Yağma Suçu ve Cezası

31.01.2023
495
Yağma Suçu ve Cezası

Yağma Suçu Nedir?

Yağma suçu, yargılaması Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde avukat, hakim, heyet üyeleri ve savcı ile birlikte yapılan bir suç türüdür. Halk arasında bilinen tabiri bir kişinin başkasının mallarını ya da varlıklarını güç kullanarak veya tehdit ederek çalmasıdır. Kanunumuz ise yağmayı kişinin varlığına ya da mal varlığına yönelik bir saldırı tehdidinde bulunarak malın alınması olarak tanımlamıştır.

Suçun basit görünümlü hali dahi altı yıldan on yıla kadar ceza öngörmektedir. Nitelikli yağma suçunda ise ceza miktarı artmaktadır. Bu sebeple hakkında yağma suçu sebebi ile dava açılan kimse yargılamasını iyi bir şekilde takip etmelidir. Bu hususta bir Samsun Ağır Ceza Avukatı ile görüşülmesi sanık lehine olacaktır.

Nitelikli Yağma Suçu Nedir?

Nitelikli yağma suçu ceza davası, bir yağma suçunun daha ağır bir şekilde işlenmesi anlamına gelir. Örneğin, bir yağma suçunun silah kullanılması, bir çocuğun ya da hastanın mağdur edilmesi gibi nedenlerle nitelikli yağma suçu olarak kabul edilir. Nitelikli yağma suçları daha ağır cezalara tabi tutulabilir. Kanunun 149. maddesinde ifade edildiği üzere yağma suçunun nitelikli olarak sınıflandırılması için aşağıdaki unsurlar aranmaktadır:

  • Suçun silahla işlenmesi,
  • Birden fazla kişiyle yağma suçu işlenmesi,
  • Yol kesmek, konutta, işyerinde yağma suçunu işlemek,
  • Suç örgütlerinin sıfatlarından yardım alarak yağmalamak,
  • Gece vakti yağma suçunu işlemek,

Ayrıca yağma suçunda mağdura karşı kasten yaralama suçu işlenmesi söz konusu olursa kişi hakkında ayrı bir dava açılarak bu suç için yargılama yapılmaktadır.

Yağma (Gasp) Suçunun Cezası Ne Kadar?

Yağma suçunun cezası basit yağma ve nitelikli yağma olarak iki kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca suçun işleniş zamanı ve işlenme yerine göre de Samsun Ağır Ceza Mahkemesi hakiminin hükmedeceği ceza miktarı değişiklik gösterebilir. Suçun basit hali için sanığa hükmedilecek ceza miktarı altı yıldan on yıla kadardır.

Nitelikli yağma suçunun cezası ise on yıldan on beş yıla kadardır. Bu aralıkları etkileyen hususlar farklıdır. Türk Ceza Kanununda daha detaylı bir şekilde izah edilmektedir. Ayrıca suçun teşebbüs aşamasında kalması ya da mağdurun zararının yargılama aşamalarında giderilmesi halinde sanık lehine indirim yapılması da söz konusu olur. Bu nedenle yargılamanın daha iyi bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Nitelikli Yağma Suçu Beraat

Yağma ve nitelikli yağma suçu beraat kararı verilebilmesi için yargılamayı yapan Samsun Ağır Ceza Mahkemesi avukatı tarafından mahkemenin suçun unsurlarının oluşmadığı konusunda ikna edilmesi gerekir. Eğer mahkeme suçun sanık tarafından işlendiğine emin olmaz ise ya da bu hususta yeterli delil ve bilginin dosya kapsamında olmadığı kararını verirse sanık yağma suçundan beraat eder. Yasada suç için öngörülen ceza miktarının yüksek olması göz önüne alındığında beraat kararının sanık için oldukça önemli olduğu kabul edilmektedir.

Kişinin yargılama esnasında tutuklu olması durumunda ve yargılama sonucunda beraat etmesi halinde tutuklu kaldığı süreler için tazminat talep etmesi ve bu tazminat miktarı tutarını devletten tahsil etmesi mümkündür.

Yağma Ceza Davasında Avukat Gerekir mi?

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi yağma ceza davası avukatı ile takip edilmesi sanık lehine olur. Zira suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, cezada indirim sebepleri gibi unsurlar avukat tarafından iyi bir şekilde takip edilmektedir. Yağma suçunda avukat göstermek zorunlu değildir, ancak bir avukatın size danışmanlık yapması ve sizi savunması size yasal olarak haklarınızı korumanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, bir avukat sürecin nasıl işlediği ve yasal prosedürler hakkında bilgi sahibidir ve sizi bu süreçte yönlendirebilir. Bu nedenle daha önce yağma cezası alanında avukatlık yapmış kimselerden hukuki destek alınması beraat alınmasına ya da cezada indirim yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede yargılamanın sanık lehine devam etmesi mümkün kılınmış olur.

Yağma Suçu ve Nitelikli Hali Hakkında Yargıtay Kararları


Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma Suçu

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçu kişinin irade özgürlüğü yanında, dolaşım özgürlüğüne de yöneldiğinden ve dolaşım özgürlüğünü suçun öğesi olarak öngören bir düzenleme bulunmaması karşısında; sanıkların katılanı kullanılmayan lokantanın arka odasına götürüp, silahla tehdit ederek bağladıktan sonra uygunsuz fotoğraflarını çekip belli bir süre burada tutarak parasını almaları eylemlerinden dolayı yağma ve kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçlarından hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, sadece yağma suçundan, hangi bentlerinde esas alındığı gösterilmeden, hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay)

Yağma Suçunda Beraat Kararı (İstinaf)

Sanık veya müdahil ve vekillerine davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları tespit edilmemiş olsa dahi duruşmaya devam edilerek dava gıyapta bitirilebilir. Ancak sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise herhalde dinlenilmesi gerekir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, bozma kararı sanık lehine olsa dahi bozmadan sonra yapılan yargılamada yerel mahkemece sanık, katılan ve varsa müdafii ve vekillerine duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ olunmalı, duruşma gününden haberdar olmaları sağlanmalıdır. Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere, tebligat yapılamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen sanığın duruşmaya gelmemesi halinde, verilecek cezanın bozmaya konu olan cezadan daha ağır olmaması halinde yargılamaya devam olunarak bir karar verilmelidir.


Samsun Avukat Fatih ÖZDEMİR

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.