Samsun’da Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

12.05.2021
918
Samsun’da Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Samsun’da şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yasa ile ticari hayatımıza getirilen bir düzenlemedir. Yasal düzenlemeye göre anonim şirketler avukat bulundurmaz ise avukatlarının olmadığı her bir ay için iki asgari ücret tutarında yüklü bir ceza ödemeleri gerekir. Ceza miktarının yüksek olması sebebiyle şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Anonim ve Limited şirketler avukat bulundurarak hem bu cezayı ödemekten kaçınabilir hem de ticari yaşantılarında karşılarına çıkması muhtemel uyuşmazlıklar için sürekli bir avukat yardımı alabilir. Özellikle iş davaları, ticaret mahkemesi davaları, çek ve senet alacakları gibi durumlar ticari hayatta sürekli rastlanan hukuki uyuşmazlıklardır.

Limited Şirket Sözleşmeli Avukat Zorunluluğu

Samsun’da bulunan limited şirketler için danışmanlık alınan bir sözleşmeli avukat bulundurmak oldukça faydalıdır. Hem işverenin hem de çalışanların sürekli bir avukata danışma imkanın olması hem ticari hem de hukuki güvence sağlar. Danışmanlık sunan avukat, şirketin hem içeride hem dışarıda tarafı olduğu sözleşmeleri yasaya uygun bir şekilde hazırlayacaktır.

Samsun’da şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu limited şirketler için söz konusu değildir. Ancak sözleşmeli bir avukat bulundurmanın sağlayacak olduğu yarar, prestij ve ortadan kaldıracak olduğu riskler göz önüne alındığında oldukça faydalı olduğu izahtan varestedir.

Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Açık yasa hükmüne göre Samsun’da bulunan anonim şirketlerin bir sözleşmeli avukat ile çalışması zorunludur. Taraflar arasında imza edilen hukuki danışmanlık sözleşmesinin hem Samsun Barosu’na hem de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi ile de şirketin cezai sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Hâlihazırda işçi çalıştıran ve diğer şahıs ve tüzel kişilikleri ile ilişkisi olan anonim şirketlerin bu ilişkilerin doğru ve hukuka uygun bir biçimde yürütülmesi için bir avukat bulundurmaları da faydalarına olacaktır. Bu sayede ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda doğrudan danışarak ya da yerinde adımları anında atarak danışmanlık hizmeti alan anonim şirketin uğrayabileceği hak kayıplarının da anında önüne geçilebilmesi sağlanacaktır. Avukat, arabuluculuk görüşmelerinde ve davalarda şirketi temsil edecektir.

Samsun’da Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurmama Cezası

Samsun’da şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurulmamasının cezai yaptırımının olduğundan bahsetmiştik. Yasa koyucu bu durumu caydırıcı bir hale getirmek için de ceza miktarını yüksek tutmuştur. Buna göre 2023 yılı için şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurmama cezası 2 aylık asgari ücret olan 17.000 TL’dir.

Samsun’da avukatı olmayan şirketlerin cezaları ise doğrudan savcılık makamınca düzenlenmektedir. Bu sebeple cezanın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Ödenmeyen cezaların Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından vergi borcuna dönüştürülerek tahsil edilmesi söz konusu olacaktır.

Samsun’da Kooperatiflerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

İlgili yasa maddesinde anonim şirketler ile birlikte Samsun’daki kooperatiflerin de bir sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunu düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre üye sayısı bakımından bir düzenlemeye gidilerek; üye sayısı 100 ve daha fazla olan kooperatiflerin bir avukattan hukuki danışmanlık almaları zorunlu tutulmuştur.

Yapı kooperatifleri de başta kendi üyeleri ve yönetimleri ile olmak üzere, tedarikçi, sağlayıcı gibi kimselerle pek çok hukuki ilişkide bulunmaktadır. Bu ilişkiler ekseriyetle maddiyata dayandığı için beraberinde hukuki problemleri de beraberinde getirmektedirler. Bu sebeple ilişkilerin ve doğuracağı hukuki süreçlerin kooperatif adına bir avukat ile yürütülmesi ticaret kanunu için de faydalı olacaktır. Bu sayede hak ve menfaatler korunmuş, tüm üyeler lehine bir menfaat sağlanmış olacaktır.

Şirketler İçin Sözleşmeli Avukat Ücreti 2023

Samsun’da şirketlerde sözleşmeli avukat ücreti her yıl yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenmektedir. Tarifede yer alan asgari ücret olup avukat tarafından danışmanlık verilecek şirketin iş yükünün fazla olması durumunda daha yüksek bir ücret kararlaştırılması söz konusu olacaktır.

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat ücreti ile limited şirketlerdeki avukat ücreti de farklılık arz etmektedir. Zira anonim şirketlerin iş yükünün daha fazla olduğu kabul edilmektedir. Elbette ilimizde herhangi bir anonim şirketten çok daha fazla iş yüküne sahip limited şirketler de bulunmaktadır.

Samsun’da şirket avukatı ücreti konusunda kesin ve net bir rakam almak için danışmanlık sözleşmesi imzalanması düşünülen avukat ile yüz yüze görüşülmesi çok daha faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları (2)