Yapı Tatil Tutanağı İptal Davası

04.03.2021
1.380
Yapı Tatil Tutanağı İptal Davası

Yapı Tatil Tutanağı İptal Davası ekseriyetle imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan taşınmazların Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi sonucunda vatandaşlar tarafından başvurulan bir hukuki yoldur. Samsun, Amasya ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen iptal kararlarının ardından il ve ilçe belediyelerince tesis edilen Yapı Tatil Tutanağının iptali özellikle son dönemde sıkça karşılaşılan bir durumdur. İmar Kanunu 32. Maddesi ve 42. Maddesi uyarınca düzenlenen tutanaklarda düzenleyiciler tarafından sıklıkla hata yapılmakta, kanunda aranılan şartlar yerine getirilmemektedir. Bu durum da Samsun İdare Mahkemesince önce yasal şartları olayda mevcut ise Yürütmenin Durdurulması daha sonra ise iptal sebebi yapılmaktadır. Samsun, Sinop ve Amasya illerinde yaşayıp da bu davayı açmayı düşünenler tarafından Samsun İdare Davası Avukatı ile iletişime geçilmesi tavsiye olunur.

Yapı Kayıt Belgesinin İptal Edilmesi ve Yapı Tatil Zaptı

Bilindiği üzere pek çok vatandaşa ait Yapı Kayıt Belgeleri, binaların 2017 yılından sonra inşa edilmiş olduğu gerekçesi ile iptal edildi. İl müdürlükleri tarafından belediyelere yazılan yazılar doğrultusunda belediyelerce yapı tatil zabıtları tutulmaya başlandı ve önce mühürleme daha sonra idari para cezası ve yıkım kararları çıkmaya başladı. Tüm bu sürecin tek başına dava edilmesi mümkündür. Zira bu olaylar birbirleri ile bağlantılı olarak tesis edilir. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilenler aleyhinde tutulan Yapı Tatil Tutanağının iptali için dava açılması mümkündür. İşbu dava Samsun İdare Mahkemelerinde verilen bir dilekçe ile açılır. Yürütmenin durdurulması kararının mahkemeden talep edilmesi de davacı açısından önem arz eder.

Yapı Tatil Tutanağı ve İdari Para Cezası İptal Davası

Aleyhinde bir yapı tatil zaptı tesis edilen kimseye, belediye tarafından verilen yasal süresi içerisinde bu aykırılık ortadan kaldırılmaz ise ekseriyetle belediye encümeni tarafından idari para cezası verilmektedir. Ancak bu idari para cezasının süresi içerisinde iptali için dava açılması durumunda eğer yapı tatil zaptı hukuka ve usule aykırılık teşkil ediyorsa akabinde gelen idari para cezası da Samsun İdare Mahkemesince iptal edilecektir.

Yapı Tatil Zaptı iptal davasında yürütmenin durdurulması da talep edilecek olursa bu sayede en azından mahkeme kesin bir hüküm açıklayana kadar idari para cezasının ödenmesi de ertelenecektir. Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından kesilen idari para cezası, belediyelerce de icraya verilemeyecektir.

Yapı Tatil Tutanağı İptal Davası Danıştay Kararı

Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların yıktırılmasına karar verilebilmesi için, idarece ruhsatsız yapı ve/veya yapıları tanımlayacak veya ruhsatlı yapıda mevcut bulunan ruhsata aykırılıkları somut ve ayrıntılı olarak belirtecek şekilde bir yapı tatil tutanağının düzenlenmesi, yapı tatil tutanağının yapı yerine asılması, bir nüshasının da muhtara bırakılması ve tutanakta yapı sahibine yapının ruhsata uygun hale getirilmesi için bir aylık süre verilmesi; bu aykırılıklardan kaynaklı olarak aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası uygulanabilmesi için de tunakta yapı sınıfı ve grubu ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı imalat alanının ve varsa cezanın artırım sebeplerinin açıkça belirtilmesi gerekmekte iken, Encümen kararına dayanak teşkil eden dava konusu 06.11.2020 tarihli tutanakta yalnızca yapı kayıt belgesinin iptal edildiği bilgisine yer verildiği, yapıya ilişkin olarak ayrıca bir tespitte bulunulmadığı görülmektedir.

Bu durumda, usulüne uygun bir şekilde düzenlenmeyen yapı tatil tutanağında ve bu tutanak dayanak alınarak yapılan mühürleme işlemi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca 30 gün içerisinde yapının ruhsata bağlanmasına, bağlanmadığı takdirde yıkılması için süre verilmesine ve davacının 12.357,65 TL para cezasıyla tecziyesine yönelik 17.11.2020 tarih ve 475 sayılı Encümen kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.