Site Rengi

Sicil İptal Davası

19.11.2020
272
Sicil İptal Davası

Sicil İptal Davası Samsun İdare Mahkemesinde aleyhinde işlem tesis edilen memur tarafından açılan ve neticesinde amir tarafından düşük sicil puanının iptali talep edilen bir davadır. Ayrıca dava neticesinde ilgili memurun düşük sicil puanı alması sebebi ile mahrum kaldığı ücret ve alacak haklarının da kendisine verilmesi sağlanır. Memuriyetin farklı alanlarında sıklık ile karşılaşılan bir durum olan düşük sicil puanı verilmesi ve buna bağlı olarak iptal davasının açılmasında görevli mahkeme ise Samsun İdare Mahkemeleridir. Bu mahkemede olumsuz bir netice alınması durumunda ise Samsun Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilir. Tüm bu idari dava süreçlerinin bir Samsun İdare Hukuku Avukatı ile birlikte yürütülmesi faydalı olacaktır.

Sicil İptal Davası Dava Dilekçesi

Devlet memurlarının her yıl tutulan arşiv kayıtları ile aldıkları sicil puanlarının meslekte kıdem almalarına ve buna bağlı olarak da maaş, prim ve sair alacak hakları kazanmalarına doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda yıl içerisindeki davranışları ve çalışma şekli ile uyuşmayan, objektif kriterlerden uzak bir puanlandırma yapılması durumunda aleyhinde işlem tesis edilen memurun dava açma hakkı mevcut olmaktadır.

Sicil iptal davası dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekilen hususlardan ilki davanın görevli mahkemede açılması hususudur. Daha sonra İdari Yargılama Usul Kanunu uyarınca yetkili mahkeme tespit edilir. Ardından ise sicil iptal davası açmayı gerektiren sebepler sıralanır. Sonuç ve istem kısmında nihai talep belirtilerek dava dilekçesi tarih, imza ile kapatılır.

Uzman Erbaş Sicil İptal Davası

Uzman erbaş olarak asker pozisyonunda çalışan kimselerin sicil puanları ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Her yıl mayıs ayının ilk haftası yapılan değerlendirmeler ile farklı kriterlerde 10 tam puan üzerinden değerlendirilen uzman askerlerin sicil puanını rütbe olarak kendilerinden üstteki kimseler yapmaktadır. Hakkında yapılacak 10 kriter üzerinden en az 60 puan alamayan uzman erbaşın sicil değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış olur. Astsubay sınıfına yükselebilmek için gerekli sicil puanının 80 olduğu düşünüldüğünde Samsun ve çevre illerdeki Uzman Erbaşların ekseriyetle sicil iptal davası yoluna başvurduğu aşikârdır. Gerçekten de üst rütbeli askerlerce tamamen kişisel husumet, yakın zamanda gerçekleşen olaylar ve sair usule aykırı sebepler ile uzman erbaşa düşük sicil puanı verildiği görülmektedir.

Devlet Memuru Sicil Puanı İptal Davası Hakkında Danıştay Kararları


Sicil Puanının Düşmesi

Bu durumda, önceki yıl sicilleri “çok iyi” düzeyde belirlenen davacının 2010 yılı sicilinin “iyi” olarak belirlenmesini haklı kılabilecek hukuken geçerli bir neden ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belge de sunulmaması karşısında. Çalışmaları başarılı olan davacının 2010 yılı sicil raporunun objektif olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, söz konusu yıla ilişkin sicil raporunda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.