyet sağlamasına yol açıp açmayacağı hâkim tarafından belirlenir.

4. Etkin Pişmanlık Nedir ve TCK 168’de Hangi Suçlar için Düzenlenmiştir?

Türk Ceza Kanununun 168. Maddesi en kapsamlı etkin pişmanlık düzenlemesi yapılmıştır. Kanunun 141. maddesinde başlayan “Malvarlığına karşı suçlar” bölümünün tümü için düzenlenen TCK 168 maddesi uyarınca aşağıdaki suçları işlediği şüphesi ile yargılanmakta olan şüpheli ya da sanıklar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir:

Yukarıda yer alan suçlara ilave olarak yağma suçu için de etkin pişmanlık uygulanması mevcuttur. Bu tür suçlarda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüpheli ya da sanık mağdurun zararını soruşturma aşamasında karşılarsa cezasının üçte iki oranında indirilmesi söz konusu olur. Dava aşamasında zarar karşılanırsa ceza miktarı yarı oranında indirilir. Yağma suçları için cezada indirim miktarları daha az olarak düzenlenmiştir.

5. Etkin Pişmanlık Hükümleri TCK Hangi Maddelerde Düzenlenmiştir?

Etkin pişmanlık nedir sorusunun yanıtı ve hükümleri TCK’de başka suçlar için de düzenlenmiştir. Bu suçlar Organ Veya Doku Satışı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Para Ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlarda Sahtecilik, Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Zimmet, Rüşvet, Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Belgelerinin Kullanılması, Yalan Tanıklık, Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması.

Sayılan suçlar dışarısında kalan suçlar için Türk Ceza Kanununda bir etkin pişmanlık düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu sebeple farklı suçları işlemekle yargılanan kimselerin etkin pişmanlık düzenlemelerine başvurması söz konusu değildir.

6. Etkin Pişmanlık Dilekçe Örneği Nasıl Olmalı?

Etkin pişmanlık dilekçesi örneği, suçlu kişinin suçunun sonucunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışmasını belgeleyen bir belgedir. Aşağıdaki bilgilerin bulunması gereken temel bileşenleri vardır:

 • Başlık: Etkin Pişmanlık Dilekçesi veya Benzeri bir başlık.
 • Kişisel Bilgiler: Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri.
 • Suç Tanımı: Yapılan suçun tanımı veya suçun belirtilen TCK maddesi.
 • Pişmanlık Beyanı: Suçlu kişinin suçunun sonucunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışmasını belgeleyen bir pişmanlık beyanı.
 • Etkin Pişmanlık Adımları: Suçun sonuçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan adımlar, ödeme yapılan zararlar, suçlu kişinin önceki suç durumlarının olmaması vb.
 • İmza: Dilekçenin suçlu kişi tarafından imzalanması.

Bu bilgiler doğrultusunda hazırlanan etkin pişmanlık dilekçesi ve etkin pişmanlık nedir açıklaması ile birlikte mahkemeye ya da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmalıdır. Bununla birlikte, etkin pişmanlık dilekçesi hazırlanırken yasal danışmanlık alınması önerilir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.